Your search returned 484 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym : teksty ustaw / [oprac. red. Barbara Stachurska-Marcińczak]. Edition: Stan prawny na dzień 15 marca 1999 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-075475] (1).
Kodeks pracy : według jednolitego tekstu z 23 grudnia 1997 / z komentarzem Krzysztofa Rączki. Edition: Stan prawny na dzień 1 września 1998 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-046390] (1).
Prawo bankowe, ustawa o Narodowym Banku Polskim, przepisy związkowe / oprac. Marek Jakubek. Edition: Stan prawny na dzień 25 kwietnia 1993 r.Publisher: Lublin : Lubelskie Wydawnictwo Prawnicze, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-012046] (1).
Kodeks postępowania karnego. Edition: Wyd. 5 popr. i uaktual., stan prawny na dzień 30 czerwca 1991 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1991. Availability: Copies available for loan: [M-020817] (1).
  Copies available for hold on place: [M-021798] (1).
Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Edition: Wyd. 10 popr. i uzup., stan prawny na dzień 10 marca 1987 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1987. Availability: Copies available for hold on place: [M-068666] (1).
Ustawa z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego oraz przepisy wykonawcze / [red. Teresa Gontarz]. Edition: Stan prawny na dzień 30 sierpnia 1984 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1985. Other title: Ustawa z dnia 20 lipca 1984 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego oraz przepisy wykonawcze.Availability: Copies available for loan: [M-009390] (1).
  Copies available for hold on place: [M-068668] (1).
Prawo prasowe oraz przepisy wykonawcze i związkowe / zbiór oprac. Łucja Korózs. Edition: Według stanu prawnego na dzień 15 maja 1985 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1985. Availability: Copies available for loan: [M-019739] (1).
  Copies available for hold on place: [M-012402] (1).
Kara grzywny samoistnej i jej wykonanie / Leszek Sługocki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1984. Availability: Copies available for hold on place: [M-012401] (1).
Kodeks handlowy . Ustawa o spółkach z udziałem zagranicznym. Ustawa o działalności gospodarczej. Prawo upadłościowe. Prawo o postępowaniu układowym / słowo wstępne Kazimierz Kruczalak. Edition: Wyd. 3, stan prawny na dzień 22 września 1996 r.Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Prawnicze "LEX", cop. 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-021797] (1).
Kodeks postępowania karnego. Edition: Wyd. 4 uzup. i uaktual., stan prawny na dzień 1 lipca 1988 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1988. Availability: Copies available for hold on place: [M-012483] (1).
Komentarz do kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz do ustawy o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń / Mieczysław Siewierski [et al.]. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup., stan prawny na dzień 1 maja 1979 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1979. Other title: Komentarz do k.p.w..Availability: Copies available for hold on place: [M-012414] (1).
Kodeks cywilny po nowelizacji z 26 lipca 2000 r. z uzasadnieniem / [oprac. red. Hanna Czerniewska]. Edition: Stan prawny na dzień 2 października 2000 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-074089] (1).
Kontrola administracji publicznej / Jacek Jagielski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-002936] (5).
  Copies available for hold on place: [M-073965] (1).
Kodeks cywilny z komentarzem. T. 1 / (pod red. Jana Winiarza) ; [aut. Zdzisław Gordon et al.]. Edition: Wyd. 2 zm., stan prawny na dzień 1 lipca 1988 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1989. Availability: Copies available for loan: [M-080749] (3).
  Copies available for hold on place: [M-012235] (1).
Kodeks cywilny z komentarzem. T. 2 / (pod red. Jana Winiarza) ; [aut. Zdzisław Gordon et al.]. Edition: Wyd. 2 zm., stan prawny na dzień 1 lipca 1988 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1989. Availability: Copies available for loan: [M-080750] (2).
  Copies available for hold on place: [M-012236] (1).
Factoring i jego gospodarcze zastosowanie / Kazimierz Kruczalak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze PWN, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-046273] (1).
  Copies available for hold on place: [M-000516] (1).
Lists:
Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji / [oprac. red.: Katarzyna Bojarska]. Edition: Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2001 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-074088] (1).
Podstawy prawa dla ekonomistów / Jolanta Jabłońska-Bonca. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-047303] (1).
Prawo celne : zarys wykładu / Stanisław Naruszewicz, Mirosława Laszuk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-008310] (3).
  Copies available for reference: [CZ 346.61] (1).
Podręcznik prawa międzynarodowego / Lech Antonowicz. Edition: Wyd. 7 zm.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-076035] (2).
Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Wojciech Góralczyk. Edition: Wyd. 8 popr. i uzup. / przez Stefana Sawickiego.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-102075] (6).
Powszechna historia państwa i prawa / Michał Sczaniecki. Edition: Wyd. 9, (4 dodr.).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-046307] (3).
Podstawy prawa i procesu karnego / Andrzej Marek, Stanisław Waltoś. Edition: Wyd. 2, stan prawny na dzień 17 października 2001 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze - LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-081926] (4).
Zarys prawa handlowego / Kazimierz Kruczalak. Edition: Wyd. 1 (dodr.), [stan prawny na dzień 1 stycznia 2001 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-028557] (1).
Prawo pracy : komentarz / Maria Teresa Romer. Edition: Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2000 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-043671] (1).
  Copies available for hold on place: [M-074104] (1).
Dziecko - jego prawa człowieka / Adam Łopatka. Publisher: Warszawa ; Poznań : Polskie Wydawnictwo Prawnicze "Iuris", 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ograniczenia władzy rodzicielskiej w polskim prawie rodzinnym / Andrzej Łapiński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1975. Availability: Copies available for hold on place: [M-012698] (1).
Nowe prawo dewizowe i przepisy wykonawcze. Edition: Stan prawny na dzień 10 czerwca 1990 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1990. Availability: Copies available for loan: [M-012125] (1).
Państwowy arbitraż gospodarczy : komentarz / Zenon Klafkowski, Andrzej Rosienkiewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1978. Availability: Copies available for loan: [M-015602] (1).
  Copies available for hold on place: [M-012312] (1).
Kryminalistyka : zarys systematycznego wykładu / Włodzimierz Gutekunst. Edition: Wyd. 2 zm. i uzup.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1974. Availability: Copies available for hold on place: [M-012278] (1).

Powered by Koha