Your search returned 71 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zorganizowana skrajna prawica w RFN : 1949-1980 / Wojciech Krzyżaniak. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1986. Availability: Copies available for hold on place: [M-018284] (1).
Prawne formy udziału obywateli w rządzeniu państwem / Antoni Rost ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-086875] (1).
Kompetencje Kongresu w zakresie kształtowania polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych Ameryki : studium prawno-konstytucyjne / Lesław Kański. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1982. Availability: Copies available for loan: [M-080931] (1).
  Copies available for hold on place: [M-086889] (1).
Prawnofinansowe podstawy działalności państwowych organizacji gospodarczych / Eryk Wojciechowski. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1977. Availability: Copies available for loan: [M-007988] (1).
Zasady tworzenia prawa / Anna Michalska, Sławomira Wronkowska. Edition: Wydanie 2 poprawione i uzupełnione.Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1983. Availability: Copies available for hold on place: [M-021814] (1).
Problemy racjonalnego tworzenia prawa / Sławomira Wronkowska. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1982. Availability: Copies available for loan: [M-008039] (1).
Pracowniczy obowiązek gotowości do świadczenia pracy / Andrzej Kijowski. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1978. Availability: Copies available for loan: [M-097194] (1).
  Copies available for hold on place: [M-008026] (1).
Socjotechniczne aspekty gry politycznej / Piotr Pawełczyk. Edition: Wyd. 2.Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Socjologia podróży / Krzysztof Podemski. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-047867] (1).
  Copies available for hold on place: [M-107766] (1).
Zabójstwa uprzywilejowane w świetle badań akt sądowych i badań ankietowych / Maciej Tarnawski ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1985. Availability: Copies available for hold on place: [M-033051] (1).
Lists:
Adampol-Polonezköy : z dziejów Polaków w Turcji / Kazimierz Dopierała. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1983. Availability: Copies available for loan: [M-061039] (2).
  Copies available for hold on place: [M-033050] (1).
Kultura rodzima Polonii zachodnioeuropejskiej / Walerian Sobisiak. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1983. Availability: Copies available for loan: [M-061046] (1).
  Copies available for hold on place: [M-035558] (1).
Opieka dyplomatyczna a międzynarodowa ochrona praw człowieka : zagadnienia wybrane / Jan Sandorski. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-046828] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Koncepcja aktu prawa wewnętrznego w Konstytucji RP / Witold Płowiec. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Teorie elit a systemy polityczne / Marek Żyromski. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Gotyckie malarstwo ścienne w Polsce / Jerzy Domasłowski [et al.]. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1984. Availability: Copies available for hold on place: [M-028492] (1).
Meteorologia dla geografów / Alojzy Woś ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Edition: Wyd. 5 popr.Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Komunikacja interpersonalna w rodzinie / Barbara Harwas-Napierała. Edition: Wyd. 2 popr. i rozsz.Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.77] (1).
Angielsko-polski słownik idiomów i zwrotów = An English-Polish dictionary of idioms and phrases / Piotr Borkowski. Edition: Wyd. 4.Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1991. Other title: English-Polish dictionary of idioms and phrases.Availability: Copies available for hold on place: [M-075263] (1).
Zmiany w polskiej edukacji w okresie globalizacji, integracji i transformacji systemowej / Andrzej Ćwikliński. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2005. Other title: Changes in Polish education at the time of globalisation, integration and political and economic transformation.Availability: Copies available for loan: [M-054493] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Uchylanie się od opodatkowania : przyczyny, skutki i sposoby zapobiegania zjawisku / Ryszard Sowiński. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-104625] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
System wspomagania społecznego rodzin niewydolnych wychowawczo / Władysław Dykcik. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1988. Availability: Copies available for hold on place: [M-057581] (1).
Ochrona prawna podmiotów zagranicznych w świetle ustawodawstwa gospodarczego : (ujęcie publicznoprawne) / Bożena Popowska. Edition: Stan prawny na dzień 31 XII 1995 r.Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-061823] (1).
Wiersze o obrazach : studium z dziejów ekfrazy / Aneta Grodecka. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-109361] (1).
Nadmierne używanie Internetu : charakterystyka psychologiczna / Katarzyna Kaliszewska. Edition: Wyd. 2.Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-078168] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Organizacja i prowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych / Jan Strugarek ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Edition: Wyd. 3 popr. i uzup.Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 379.8] (1).
Widzieć Chorwację : panorama literatury i kultury chorwackiej 1990-2005 / red. Krystyna Pieniążek-Marković, Goran Rem, Bogusław Zieliński. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-080312] (1).
Wybór tekstów do niemieckiego ruchu robotniczego 1848-1945 / wybór i oprac. Edmund Makowski ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1982. Availability: Copies available for hold on place: [M-080827] (1).
Stan okołourodzeniowy potomstwa jako efekt interakcji układu płód - matka - środowisko / Magdalena Kosińska. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 618] (1).
Pozycja prawna delegatur Najwyższej Izby Kontroli / Marek Szewczyk. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1990. Availability: Copies available for hold on place: [M-081548] (1).

Powered by Koha