Your search returned 118 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zadania z matematyki stosowanej / Anna Gryglaszewska [et al.]. Edition: Wyd. 7.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-050193] (11).
Zadania z matematyki / Anna Gryglaszewska [et al.]. Edition: Wyd. 3 popr.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 2007. Availability: Copies available for loan: [M-051091] (3).
Bazy danych : pojęcia, projektowanie, podstawy SQL / Dariusz Put. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-051337] (3).
  Copies available for hold on place: [M-081884] (1).
Przedsiębiorczość międzynarodowa / Rafał Morawczyński. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-050194] (3).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Rozwój i konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / pod red. Anny Nehring ; [aut. Katarzyna Kotulska et. al.]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Konflikt społeczny i negocjacje / Andrzej Słaboń. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-112196] (1).
Liberalizacja wymiany handlowej krajów Europy Środkowowschodniej w okresie transformacji : ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń krajów CEFTA / Edward Molendowski. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy / pod. red. Adama Szałkowskiego ; [aut. Urszula Bukowska et al.]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-053132] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Regionalne otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw / Krzysztof Wach. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-053136] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Geografia ludności świata i Polski : podstawowe procesy ruchu naturalego oraz cechy demograficzne, ekonomiczne i społeczno-kulturowe populacji ludzkich / Jerzy Wrona. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 91] (1).
Lists:
Formy współczesnego hotelarstwa / Józef Sala. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 64] (1).
Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie / pod red. Jolanty Kurkiewicz ; [ aut. Stanisław Maciej Kot et al.]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-064738] (1).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Metoda reprezentacyjna w badaniu jakości wyrobów : kontrola odbiorcza / Jan Steczkowski, Piotr Stefanów. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-066328] (5).
  Copies available for reference: [CZ 311] (1).
  Checked out (1).
Wiara i nauka : antologia tekstów / Jan Paweł II ; wybór tekstów i oprac. i słowo wstępne Dariusz Radziechowski. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-103535] (10).
  Copies available for hold on place: [M-101258] (1).
Rewitalizacja nieruchomości w procesie odnowy miast / Stanisław Belniak. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Rola wyższej uczelni w kształtowaniu świadomości studentów : europejska wspólnota kultury / Anna Karwińska, Jerzy Mikułowski Pomorski, Romana Paszkowska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-098178] (1).
Zachowania polskich gospodarstw domowych na rynku finansowym / Dariusz Fatuła. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-090760] (1).
  Copies available for reference: [CZ 33] (1).
Wykorzystanie metod analizy strategicznej w przedsiębiorstwie / Małgorzata Tyrańska, Jolanta Walas-Trębacz. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-077222] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Institutional change in the European Transition Economies : the case of Poland / ed. by Tadeusz Kowalski, Steve Letza, Clas Wihlborg ; Poznań University of Economics. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-063070] (1).
Procesy demograficzne i metody ich analizy / pod red. Jolanty Kurkiewicz ; [aut. Ewa Frątczak et al.]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-064732] (8).
  Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Zarządzanie procesami biznesowymi : aspekt metodyczny / pod red. Janusza Czekaja ; [aut. Janusz Czekaj et al.]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-064773] (11).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Teoria pomiaru kapitału i zysku / pod red. Mieczysława Dobii ; [aut. Mieczysław Dobija et al.]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-065983] (8).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
  Checked out (1).
Strategie rozszerzenia strefy euro / Marta Wajda-Lichy, Marek A. Dąbrowski. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce / Czesława Pilarska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-065964] (2).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Gospodarka a środowisko / red. nauk. Tadeusz Borys, Bogusław Fiedor. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Mikroekonomia : ćwiczenia / Bożena Borkowska, Bożena Klimczak. Edition: Wyd. 9 rozsz. i uzup.Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 33] (1).
Algorytm Kohonena w analizie danych ekonomicznych / Grzegorz Tarczyński. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 33] (1).
Nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej : gospodarka, regiony, lobbing : doświadczenia pierwszych lat członkostwa / red. nauk. Ewa Małuszyńska ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych / pod red. Tadeusza Kudłacza i Jerzego Wrony. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-081345] (1).
Zarządzanie projektami / pod red. Jana Skalika ; [poszczególne rozdz. napisali Adela Barabasz et al.]. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-081997] (2).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).

Powered by Koha