Your search returned 218 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Polityka społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej : zakres, sektory, dziedziny / pod red. Bogumiły Muchy-Leszko. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-005461] (1).
Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich / Jean Denis Mouton, Christophe Soulard ; [tł. Mariusz Daca]. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000. Other title: Cour de Justice des Communautés.Availability: Copies available for loan: [M-046526] (2).
  Copies available for hold on place: [M-097704] (1).
Wprowadzenie do teorii polityki / Marek Chmaj, Marek Żmigrodzki. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-023869] (3).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Język w zachowaniach społecznych / Stanisław Grabias. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-012684] (1).
Od subkultury do kultury alternatywnej : wprowadzenie do subkultur młodzieżowych / Marian Filipiak. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-005579] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088847] (1).
Lists:
Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Ewa Masłyk-Musiał. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-088889] (1).
Studia nad ideą podmiotowości człowieka / red. Zdzisław J. Czarnecki. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-012860] (1).
Teoria elit Vilfreda Pareta / Małgorzata Stefaniuk. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-107843] (1).
Studia z historii państwa, prawa i idei : prace dedykowane profesorowi Janowi Malarczykowi / pod red. Artura Korobowicza i Henryka Olszewskiego. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-039405] (1).
Parlament a rząd w V Republice Francuskiej : sfera ustawodawcza / Ewa Gdulewicz. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1990. Availability: Copies available for hold on place: [M-039549] (1).
Polskie galerie sztuki w Londynie w drugiej połowie XX wieku / Jan Wiktor Sienkiewicz. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ; Londyn : Polska Fundacja Kulturalna, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-098760] (1).
Konstytucyjny ustrój państwa : księga jubileuszowa profesora Wiesława Skrzydły / [kom. red. Tadeusz Bojarski, Ewa Gdulewicz, Jan Szreniawski]. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Ustroje państw współczesnych / Ewa Gdulewicz [et al.]. Edition: Wyd. 2 rozsz. i uaktual.Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-013527] (1).
Rada Ministrów a Sejm : 1989-1997 / Zbigniew Szeliga. Publisher: Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-109965] (1).
Partie polityczne a wybory prezydenckie 1995 roku w Polsce / Bożena Dziemidok. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-015164] (1).
Homo communicans : wprowadzenie do teorii masowego komunikowania / Marian Filipiak. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-007399] (3).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Włochy : republika autonomii / Witold Misiuda-Rewera. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. Other title: Italia : repubblica delle autonomie.Availability: Copies available for loan: [M-032068] (15).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Praca opiekuńczo-wychowawcza w szkole i innych instytucjach oświatowych / pod red. Czesława Kępskiego. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.018.3] (1).
Animatorzy kultury wobec wyzwań edukacyjnych / Barbara Jedlewska. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
O pomaganiu i psychoterapeutach : kształtowanie się postaw wobec profesjonalnej pomocy psychologicznej / Piotr Szczukiewicz. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 615.851] (1).
Wpływ amerykańskiej polityki fiskalno-monetarnej lat osiemdziesiątych na gospodarkę kapitalistyczną / Alicja Pomorska. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1990. Availability: Copies available for hold on place: [M-028231] (1).
Wybrane problemy edukacji dzieci w przedszkolu i szkole / pod red. Sabiny Guz, Jolanty Andrzejewskiej. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-045857] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych. T. 1, Racjonalizacja wydatków publicznych - uwarunkowania i instrumenty / pod red. Jana Głuchowskiego, Alicji Pomorskiej, Jolanty Szołno-Koguc. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. Other title: Racjonalizacja wydatków publicznych - uwarunkowania i instrumenty.Availability: Copies available for loan: [M-007111] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych. T. 2, Kontrowersje wokół wydatkowania środków publicznych w wybranych dziedzinach funkcjonowania państwa i gospodarki narodowej / pod red. Jana Głuchowskiego, Alicji Pomorskiej, Jolanty Szołno-Koguc. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii-Curie-Skłodowskiej, 2005. Other title: Kontrowersje wokół wydatkowania środków publicznych w wybranych dziedzinach funkcjonowania państwa i gospodarki narodowej.Availability: Copies available for loan: [M-007110] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Prawo europejskie : zarys wykładu / pod red. Ryszarda Skubisza, Ewy Skrzydło-Tefelskiej ; aut. Ryszard Skubisz [et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-075644] (2).
Współczesne media : status, aksjologia, funkcjonowanie. T. 2 / red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-063162] (2).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Współczesna gospodarka światowa : główne centra gospodarcze / pod red. Bogumiły Muchy-Leszko. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-092503] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Czynności operacyjno-rozpoznawcze : aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe / Adam Taracha. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-104342] (2).
  Copies available for reference: [CZ 343.9] (1).
Żydzi w Lublinie : materiały do dziejów społeczności żydowskiej Lublina / pod red. Tadeusza Radzika. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1995. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-040545] (1).
  Copies available for hold on place: [M-036312] (1).
Workbook in English phonetics : for Polish students of English / Jolanta Szpyra-Kozłowska, Włodzimierz Sobkowiak. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-004757] (5).
  Copies available for reference: [CZ 811.111 LEKTORAT] (1).

Powered by Koha