Your search returned 553 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zgromadzenie Republiki Portugalii / Anna Łabno-Jabłońska ; Kancelaria Sejmu. Biuro Informacyjne. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1993. Availability: Copies available for loan: [M-084860] (2).
  Copies available for reference: [CZ 328] (1).
Konstytucja Francji : z 4 października 1958 r. : (według stanu prawnego na dzień 22 lutego 1996 r.) / wstęp i tł. Wiesław Skrzydło ; Biblioteka Sejmowa. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-066539] (3).
  Copies available for hold on place: [M-074639] (1).
Konstytucja Finlandii / wstęp i tł. Joachim Osiński ; Biblioteka Sejmowa. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-049940] (2).
  Copies available for hold on place: [M-068210] (1).
Słownik historii doktryn politycznych. T. 1- / red. nauk. Michał Jaskólski ; aut. t.: Włodzimierz Bernacki [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1997-. Availability: Copies available for loan: [M-099542] (13).
  Copies available for reference: [CZ 32] (6).
Stanisław Car - polska koncepcja autorytaryzmu / wstęp, wybór i oprac. Jacek M. Majchrowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1996. Other title: Polska koncepcja autorytaryzmu.Availability: Copies available for loan: [M-071454] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088455] (1).
Konstytucja Republiki Macedonii / tł. Teresa Wójcik ; wstęp Jerzy Jackowicz ; Biblioteka Sejmowa. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1999. Other title: Konstytucja Macedonii.Availability: Copies available for loan: [M-049952] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Wymiar sprawiedliwości : mikrotezaurus / oprac. Ewa Chmielewska-Gorczyca ; Biblioteka Sejmowa. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-070384] (1).
  Copies available for hold on place: [M-068635] (1).
Wydawnictwa zagraniczne z zakresu prawa w Bibliotece Sejmowej : nabytki z lat 1997-1999 / Biblioteka Sejmowa. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-082271] (2).
Najstarsze konstytucje z końca XVIII i I połowy XIX wieku / wybrał, przeł. i wstępem opatrzył Paweł Sarnecki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-039380] (1).
Sejm Rzeczypospolitej szlacheckiej (do 1763 roku) : geneza i kryzys władzy ustawodawczej / Wojciech Kriegseisen. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1995. Availability: Copies available for loan: [M-062794] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088417] (1).
Sejmiki Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII i XVIII wieku / Wojciech Kriegseisen. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-011317] (1).
Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587-1652 : system parlamentarny a społeczeństwo obywatelskie / Edward Opaliński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1995. Online Access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Wielkie Księstwo Litewskie w systemie parlamentarnym Rzeczypospolitej w latach 1569-1763 / Andrzej Rachuba. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-064996] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011316] (1).
Między monarchą a demokracją : studia z dziejów Polski XV-XVIII wieku / red. nauk. Anna Sucheni-Grabowska, Małgorzata Żaryn. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-088379] (1).
Parlamentaryzm polski na uchodźstwie 1945-1972 w okresie rozbicia emigracji politycznej w Londynie / Romuald Turkowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-101652] (1).
O stanowieniu i obowiązywaniu prawa : zagadnienia podstawowe / Zygmunt Ziembiński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1995. Availability: Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Jak działa Parlament brytyjski / Paul Silk, Rhodri Walters ; przeł. Jerzy M. Zaremba. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-086879] (1).
Parlament Republiki Austrii / red. nauk. Herbert Schambeck ; przeł. Bogusław Banaszak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1997. Other title: Österreichs Parlamentarismus.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Kongres i kongresmani / Roger H. Davidson, Walter J. Oleszek ; przeł. Christopher O'Neill. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1994. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Parlament V Republiki Francuskiej / Jean-Pierre Camby, Pierre Servent ; przeł. Mirosław Granat. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1999. Other title: Parlament Piątej Republiki Francuskiej.Availability: Copies available for loan: [M-056139] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1991-1997 (I i II kadencja) : studium prawnoustrojowe / Marek Chmaj. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-059071] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Parlament Szwajcarii / [Jean François Aubert et al.] ; przeł. Bogusław Banaszak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 2000. Other title: Parlament - "Oberste Gewalt des Bundes"? | Bundesstaatsrecht der Schweiz.Availability: Copies available for loan: [M-046303] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Prognozy i wybory - polska demokracja '95 / pod red. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, Radosława Markowskiego ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Centrum Badania Opinii Społecznej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-042783] (2).
  Copies available for hold on place: [M-088973] (1).
Zagraniczne wydawnictwa parlamentarne i urzędowe w zbiorach Biblioteki Sejmowej : informator / oprac. Maria Majewska przy współpracy Zofii Terendyj i Agnieszki Fokt ; pod kier. Andrzeja Mężyńskiego ; Biblioteka Sejmowa. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-010691] (1).
Uprawnienia językowe mniejszości narodowych w Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939 / Jerzy Ogonowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-077641] (2).
  Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Protokoły Rady Stanu Księstwa Warszawskiego. T. 3, Cz. 2 / oprac. Tadeusz Mencel i Marian Kallas. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-011325] (1).
Elita senatorsko - dygnitarska Korony za czasów Zygmunta III i Władysława IV / Krzysztof Chłapowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-036835] (2).
  Copies available for hold on place: [M-088528] (1).
Politycy schyłku złotego wieku : małopolscy przywódcy szlachty i parlamentarzyści w latach 1574-1605 / Wojciech Sokołowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-031596] (1).
  Copies available for hold on place: [M-039644] (1).
Izba poselska w systemie władzy Rzeczypospolitej w czasach Władysława IV / Jan Dzięgielewski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1992. Availability: Copies available for loan: [M-030365] (2).
  Copies available for hold on place: [M-039700] (1).

Powered by Koha