Your search returned 27 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Rola technologii informacyjnej w doskonaleniu systemów zarządzania / red. Jerzy Kisielnicki, Robert Chibowski, Olga Sobolewska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-070835] (1).
  Copies available for hold on place: [M-095433] (1).
Mikroekonomia / Tomasz Zalega. Edition: Wyd. uzup. i popr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 33] (1).
Mikroekonomia : zbiór ćwiczeń i zadań / Tomasz Zalega. Edition: Wyd. 2, uzup. i popr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 33] (1).
Regulacja rynków telekomunikacyjnych / pod red. Stanisława Piątka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2007. Other title: Regulation of telecommunications markets.Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies / Centre of Antitrust and Regulatory Studies. University of Warsaw ; [Tadeusz Skoczny ed. in chief]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2008-. Availability: Copies available for hold on place: [CA-1272] (3).
Wyłączenia grupowe spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję we Wspólnocie Europejskiej i w Polsce / pod red. Agaty Jurkowskiej i Tadeusza Skocznego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2008. Other title: Block exemptions from the prohibition of restrictive agreements in the EC and Poland.Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Społeczna odpowiedzialność biznesu : wymiar konstytucyjny i międzynarodowy / Maciej Bernatt. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2009. Other title: Corporate social responsibility : constitutional and international perspective.Online Access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-091242] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Psychologiczne ograniczenia / Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Zarządzanie funduszami unijnymi dla przedsiębiorców / Jan Śliwa, Rafał Pawlicki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Młodzi przedsiębiorcy - inspiracje, koncepcje i uwarunkowania / red. nauk. Jacek Pasieczny, Beata Glinka, Agnieszka Brzozowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Architektura systemu finansowego gospodarki / Marian Górski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-089609] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336] (1).
  Checked out (1).
Mikroekonomia współczesna / Tomasz Zalega. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2011. Availability: Copies available for loan: [M-089612] (5).
  Copies available for reference: [CZ 33] (1).
Ochrona konkurencji i konsumentów : skrypt dla studentów ekonomii, zarządzania, marketingu, finansów i kierunków pokrewnych / Maciej Bernatt, Agata Jurkowska, Tadeusz Skoczny ; Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Zakład Europejskiego Prawa Gospodarczego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-089617] (2).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Płynność finansowa : analiza i sterowanie / Aleksander Kusak. Edition: Wyd. rozsz. i uzup.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-089619] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw / Nikodem Grzenkowicz [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-089620] (5).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa wielozakładowego w gospodarce rynkowej / Jan Śliwa, Mirosław Przygoda. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-089630] (5).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Atrakcyjność inwestowania w regionach słabo rozwinętych / Mirosław Przygoda. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Innowacyjność w gospodarce Polski : modele, bariery, instrumenty wsparcia / Andrzej H. Jasiński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-099282] (2).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Zarządzanie projektami @ rozwój systemów informatycznych zarządzania / Witold Chmielarz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2013. Other title: Zarządzanie projektami a rozwój systemów informatycznych zarządzania.Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Zgody szczególne w prawie kontroli koncentracji / Tadeusz Skoczny. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Rynek kapitałowy wobec wyzwań dekoniunktury / red. nauk. Teresa Czerwińska, Alojzy Z. Nowak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.76] (1).
Rola sektora publicznego w okresie kryzysu / red. nauk. Stanisław Piątek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Przejawy społecznej nieodpowiedzialności organizacji publicznych / Jerzy Bogdanienko. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
European integration process in the new regional and global settings / ed. by: Ewa Latoszek [et al.]. Publisher: Warsaw : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Społeczna odpowiedzialność biznesu : krytyczna analiza / pod red. Macieja Bernatta, Jerzego Bogdanienki, Tadeusza Skocznego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Usługi portów lotniczych w Unii Europejskiej i w Polsce a prawo konkurencji i regulacje lotniskowe : praca zbiorowa / pod red. Filipa Czernickiego i Tadeusza Skocznego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2010. Other title: Airports services in the European Union and Poland - competition law and airports regulations.Availability: Copies available for hold on place: [M-109789] (1).
Handel zagraniczny : perspektywa europejska / red. nauk. Alojzy Z. Nowak, Waldemar M. Kozioł ; aut. Stanisław Atanasow [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-116143] (4).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
  Checked out (1).
Lists:

Powered by Koha