Your search returned 79 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Transforming educational reality in Poland at the threshold of the 21 century / Stanisław Juszczyk, red.. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [MA-006231] (1).
Prawne układy sterowania w administracji publicznej / Ernest Knosala. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-076014] (1).
  Copies available for hold on place: [M-000455] (1).
Bezpieczeństwo państw Europy : koncepcje i problemy lat 90 / pod red. Bogdana Łomińskiego. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Rynek wartości negatywnych : zjawisko nadmiaru jako przesłanka procesów alokacyjnych / Jan Ostoj. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-089141] (1).
Procesy alokacji w nowoczesnej gospodarce : państwo a rynek / Peter Unger. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-006793] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089154] (1).
Pozycja ustrojowa Kongresu USA. T. 3, Pozakonstytucyjny system hamulców / Ryszard M. Małajny. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1995. Other title: Pozakonstytucyjny system hamulców.Availability: Copies available for hold on place: [M-086887] (1).
Instytucje polskiego prawa parlamentarnego z zakresu legislacji / Marcin Kudej. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1995. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
On language theory and practice : in honour of Janusz Arabski on the occasion of His 60th birthday. Vol. 2, Language acquisition, learning and teaching / ed. Maria Wysocka ; assistant to the ed. Bożena Leszkiewicz. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1999. Other title: Language acquisition, learning and teaching.Availability: Copies available for hold on place: [M-009645] (1).
Podstawowe pojęcia pierwszego rozdziału Konstytucji RP : materiały Ogólnopolskiej Sesji Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego : (Wisła, 3-5 czerwca 1999 roku) / pod red. Eugeniusza Zwierzchowskiego ; przy współudz. Macieja Mączyńskiego. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
W kręgu zagadnień konstytucyjnych : profesorowi Eugeniuszowi Zwierzchowskiemu w darze / pod red. Marcina Kudeja. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-015222] (1).
Problems of the history of sociology and sociological theory / ed. by Tadeusz Banaszczyk. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-003585] (4).
  Copies available for hold on place: [M-039524] (1).
Polski ruch kobiecy w województwie śląskim w latach 1922-1939 / Jolanta Kamińska-Kwak. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-004993] (4).
  Copies available for hold on place: [M-088435] (1).
Sociological essays. P. 2 / ed. by Władysław Jacher. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-020763] (4).
  Copies available for hold on place: [M-020762] (1).
Działania dyplomacji polskiej w Wiedniu w latach 1788 - 1792 : z dziejów stosunków polsko-austriackich w dobie Sejmu Czteroletniego / Dariusz Nawrot. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-045078] (1).
  Copies available for hold on place: [M-039733] (1).
Filozofia jako sposób odczuwania i konceptualizowania ludzkiego losu : materiały z sesji naukowej, Katowice-Wisła, 11-14 maja 1998 r. / pod red. Józefa Bańki. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-045818] (1).
  Copies available for hold on place: [M-074473] (1).
Bogdan Suchodolski : pedagog - humanista - uczony / pod red. Agnieszki Stopińskiej-Pająk. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-046434] (1).
  Copies available for hold on place: [M-087156] (1).
Formalna teoria zmiany przekonań / Krzysztof Szymanek. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-005403] (1).
  Copies available for hold on place: [M-095945] (1).
Działalność kulturalna Tytusa Pomponiusza Attyka / Andrzej Trojnar. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-007267] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088462] (1).
Local power and modern community political life : sociological essays / ed. by Jacek Wódz. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-020767] (1).
  Copies available for hold on place: [M-020768] (1).
Człowiek, jego wolność i prawa a polityka : tradycja i współczesność / pod red. Adama Hrebendy i Wojciecha Kautego. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-006082] (1).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Problemy edukacyjne i zdrowotne regionu uprzemysłowionego / red. nauk. Janusz Sztumski ; współred. nauk. Marian Mitręga. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-003579] (4).
  Copies available for hold on place: [M-088890] (1).
Socjologiczno - pedagogiczne aspekty wykonywania zawodu pielęgniarki / Barbara Gramlewicz. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-005711] (4).
  Copies available for reference: [CZ 616-083] (1).
Polityka : przedmiot badań i formy jej przejawiania się / pod red. Piotra Dobrowolskiego i Mieczysława Stolarczyka. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-028406] (1).
Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej : ustrój, organy władzy, partie polityczne / pod redakcją Marka Barańskiego ; przy współpracy Elżbiety Pioskowik. Edition: Wydanie 2, rozszerzone.Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-003216] (4).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej : wykład teoretyczny / Jan Tkocz. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 91] (1).
O poprawie winowajców w więzieniach i zakładach dla nieletnich : propozycje prawników, lekarzy, działaczy społecznych i pedagogów oraz rozwój więziennictwa do połowy XX wieku / Danuta Raś. Edition: Wyd. 2 uzup.Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006. Other title: O poprawie winowajców....Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Inspiracje dla współczesnej edukacji w dydaktyce Drugiej Rzeczypospolitej / pod red. Danuty Dryndy. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-074164] (1).
Słownik pisarzy śląskich. T. 1 / pod red. Jacka Lyszczyny i Dariusza Rotta. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-030717] (1).
Kompetencje nauczycieli w reformowanej szkole / pod redakcją Marii Teresy Michalewskiej, przy współpracy Piotra Kowolika. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-030712] (1).
Lists:

Powered by Koha