Your search returned 184 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
I Forum Architecturae Poloniae Medievalis : praca zbiorowa : [Kraków, 11 maja 2007] / pod red. Klaudii Stali ; [aut. Cezary Buśko et al. ; Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków. Katedra Historii Architektury Polskiej i Konserwacji Zabytków]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2007. Other title: Forum Architecturae Poloniae Medievalis, 1.Availability: Copies available for hold on place: [M-097145] (1).
Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy ze szczególnym uwzględnieniem roli parków publicznych / Agata Zachariasz. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Problemy projektowania budynków mieszkalnych a zdrowie człowieka : wybrane zagadnienia / Teresa Kusionowicz. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-059048] (1).
  Copies available for hold on place: [M-097202] (1).
Ekonomia : aspekty konkurencji na rynku w procesie globalizacji : praca zbiorowa. Cz. 1, Uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego / red. Joanna Żyra. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Ekonomia : aspekty konkurencji na rynku w procesie globalizacji : praca zbiorowa. Cz. 2, Konkurencyjność podmiotów / red. Joanna Żyra. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
O niektórych problemach regionalizmu i ekologii w architekturze i urbanistyce : pomoc dydaktyczna / Zbigniew Radziewanowski. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-059050] (2).
  Copies available for hold on place: [M-097617] (1).
Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu : o czynniku kompozycji : podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych / Aleksander Böhm ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-100906] (1).
Współczesne muzeum w strukturze miasta / Mateusz Gyurkovich. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-059034] (1).
  Copies available for hold on place: [M-112761] (1).
Główne nurty historyzmu i eklektyzmu w sztuce XIX wieku : podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych. T. 1, Architektura / Zdzisława Tołłoczko ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-067268] (1).
Krzyże nagrobne, kapliczki i figury w małej architekturze krajobrazu Krakowa i okolic / Jan Władysław Rączka. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-097616] (1).
W nurcie neorenesansu włoskiego architektury XIX-wiecznego Krakowa : pomoc dydaktyczna / Zbigniew Jan Białkiewicz : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-112221] (1).
Jakość środowiska mieszkaniowego w strefie centralnej Łańcuta / Justyna Kobylarczyk ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-097639] (1).
Patologie/wyzwania architektoniczno-planistyczne we wsi małopolskiej studium na tle tendencji krajowych i europejskich / Marek Kowicki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Rola rysunku w warsztacie architekta : szkoła krakowska w kontekście dokonań wybranych uczelni europejskich i polskich / Andrzej Białkiewicz. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-109109] (1).
ARD art restoration dictionary : English Polish (Polish-English) dictionary of art restoration : restoration of easel paintings = angielsko-polski (polsko-angielski) słownik konserwacji-restauracji dzieł sztuki : konserwacja malowideł sztalugowych / Monika Bogdanowska ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2011. Other title: English Polish (Polish-English) dictionary of art restoration | Angielsko-polski (polsko-angielski) słownik konserwacji-restauracji dzieł sztuki.Availability: Copies available for reference: [CZ 811.111] (1).
Struktura materii gwiazdy neutronowej / Adam Szmagliński, Marek Kutschera, Sławomir Stachniewicz, Włodzimierz Wójcik ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-109613] (1).
Zanieczyszczenie świetlne nocnego nieba w obszarze aglomeracji krakowskiej : analiza pomiarów sztucznej poświaty niebieskiej / Tomasz Ściężor [et al.] ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, dr. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Tłokowy model filtracji w strefie niepełnego nasycenia / Krzysztof Wojciech Książyński. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-079572] (1).
Identyfikacja i ocena oddziaływań antropogenicznych na zasoby wodne zlewni Raby wraz z oszacowaniem ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Nachlik. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, dr. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 55] (1).
Metodyka określania i charakterystyka przebiegu oraz prognoza erozji dennej rzek górskich dorzecza górnej Wisły / Marta Łapuszek, Jerzy Ratomski. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-079763] (1).
Metody falowe lokalizacji infrastruktury i obiektów podziemnych : teorie, badania symulowane i eksperymentalne / Wiesław Nawrocki, Zbigniew Piasek. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-079757] (1).
Tachimetry skanujące. Aplikacje technologii skanowania w budowie szczegółowych modeli obiektów inżynierskich / Cezary Toś, Bogdan Wolski, Leszek Zielina ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2010. Other title: Aplikacje technologii skanowania w budowie szczegółowych modeli obiektów inżynierskich.Availability: Copies available for hold on place: [M-079756] (1).
Scanning tacheometers : applications of scanning technology at generating precise models of engineering objects / Cezary Toś, Bogdan Wolski, Leszek Zielina. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-079761] (1).
Historia rozwoju urbanistycznego Krakowa w zarysie : podręcznik dla studentów szkół wyższych / Maciej Motak ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-083718] (1).
  Copies available for hold on place: [M-099462] (1).
Miasto i piękno miasta / Wojciech Kosiński ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Wzorce czasu w metrologii cyfrowej i mikroprocesorowej / Krzysztof Gądek. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1).
Otwarte zasoby wiedzy : nowe zadania uczelni i bibliotek w rozwoju komunikacji naukowej : materiały konferencyjne, Kraków-Zakopane, 15-17 czerwca 2011 : praca zbiorowa / pod red. Marka M. Górskiego i Marzeny Marcinek; Biblioteka Politechniki Krakowskiej. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2011. Other title: Nowe zadania uczelni i bibliotek w rozwoju komunikacji naukowej.Availability: Copies available for hold on place: [M-105512] (1).
Podziemne Muzeum Rynku Głównego w Krakowie = The Underground Museum of the Main Market Square in Krakow / Andrzej Kadłuczka ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Wydział Architektury. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2010. Other title: Underground Museum of the Main Market Square in Krakow | Underground Museum | Podziemne Muzeum.Availability: Copies available for hold on place: [M-112254] (1).
Harmonizowanie rozwoju urbanistycznego terenów miejskich - wybrane zagadnienia / Krystyna Paprzyca ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-085316] (1).
Statystyka w Excelu / Stanisław Węglarczyk ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-085312] (1).

Powered by Koha