Your search returned 694 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
The origins of constitutional government : higher law and the sources of judicial review / Andrzej Bryk. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-056934] (1).
  Copies available for hold on place: [M-019902] (1).
Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby / Beata Tobiasz-Adamczyk. Edition: Wyd. 3 popr. i uzup.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2000. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-003676] (5).
  Copies available for hold on place: [M-107847] (1).
  Checked out (1).
Socjotechnika : między magią a analogią : szkice o masowej perswazji w PRL-u i III RP / Janusz Barański. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-099689] (5).
  Copies available for hold on place: [M-108049] (1).
Relacje lekarz-pacjent w perspektywnie socjologii medycyny / Beata Tobiasz-Adamczyk. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 614.2] (1).
  Checked out (1).
Rodzina : wymiar społeczno-kulturowy / Franciszek Adamski. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-082403] (11).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Lists:
Kompendium histologii : dla studentów nauk medycznych i przyrodniczych / Tadeusz Cichocki, Jan A. Litwin, Jadwiga Mirecka. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 1998. Availability: Copies available for loan: [M-102464] (2).
  Checked out (1).
Doktryny polityczne XIX i XX wieku : liberalizm, konserwatyzm, socjalizm, doktryna socjaldemokracji, nauczanie społeczne Kościoła, totalitaryzm / pod red. Krystyny Chojnickiej i Wiesława Kozuba-Ciembroniewicza ; [aut.: Marian Bębenek et al.]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000. Other title: Liberalizm, konserwatyzm, socjalizm, doktryna socjaldemokracji, nauczanie społeczne Kościoła, totalitaryzm.Availability: Copies available for loan: [M-023912] (8).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Ars graeca, ars latina : studia dedykowane Profesor Annie Różyckiej-Bryzek / komitet red. Wojciech Bałus [et al.]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001. Other title: Studia dedykowane Profesor Annie Różyckiej-Bryzek.Availability: Copies available for hold on place: [M-098762] (1).
Konstytucja 3 maja w relacjach posła saskiego Franciszka Essena / Henryk Kocój ; z rękopisu francuskiego odczytał, przetł. i przypisami opatrzył Henryk Kocój. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000. Other title: Konstytucja trzeciego maja w relacjach posła saskiego Franciszka Essena.Availability: Copies available for loan: [M-011093] (3).
  Copies available for hold on place: [M-011096] (1).
Wokół zarządzania kulturą, edukacją, mediami : pytań sporo, odpowiedzi mało / Emil Orzechowski. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-003701] (2).
  Copies available for hold on place: [M-088642] (1).
Tożsamość człowieka / pod red. Anny Gałdowej. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2000. Availability: Copies available for loan: [M-081596] (2).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Theatrum świata wszystkiego i poćciwy gospodarz : o wizji świata pewnego siedemnastowiecznego pisarza ziemiańskiego / Piotr Kowalski. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2000. Availability: Copies available for loan: [M-045084] (1).
  Copies available for hold on place: [M-008224] (1).
Użytkownicy informacji elektronicznej / red. nauk. Maria Kocójowa ; [tł. Remigiusz Sapa] ; Uniwersytet Jagielloński. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000. Other title: Users of Electronic Information.Availability: Copies available for hold on place: [M-105531] (1).
Filozofia rosyjska wobec problemów modernizacyjnych / pod red. Włodzimierza Rydzewskiego i Michała Bohuna. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 1999. Availability: Copies available for loan: [M-010933] (1).
  Copies available for hold on place: [M-010932] (1).
Język rosyjski dla studentów filologii rosyjskiej / Magdalena Jahn, Lucyna Korycińska. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 811.161.1/.2] (1).
Ikonografia znaków zodiaku i gwiazdozbiorów w rękopisach Albumasara / Ewa Śnieżyńska-Stolot ; Instytut Etnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-045408] (1).
  Copies available for hold on place: [M-087769] (1).
Kontrrewolucja i pesymizm : filozofia społeczna Konstantina Leontjewa / Michał Bohun. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-010935] (1).
  Copies available for hold on place: [M-010934] (1).
Klasyczne i współczesne koncepcje osobowości / pod red. Anny Gałdowej. Edition: Wyd. 2 uzup. i popr.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
  Checked out (1).
Wartości, człowiek, wychowanie : zarys problematyki aksjologiczno-wychowawczej / Władysław Cichoń. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-085693] (1).
  Copies available for hold on place: [M-069729] (1).
  Checked out (1).
Szkice z dziejów federalizmu i myśli federalistycznej w czasach nowożytnych / Jerzy Malec. Edition: Wydanie I.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-050080] (2).
  Copies available for hold on place: [M-011021] (1).
Adversities of autonomy : Bank Krajowy Królestwa Galicyi i Lodomeryi and the politics of credit in Galicia 1870-1913 / Marc Ben-Joseph. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-011022] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011023] (1).
Elektor saski Fryderyk August III wobec Konstytucji 3 maja / Henryk Kocój. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-011020] (1).
Rozumienie opowiadania filmowego / Jacek Ostaszewski. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-088108] (1).
Wspomnienia / Juliusz Targowski ; Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-011026] (1).
Religia i polityka / pod red. Bogumiła Grotta. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-101264] (1).
Antropologia codzienności / Roch Sulima. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-007348] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101469] (1).
Protestantyzm / pod red. Jana Drabiny. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1997. Other title: Protestantismus.Availability: Copies available for loan: [MA-006021] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088728] (1).

Powered by Koha