Your search returned 285 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Teoria stosunków międzynarodowych / Józef Kukułka ; Fundacja Studiów Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-006307] (5).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Historia 1815-1939 : Polska i świat : podręcznik dla III klas liceów ogólnokształcących / Andrzej Garlicki. Edition: Wyd. 2., dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-047012] (4).
Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-2000 / Józef Kukułka ; Fundacja Studiów Międzynarodowych. Edition: Wyd. 4 popr. i rozsz.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-006491] (3).
Rewolucja Czerwonych Khmerów : 1975-1978 : studium autarkicznego rozwoju / Adam W. Jelonek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-088456] (1).
Demografia : podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie / Marek Okólski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-034385] (1).
O państwie prawa, administrowaniu i sądach w okresie przekształceń ustrojowych : (szkice) / Ewa Łętowska, Janusz Łętowski ; Instytut Nauk Prawnych PAN. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-000443] (1).
Siły zbrojne w regulacjach Konstytucji RP / Waldemar J. Wołpiuk ; Fundacja Promocji Prawa Europejskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 1998. Availability: Copies available for loan: [M-097421] (1).
  Copies available for hold on place: [M-086868] (1).
Wybory do Sejmu i do Senatu : komentarz do ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej / Stanisław Gebethner. Edition: Stan prawny z 26 lipca 2001 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-082307] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Społeczeństwo ryzyka : w drodze do innej nowoczesności / Ulrich Beck ; przełożył Stanisław Cieśla. Edition: Wydanie 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2004. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-003573] (5).
  Copies available for hold on place: [M-107754] (1).
Kręgi integracji i rodzaje tożsamości : Polska, Europa, świat / pod redakcją Włodzimierza Wesołowskiego i Jana Włodarka ; Polskie Towarzystwo Socjologiczne, XII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-047931] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101492] (1).
Korczakowskie inspiracje... / Antonina Gurycka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-046880] (1).
  Copies available for hold on place: [M-098239] (1).
Historia 1815-2004 : Polska i świat / Andrzej Garlicki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-004485] (4).
  Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1).
Rozbicie Jugosławii : jugosłowiańskie lustro międzynarodowej polityki. T. 1-2 / Marek Waldenberg. Edition: Wyd. 2, rozsz.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2005. Other title: Podela Jugoslavije | Yugoslavian fragmentation.Availability: Copies available for loan: [M-092230] (5).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Regionalne koncepcje bezpieczeństwa w Ameryce Łacińskiej / Marcin Florian Gawrycki ; Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Studiów Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar" : Fundacja Studiów Międzynarodowych, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-047984] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Media i władza : demokracja, wolność przekazu i publiczna debata w warunkach globalizacji mediów / red. Piotr Żuk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej / Grzegorz Gorzelak, Maciej Smętkowski ; Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-006878] (1).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Instytucje : organizacyjne podstawy polityki / James G. March, Johan P. Olsen ; przeł. Dariusz Sielski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2005. Other title: Rediscovering institutions.Availability: Copies available for loan: [M-006427] (1).
  Copies available for hold on place: [M-097661] (1).
Techniki wpływu społecznego / Dariusz Doliński. Edition: Wyd. 1, dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-004259] (8).
  Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Współczesne społeczeństwo polskie : dynamika zmian / pod red. Jacka Wasilewskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-005899] (2).
  Copies available for hold on place: [M-101520] (1).
Lists:
Rocznik Strategiczny : przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski / Fundacja Studiów Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 1996-. Other title: Strategic Yearbook : a review of political, economic and military developments in Poland's international environment.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-1340] (19).
Prawo Rady Europy : w stronę ogólnoeuropejskiej przestrzeni prawnej / Florence Benoît-Rohmer, Heinrich Klebes ; przekł. Marek Antoni Nowicki. Edition: Wyd. 1 polskie.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", cop. 2006. Other title: Council of Europe law.Availability: Copies available for loan: [M-005984] (1).
  Copies available for hold on place: [M-109810] (1).
Człowiek a polityka : zarys psychologii politycznej / Krystyna Skarżyńska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-023929] (10).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Organizacja Narodów Zjednoczonych : bilans i perspektywy / pod red. Janusza Symonidesa ; Fundacja Studiów Międzynarodowych - Foundation of International Studies. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-057889] (5).
  Copies available for reference: [CZ 06] (1).
Nowe granice Unii Europejskiej : współpraca czy wykluczenie? / red. nauk. Grzegorz Gorzelak, Katarzyna Krok ; [tł.: Dorota Szmajda we współpr. z Katarzyną Krok i Martą Smętkowską] ; Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-045793] (2).
  Copies available for hold on place: [M-101676] (1).

Powered by Koha