Your search returned 101 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Rynek czynników produkcji w procesie integracji europejskiej : trendy, współzależności, perspektywy / Janina Witkowska. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-039301] (1).
Teoria stosunków międzynarodowych : wybrane zagadnienia / Robert Łoś ; Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-067525] (1).
Konflikt międzypokoleniowy w rodzinie : analiza psychologiczna / Teresa Rostowska. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-108799] (1).
Polskie badania nad myślą pedagogiczną w latach 1900-1939 w świetle czasopiśmiennictwa : ujęcie metahistoryczne / Sławomir Sztobryn. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-012746] (1).
Problematyka kobiet na świecie / pod red. Elżbiety H. Oleksy. Publisher: Łodź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-012680] (1).
Wielkie miasto : czynniki integrujące i dezintegrujące. 1 / [red. Danuta Bieńkowska]. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995. Other title: Big city.Availability: Copies available for hold on place: [M-013273] (1).
Wielkie miasto : czynniki integrujące i dezintegrujące. 2 / [red. Danuta Bieńkowska]. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995. Other title: Big city.Availability: Copies available for hold on place: [M-013274] (1).
Wzajemne stosunki między władzą ustawodawczą a wykonawczą : (Białoruś, Czechy, Litwa, Rumunia, Słowacja, Węgry) / Witold Brodziński [et al.]. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Zasada powszechności w prawie wyborczym : zagadnienia teorii i praktyki / Krzysztof Skotnicki. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-109962] (1).
Problemy rozwoju ubezpieczeń społecznych w Polsce / [red. z. Wacław Szubert, Jerzy Loga] ; Uniwersytet Łódzki. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1982. Availability: Copies available for loan: [M-008073] (1).
Konflikt sueski w stosunkach międzynarodowych (1956-1957) / Hassan A. Jamsheer. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987. Availability: Copies available for loan: [M-079850] (1).
  Copies available for hold on place: [M-070168] (1).
Przemieszczenie obywateli polskich w Związku Radzieckim w 1944 roku / Albin Głowacki. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-009239] (1).
Zagadnienia prawa konstytucyjnego : księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Szymczaka / [red. nauk. Michał Domagała]. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-013453] (1).
Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie polskim / pod red. Wielisławy Warzywody-Kruszyńskiej i Piotra Szukalskiego. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-005297] (1).
  Copies available for hold on place: [M-108788] (1).
Lists:
Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju / Aleksandra Jewtuchowicz. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-006881] (1).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Kino polskie w dziesięciu sekwencjach / pod red. Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej [aut. Wojciech Has et al.]. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-033245] (1).
Ludzie starzy w polskim społeczeństwie w pierwszych dekadach XXI wieku / pod red. Jerzego T. Kowaleskiego ; [aut. Dorota Kałuża et al.]. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-006095] (1).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Miejsce i rola powiatu w tradycji podziału terytorialnego Polski / Marek Sobczyński, Mariusz Kulesza. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Damaged (1).
Bolszewizm a historia : próba rekonstrukcji bolszewickiej filozofii dziejów / Rafał Stobiecki. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-092556] (2).
  Copies available for hold on place: [M-037637] (1).
Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995-. Other title: Studies in History of Polish State and Law.Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for reference: [CB-140] (2).
  Copies available for hold on place: [CB-140] (14).
Wstęp do informatyki : podręcznik / Piotr Fulmański, Ścibór Sobieski. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-023498] (2).
  Copies available for hold on place: [M-105313] (1).
Uniwersalne problemy andragogiki i gerontologii / red. nauk. Elżbieta Dubas. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.83] (1).
Mały słownik polsko-chiński / Tadeusz Jeromin, Din Wei. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990. Online Access: Okładka Availability: Copies available for hold on place: [M-050922] (1).
Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki : XVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście : praca zbiorowa / pod red. Iwony Jażdżewskiej. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005. Other title: Konwersatorium Wiedzy o Mieście, 18.Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).

Powered by Koha