Your search returned 44 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zastosowania optymalizacji w gospodarce wodnej / Wojciech Z. Chmielowski ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-031255] (1).
  Copies available for hold on place: [M-026851] (1).
Neogotycki budynek uniwersytecki : dzieło epoki oraz obiekt współczesnych działań konserwatorskich i modernizacyjnych na przykładzie Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego / Monika Bogdanowska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-101614] (1).
O orientacji w przestrzeni miasta / Anna Agata Kantarek. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, druk 2009. Availability: Copies available for loan: [M-088310] (1).
Miejsce kościoła w mieście : analiza myśli kompozycyjnej w wybranych obiektach sakralnych autorstwa Witolda Cęckiewicza / Beata Malinowska-Petelenz. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-059049] (1).
  Copies available for hold on place: [M-097640] (1).
Krótkie eseje i najkrótsze myśli o architekturze / Witold Cęckiewicz ; słowo wstępne Władysław Stróżewski ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-112225] (1).
Ćwiczenia i projekty z przedmiotu gospodarka wodna : pomoc dydaktyczna / Wojciech Z. Chmielowski, Adam Jarząbek ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-077533] (5).
  Copies available for reference: [CZ 55] (1).
Historyczne założenia zdrojowisk w kształtowaniu współczesnych ośrodków balneologicznych w Polsce / Elżbieta Węcławowicz-Bilska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 1990. Availability: Copies available for hold on place: [M-087417] (1).
O ergonomii i architekturze / Maciej Złowodzki ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 72] (1).
Technologiczne i środowiskowe projektowanie architektury biur / Maciej Złowodzki ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-087719] (1).
Przeciwdziałanie konfliktom wokół ochrony i kształtowania krajobrazu : partycypacja społeczna, debata publiczna, negocjacje = Responses to conflicts related to landscape shaping and landscape protection : public participation, public debate, negotiations / Krystyna Pawłowska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2008. Other title: Responses to conflicts related to landscape shaping and landscape protection : public participation, public debate, negotiations.Availability: Copies available for hold on place: [M-097627] (1).
Architektura muzą malarstwa : motyw formy architektonicznej w malarstwie europejskim nowej ery / Iwona Zuziak. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-109060] (1).
Główne nurty historyzmu i eklektyzmu w sztuce XIX wieku : podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych. T. 1, Architektura / Zdzisława Tołłoczko ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Edition: Wyd. 2 uzup. i popr.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-112732] (1).
Wielowymiarowe charakterystyki magnesowania w modelach obwodowych maszyn elektrycznych / Adam Warzecha. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1).
Wyznaczanie rozkładu pola magnetycznego w materiałach magnetycznie miękkich z uwzględnieniem histerezy i anizotropii / Witold Mazgaj. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1).
Eutrofizacja wód stojących - prognozowanie i wpływ na technologię uzdatniania wody / Wojciech Balcerzak. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-079764] (1).
Ocena przydatności hydroseparatorów do podczyszczania ścieków opadowych / Jadwiga Królikowska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-079760] (1).
Niezawodność funkcjonowania i bezpieczeństwa sieci kanalizacyjnej / Jadwiga Królikowska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-079766] (1).
Metoda optymalnej lokalizacji rezerw zbiornkowych w systemie dystrybucji wody / Robert Płoskonka. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-079755] (1).
Zespolone ujęcia wody z uwzględnieniem kryteriów techniczno-ekonomiczno-niezawodnościowych oraz ochrony ichtiofauny / Aleksandra Polok-Kowalska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, dr. 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-079762] (1).
Karta krakowska 2000 - dziesięć lat później : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Kadłuczki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-112282] (1).
Techno-kreacja a architektura krajobrazu : wybrane zagadnienia / Sabina Kuc. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-097203] (1).
Rola osadów dennych w ocenie jakości środowiska wód kontynentalnych / Ewa Szalińska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 55] (1).
Sukiennice w Krakowie : restauracja i modernizacja = The Cloth Hall in Krakow : restoration and modernization / Andrzej Kadłuczka ; [tł. na jęz. ang. Łukasz Moskała] ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Wydział Architektury. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2010. Other title: Cloth Hall in Krakow.Availability: Copies available for hold on place: [M-112253] (1).
Optymalizacja pracy paleniska fluidalnego w warunkach niestacjonarnych / Jan Porzuczek. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-085315] (1).
Modelowanie procesu filtrowania niejednorodnych zawiesin przez ośrodek porowaty / Michał Zielina ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-085314] (1).
Efekty ekonomiczne niedopasowań strukturalnych i kompetencyjnych w obszarze edukacji / Joanna Żyra. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Wartościowanie ocen ekologicznych systemów i technologii w gospodarce odpadami i ich wykorzystanie w analizie decyzyjnej / Agnieszka Generowicz ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Hybrydowe przestrzenie kultury we współczesnym mieście europejskim / Mateusz Gyurkovich. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-112241] (1).
Zbiornik Goczałkowice : analiza przyczynowo-skutkowa DPSIR procesów i zjawisk istotnych z punktu widzenia zarządzania zbiornikem zaporowym : praca zbiorowa / pod red. Antoniego Bojarskiego, Zofii Gręplowskiej, Elżbiety Nachlik ; zespół aut. Katarzyna Baran-Gurgul [et al.]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-091305] (1).
Skawina w średniowieczu : zagadnienia urbanistyczno-architektoniczne = Skawina in the middle ages : town planning and architecture / Dominika Kuśnierz-Krupa ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2012. Other title: Skawina in the middle ages : town planning and architecture.Availability: Copies available for hold on place: [M-112290] (1).

Powered by Koha