Your search returned 41 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Dygitalizacja zbiorów bibliotecznych : materiały z ogólnopolskiej konferencji pt. "Dygitalizacja zbiorów bibliotecznych", Warszawa 3-4 czerwca 2005 r. / [red. tomu Elżbieta Stefańczyk]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2006. Other title: Digitization of the library collections.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105482] (1).
Prawo biblioteczne na co dzień / Lucjan Biliński ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-099844] (1).
Bariery informacyjne : podstawy teoretyczne i próba badań w środowisku naukowym / Marzena Świgoń ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2006. Other title: Information barriers : theoretical basis and test in scholarly environment.Availability: Copies available for hold on place: [M-105566] (1).
Od informacji naukowej do technologii społeczeństwa informacyjnego : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty i Marii Przastek-Samokowej ; przy współpr. Andrzeja Skrzypczaka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2005. Other title: From scientific information to the technology of information society : collective work.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105559] (1).
Informacja w sieci : problemy, metody, technologie : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty, Ewy Chuchro i Włodzimierza Daszewskiego Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2006. Other title: Information in the net : problems, methods and technologies.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105547] (1).
Idee i rzeczywistość : bibliotekarstwo pragmatyczne / Jacek Wojciechowski ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2002. Other title: Ideas and the reality : a pragmatic librarianship.Availability: Copies available for hold on place: [M-105569] (1).
Organizowanie środowiska informacji i wiedzy : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Materskiej, Ewy Chuchro i Barbary Sosińskiej-Kalaty ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2008. Other title: Organizing information and knowledge environment.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105560] (1).
Książki, nowe media i ich czasoprzestrzenie / Małgorzata Góralska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2009. Other title: Books, new media and their space-time.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-103849] (1).
  Copies available for hold on place: [M-105544] (1).
Biblioteki cyfrowe na platformie dLibra / Anna Wałek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2009. Other title: Digital libraries on the dLibra platform.Availability: Copies available for hold on place: [M-105481] (1).
Lists:
Książka, biblioteka, informacja w kręgu kultury i edukacji : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Barbary Zybert i Doroty Grabowskiej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2008. Other title: Books, libraries, information within culture and education spheres.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105554] (1).
Opracowanie piśmiennictwa z zakresu teologii i religioznawstwa = Cataloging literature in the field of theology and religious studies / Grażyna M. Wilczyńska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2009. Other title: Cataloging literature in the field of theology and religious studies | Katalogowanie przedmiotowe w języku KABA.Availability: Copies available for reference: [Oprac.] (1).
Folksonomie czyli społecznościowe opisywanie treści : poradnik / Kamil Stępień. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2010. Other title: Folksonomies | Społecznościowe opisywanie treści.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105476] (1).
Wizualizacja i wyszukiwanie dokumentów / Veslava Osińska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2010. Other title: Visualisation vs. documents' searching.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105561] (1).
Lists:
Bibliografia : teoria, praktyka, dydaktyka : praca zbiorowa / pod red. Jadwigi Woźniak-Kasperek i Mikołaja Ochmańskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2009. Other title: Bibliography.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105536] (1).
Modelowanie rozległych systemów informacyjnych : zdrowie i kultura / Małgorzata Kisilowska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2009. Other title: Modelling wide information systems in health and culture domains.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105551] (1).
Audiobooki w bibliotece / Aldona Żukowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-105484] (1).
Podręczny słownik bibliotekarza / oprac.: Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka ; przy współpr. Hanny Tadeusiewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2011. Other title: Concise librarian dictionary.Availability: Copies available for hold on place: [M-105393] (1).
O bibliotekach po mojemu / Jacek Wojciechowski ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. Other title: Libraries as I see them.Availability: Copies available for hold on place: [M-105532] (1).
Ustawa o bibliotekach : komentarz / Jan Ciechorski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-105487] (1).
Biblioteki cyfrowe : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Janiak, Moniki Krakowskiej i Marii Próchnickiej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. Other title: Digital libraries.Online Access: Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa | Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105541] (1).
Lists:
Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla książki / oprac. zespół pod red. Kamili Grzędzińskiej ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Edition: Wyd. 3 zm. i popr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. Other title: MARC 21 format for bibliographic data: books.Availability: Copies available for reference: [Oprac.] (1).
Społeczeństwo i sieć informacyjna : problemy i technologie : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty i Ewy Chuchro ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. Other title: Society and information network: problems and technologies.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105565] (1).
Lists:
Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu : biblioteka 2.0 / Grzegorz Gmiterek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. Other title: Library in social network : library 2.0 | Biblioteka 2.0.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-094008] (1).
  Copies available for hold on place: [M-105545] (1).
Lists:
Asertywność w bibliotece : jak odkryć siłę swojej profesji? : poradnik / Lidia Teresa Nowak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-105509] (1).
Bibliografi@ : źródła, standardy, zasoby : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Franke ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2013. Other title: Bibliography : standards and resources | Bibliografia : źródła, standardy, zasoby.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105538] (1).
Bibliotekarstwo / pod red. Anny Tokarskiej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2013. Other title: Librarianship.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105539] (1).
Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu ikonograficznego / oprac. Krystyna Sanetra, Beata Górecka, Anna Graff ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2013. Other title: MARC 21 format for bibliographic data: visual materials | MARC 21 - ikonografia.Availability: Copies available for reference: [OPRAC.] (1).
Kompetencje informacyjne młodzieży : analiza - stan faktyczny - kształcenie na przykładzie Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii / Justyna Jasiewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. Other title: Youth information literacy : analysis - actual state - education in Poland, Germany and Great Britain.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105548] (1).
Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej : rozważania o dojrzałości informacyjnej / Hanna Batorowska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2013. Other title: From information literacy to information culture : reflections on information maturity.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105537] (1).

Powered by Koha