Your search returned 249 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji / [oprac. red.: Katarzyna Bojarska]. Edition: Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2001 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-074088] (1).
Podstawy prawa dla ekonomistów / Jolanta Jabłońska-Bonca. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-047303] (1).
Prawo celne : zarys wykładu / Stanisław Naruszewicz, Mirosława Laszuk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-008310] (3).
  Copies available for reference: [CZ 346.61] (1).
Podręcznik prawa międzynarodowego / Lech Antonowicz. Edition: Wyd. 7 zm.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-076035] (2).
Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Wojciech Góralczyk. Edition: Wyd. 8 popr. i uzup. / przez Stefana Sawickiego.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-102075] (6).
Powszechna historia państwa i prawa / Michał Sczaniecki. Edition: Wyd. 9, (4 dodr.).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-046307] (3).
Podstawy prawa i procesu karnego / Andrzej Marek, Stanisław Waltoś. Edition: Wyd. 2, stan prawny na dzień 17 października 2001 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze - LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-081926] (4).
Zarys prawa handlowego / Kazimierz Kruczalak. Edition: Wyd. 1 (dodr.), [stan prawny na dzień 1 stycznia 2001 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-028557] (1).
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Zbigniew Salwa. Edition: Wyd. 7 uaktualnione (dodr.), stan prawny na dzień 31 grudnia 2002 roku.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-038811] (9).
Podstawy prawa dla ekonomistów / Jolanta Jabłońska-Bonca. Edition: Wyd. 2, [stan prawny na dzień 1 czerwca 2002 r.], dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-047189] (2).
  Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Polskie prawo podatkowe / Jan Głuchowski ; [poszczególne rozdz. napisali Jan Głuchowski, Dariusz Handor]. Edition: Wyd. 5 zm., stan prawny na 15 maja 2004 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-007098] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Finanse i prawo finansowe / Alina Majchrzycka-Guzowska. Edition: Wyd. 6 zm. i uzup., stan prawny na 30 września 2001 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-029328] (1).
Prawo spadkowe : zarys wykładu / Józef Stanisław Piątowski. Edition: Wyd. 5, [stan prawny do 2 stycznia 2002 r.] / zaktual. i uzup. Bogudar Kordasiewicz.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-055884] (1).
Zobowiązania : zarys wykładu / Witold Czachórski. Edition: Wyd. 9 zaktualizowane., uzup., stan prawny, orzecznictwo oraz piśmiennictwo na 1 września 2004 r. / Adam Brzozowski, Marek Safjan, Elżbieta Skowrońska-Bocian.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-031576] (9).
Komentarz do kodeksu cywilnego. Ks. 3, Zobowiązania. T. 1 / Gerard Bieniek [et al.] ; pod red. Gerarda Bieńka. Edition: Wyd. 6, stan prawny na 1 grudnia 2004 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005. Other title: Zobowiązania.Availability: Copies available for loan: [M-051468] (2).
Komentarz do kodeksu cywilnego. Ks. 3, Zobowiązania. T. 2 / Gerard Bieniek [et al.] ; pod red. Gerarada Bieńka. Edition: Wyd. 6, stan prawny na 1 grudnia 2004 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005. Other title: Zobowiązania.Availability: Copies available for loan: [M-051448] (2).
Zarys nauki administracji / Jan Łukasiewicz. Edition: Wyd. 2 poszerz.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-078704] (4).
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej : komentarz / Cezary Kosikowski. Edition: Wyd. 1, (dodr.), stan prawny na 1 czerwca 2005 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-052982] (1).
Zarys prawa handlowego / Kazimierz Kruczalak. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 1 października 2004 r. / zaktualizowała i uzup. Joanna Kruczalak-Jankowska.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-046995] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Prawo cywilne : zarys części ogólnej / Aleksander Wolter, Jerzy Ignatowicz, Krzysztof Stefaniuk. Edition: Wyd. 2 zm. (4 dodr.).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-049715] (2).
Prawo cywilne : część ogólna : zarys wykładu / Elżbieta Skowrońska-Bocian. Edition: Stan prawny na 1 sierpnia 2005 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-014798] (9).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Wspólnotowe prawo celne / Stanisław Naruszewicz, Mirosława Laszuk. Edition: Wyd. 2, [stan prawny na 31 października 2005 roku].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-047036] (6).
  Copies available for reference: [CZ 346.61] (1).
Prawo samorządu terytorialnego w Polsce / Kazimierz Bandarzewski, Paweł Chmielnicki, Wiesław Kisiel ; pod red. Wiesława Kisiela. Edition: Stan prawny na 1 grudnia 2005 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-047947] (4).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Samorząd terytorialny : system prawnofinansowy / Andrzej Borodo. Edition: Wyd. 4 zm., stan prawny na 1 stycznia 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-030005] (4).
Prawo pracy : podręcznik w pytaniach i odpowiedziach / Małgorzata Gersdorf, Krzysztof Rączka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-052597] (1).
  Copies available for hold on place: [M-037809] (1).
Etyka prawnicza / Roman Tokarczyk. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-005822] (6).
Prace magisterskie i licencjackie : wskazówki dla studentów / Andrzej Pułło. Edition: Wydanie IV zmienione.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-049999] (6).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Prawo w praktyce biur podróży / Magdalena Cholewa-Klimek [et al.] ; pod red. Piotra Cybuli. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-102825] (2).
  Copies available for reference: [CZ 338.482:347.4/.5] (1).
Wprowadzenie do międzynarodowego prawa podatkowego / Hubert Hamaekers [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-067952] (4).
  Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Wiktymologia / Brunon Hołyst. Edition: Wyd. 3 zm. i poszerz.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-096952] (1).

Powered by Koha