Your search returned 32 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Elementy socjologii przestrzeni w badaniach empirycznych / Anna Rębowska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-101498] (1).
Rozwój naukowo-dydaktyczny i kierunki badawcze Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie / pod red. Zbigniewa Długosza i Zbigniewa Zioło ; Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Relacje i konteksty (w) edukacji elementarnej / pod red. Ireny Adamek, Magdaleny Grochowalskiej i Ewy Żmijewskiej. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-065970] (3).
Migracje wewnętrzne ludności w polskich obszarach metropolitalnych u progu XXI wieku / Anna Winiarczyk - Raźniak, Piotr Raźniak. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-082659] (1).
  Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Aktywizacja ucznia z niepełnosprawnością w różnych obszarach jego edukacji / pod red. Piotra Majewicza i Adama Mikruta. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Komunikowanie się policji ze społeczeństwem, organami administracji państwowej i samorządowej : studium socjologiczne / Jadwiga Mazur. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
(Kontro)wersje wielowymiarowości współczesnej edukacji / red. nauk. Wanda Jakubaszek, Danuta Topa. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012. Other title: Kontrowersje wielowymiarowości współczesnej edukacji.Online Access: Dostęp autoryzowany na podstawie IP komputera Availability: Copies available for hold on place: [M-014610] (1).
Lists:
Oświata dorosłych wobec jednostek i grup defaworyzowanych : ku społecznej jedności / pod red. nauk. Zofii Szaroty. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-086151] (3).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.83] (1).
Polityka (re)prezentacji : studia i szkice o kulturze medialnej / Agnieszka Ogonowska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-108628] (1).
Polska w Unii Europejskiej : wybrane aspekty polityki bezpieczeństwa w działalności edukacyjno-wychowawczej / pod red. Zbigniewa Kwiasowskiego i Magdaleny Campion. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Poznawanie świata w edukacji dziecka / pod red. Krystyny Gąsiorek i Ingrid Paśko. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012. Other title: Exploring the world in child's education.Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Rola samorządu we wspieraniu lokalnej i regionalnej przedsiębiorczości / Magdalena Campion. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela : nowe wyzwania edukacyjne / pod red. Jacka Migdałka i Anny Stolińskiej. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-118180] (1).
Współczesna edukacja medialna : teoria i rzeczywistość / Agnieszka Ogonowska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-090010] (7).
Zarządzanie kryzysowe elementem bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej / Andrzej Żebrowski. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-090036] (3).
  Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej : technologia informacyjna w służbie użytkownikowi / red. nauk. Stanisław Skórka, współpr. Ewa Piotrowska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2014. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for hold on place: [M-105408] (1).
Polska scena polityczna : środowiska - komunikacja polityczna - strategie / pod red. Katarzyny Sobolewskiej-Myślik, Agnieszki Hess, Krzysztofa Kowalczyka. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Bibliotekarz 2.0 : nowe technologie, nowe wyzwania / Stanisław Skórka, Michał Rogoż redakcja naukowa ; Ewa Piotrowska współpraca. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2016. Availability: Copies available for hold on place: [M-105402] (1).
Przeszłość i orientacja prospektywna w polskich wyobrażeniach ideowych / pod red. Michała Śliwy i Magdaleny Mikołajczyk. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-107349] (1).
Krakowska pedagogika specjalna / pod red. Janiny Wyczesany ; przy współpracy Ewy Dyduch. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-107798] (1).
Aktywność poznawcza i działaniowa dzieci w badaniach pedagogicznych / pod redakcją naukową Krzysztofa Kraszewskiego i Ingrid Paśko. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2016. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Opozycja parlamentarna w Polsce w latach 1997-2010 / pod red. Krzysztofa Łabędzia. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-110753] (1).
Elementy świadomości politycznej współczesnego społeczeństwa polskiego / pod red. nauk. Krzysztofa Łabędzia. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Miejsce wolontariackich grup dyspozycyjnych w systemie bezpieczeństwa państwa oraz w zarządzaniu kryzysowym na przykładzie GOPR i WOPR / Jadwiga Mazur, Sabina Sanetra-Półgrabi. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Etyka a zło / pod red. nauk. Doroty Probuckiej. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Etyka i dobro / pod redakcją naukową Doroty Probuckiej. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Kształcenie nauczycieli : modele, tendencje, wyzwania wielokulturowej rzeczywistości : praca zbiorowa / pod red. nauk. Ewy Żmijewskiej. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Andrzej Strug : dzieło i czasy : materiały z konferencji naukowej w Warszawie, 6-7 grudnia 2012 roku / pod redakcją naukową Anny Kargol. Publisher: Warszawa : Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, cop. 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ KA 82] (1).
Stosunek nauczycieli i rodziców do zmian we wczesnej edukacji w Polsce : na przykładzie reformy wprowadzającej obniżenie wieku realizacji obowiązku szkolnego z 7. do 6. roku życia / Barbara Kurowska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020. Availability: Copies available for loan: [M-117474] (1).
  Copies available for reference: [M-117475] (2).
Edukacja przyrodnicza : w kręgu teorii i praktyki / redakcja: Alicja Walosik, Ilona Żeber-Dzikowska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020. Availability: Copies available for loan: [M-117557] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).

Powered by Koha