Your search returned 1962 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Żywienie człowieka : podstawy nauki o żywieniu / pod red. Jana Gawęckiego i Lecha Hryniewieckiego ; aut. Stanisław Berger et al. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. Other title: Podstawy nauki o żywieniu.Availability: Copies available for loan: [M-102388] (6).
Żywienie człowieka zdrowego i chorego. 2 / pod red. Jana Hasika i Jana Gawęckiego ; aut. Magdalena Białkowska [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-102389] (5).
  Checked out (1).
Główne kultury prawne współczesnego świata / [poszczególne rozdz. oprac. Bogusław Banaszak et al.]. Publisher: Warszawa ; Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-089499] (1).
Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym / Andrzej Sznajder. Edition: Wydanie II zmienione.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-089512] (1).
Nowy słownik ortograficzny PWN wraz z zasadami pisowni i interpunkcji / oprac. zasad pisowni i interpunkcji polskiej Edward Polański ; oprac. haseł: Jan Grzenia [et al.]. Edition: Wyd. 4, 1 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-109194] (1).
Podstawy zarządzania organizacjami / Ricky W. Griffin ; przekład Michał Rusiński. Edition: Wydanie pierwsze, dodruk 5.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-007605] (1).
  Checked out (1).
Drogi wyjścia z polskiego kryzysu gospodarczego / oprac. wykonane na zlecenie Komitetu Badań Naukowych w Warszawie przez Wacława Wilczyńskiego i zespół pracowników naukowych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; red. nauk. Włodzimierz Dymarski ; [aut. : Władysław Balicki et al.] ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Edition: Wyd.1, dodr.Publisher: Warszawa ; Poznań : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-042297] (1).
Zarządzanie : teoria i praktyka / red. nauk. Andrzej K. Koźmiński, Włodzimierz Piotrowski ; aut. Aleksander Chrostowski [et al.] ; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Warszawski. Edition: Wyd. 5 zm.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-006310] (2).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Makro- i mikroekonomia : podstawowe problemy / pod red. nauk. Stefana Marciniaka ; zespół aut.: Lidia Białoń [et al.]. Edition: Wyd. 3 zm.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-047877] (6).
  Checked out (1).
Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych / Erhard Cziomer, Lubomir W. Zyblikiewicz. Edition: Wyd. 1 dodr.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-104534] (2).
  Damaged (1).
Statystyka / Mieczysław Sobczyk. Edition: Wydanie trzecie zmienione.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-050999] (1).
  Checked out (1).
Współczesne koncepcje w badaniach nad hipnozą / pod red. Jerzego Siuty ; tł. Krzysztof Krzyżewski [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-005302] (1).
  Copies available for hold on place: [M-095968] (1).
Venture capital : nowy instrument finansowania przedsiębiorstw / Jerzy Węcławski ; Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-007081] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089435] (1).
Studia nad reformowaną gospodarką : aspekty instytucjonalne / red. nauk. Marek Okólski, Urszula Sztanderska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-011365] (1).
Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce narodowej / Józefa Famielec. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-011274] (4).
  Copies available for hold on place: [M-089570] (1).
Nacjonalizm inaczej : struktura narodowa i kwestie narodowe w nowej Europie / Rogers Brubaker ; przekład Jan Łuczyński. Publisher: Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-006481] (2).
  Copies available for reference: [CZ 323.12/.14] (1).
Człowiek - istota społeczna / Elliot Aronson ; przeł. Józef Radzicki. Edition: Wyd. 10.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-049728] (7).
  Checked out (1).
Przewodnik do psychologii społecznej / Waldemar Domachowski. Edition: Wyd. 3, dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-038511] (7).
Psychologia rozwoju człowieka. T. 2, Charakterystyka okresów życia człowieka / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała i Janusz Trempała. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-023942] (5).
Człowiek - istota społeczna : wybór tekstów / pod red. Elliota Aronsona ; [przetł. Lidia Grzesiuk et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. Other title: Readings about the social animal.Availability: Copies available for loan: [M-004639] (2).
  Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Psychologia rozwojowa w zarysie : od niemowlęctwa do dorosłości / Ann Birch, Tony Malim ; przeł. Jan Łuczyński, Marian Olejnik. Edition: [Wyd. 4].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-053526] (1).
  Copies available for hold on place: [M-024228] (1).
Socjologia wychowania. T. 1-2 / Florian Znaniecki. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-010058] (9).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Marketing usług finansowych / Barbara i Wojciech Żurawik. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-038142] (4).
  Copies available for hold on place: [M-089515] (1).
Partnerstwo dla przyszłości : szkice o polityce wschodniej i mniejszościach narodowych / Michał Jagiełło. Edition: Wyd. 2 poszerz.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Biblioteka Narodowa, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-092233] (2).
  Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Etyka biznesu w działaniu : doświadczenia i perspektywy / red. nauk. Wojciech Gasparski, Jerzy Dietl. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-004679] (3).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Integracja europejska : rozwój rynków / Zofia Wysokińska, Janina Witkowska. Edition: Wyd. 2 zm. i uzup.Publisher: Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
  Checked out (1).
Logistyka w strategiach firm / Marek Ciesielski. Publisher: Warszawa ; Poznań : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-047518] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088585] (1).
Lists:
Prawo europejskie / Frank Emmert, Mateusz Morawiecki ; [tł. Viktor Grotowicz]. Edition: Wyd. 3, zm.Publisher: Warszawa ; Wrocław : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-008629] (3).
  Copies available for hold on place: [M-000456] (1).
Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód : Polska na tle innych krajów / Helena Tendera-Właszczuk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-076187] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).

Powered by Koha