Your search returned 35 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kobieta i praca : wiek XIX i XX : zbiór studiów / pod redakcją Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca. Edition: Wyd. I.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2000. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Horyzonty antropologii kultury : tom w darze dla profesor Zofii Sokolewicz / [red. J. S. Wasilewski, A. Zadrożyńska, A. Bruczkowska] ; Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-075908] (1).
  Copies available for hold on place: [M-097765] (1).
Polonika w zbiorach bibliotecznych w Wielkiej Brytanii : informator / Lucjan Biliński ; Ministerstwo Kultury i Sztuki. Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo "DiG", 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-029178] (1).
Biali i Czarni : postawy Polaków wobec Afryki i Afrykanów / Maciej Ząbek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo DiG : Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Wzorce postrzegania rzeczywistości w nauce i społeczeństwie / pod red. Bożeny Płonki-Syroki ; Towarzystwo Miłośników Historii. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-067760] (5).
  Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Oczekiwania kobiet i wobec kobiet : stereotypy i wzorce kobiecości w kulturze europejskiej i amerykańskiej / pod red. Bożeny Płonki-Syroki, Janiny Radziszewskiej i Aleksandry Szlagowskiej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-067755] (5).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Równe prawa i nierówne szanse : kobiety w Polsce międzywojennej : zbiór studiów / pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca ; Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2000. Other title: Kobiety w Polsce międzywojennej : równe prawa i nierówne szanse.Availability: Copies available for loan: [M-079527] (1).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Obraz Związku Sowieckiego w ujęciu polskiej emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii w latach 1945-1956 / Przemysław Wójtowicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-101737] (1).
Dwory w Polsce : od średniowiecza do współczesności / Leszek Kajzer. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 72] (1).
Historia Litwy : dwugłos polsko-litewski / Andrzej Rachuba, Jūratė Kiaupienė, Zigmantas Kiaupa ; [tł. Jolita Karczewska-Rus]. Edition: Wyd. 2-gie niezm.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(4/9)] (1).
Kobieta i rewolucja obyczajowa : społeczno-kulturowe aspekty seksualności : wiek XIX i XX : zbiór studiów / pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo DiG, cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Kobieta i małżeństwo : społeczno-kulturowe aspekty seksualności : wiek XIX i XX : zbiór studiów / pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo "DiG", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-063074] (1).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Dawne kultury w ideologiach XIX i XX wieku / [red. nauk. Justyna Olko] ; Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowowschodniej. Uniwersytet Warszawski. Publisher: Warszawa : OBTA : Wydawnictwo DiG, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-100106] (1).
Odmieńcy : antropologiczne studium dewiacji / Andrzej Perzanowski ; Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2009. Other title: Antropologiczne studium dewiacji.Availability: Copies available for loan: [M-066968] (1).
  Copies available for hold on place: [M-108639] (1).
Architektura XIX wieku na ziemiach polskich / Krzysztof Stefański. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2005. Other title: Architektura dziewiętnastego wieku na ziemiach polskich.Availability: Copies available for reference: [CZ 72] (1).
Przyjemność w kulturze epoki rozumu / pod red. Teresy Kostkiewiczowej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-109314] (1).
Hieroglifem pisane dzieje... : starożytny Wschód w wyobraźni romantyków: studia / pod red. Włodzimierza Szturca i Magdaleny Bizior-Dombrowskiej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo DiG : Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-107470] (1).
Historia stosunków polsko-indyjskich XVI-XXI w. / Maciej Tumulec ; Towarzystwo Miłośników Historii. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(438)] (1).
Codzienność dziecięca opisana słowem i obrazem : życie dziecka na ziemiach polskich od XVI do XVIII wieku / Dorota Żołądź-Strzelczyk, Katarzyna Kabacińska-Łuczak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-109285] (1).
"My prawdziwi Górnoślązacy..." : studium etnologiczne / Marian Grzegorz Gerlich ; Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo DiG ; Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-109305] (1).
Skandal w kulturze europejskiej i amerykańskiej / red. Bożena Płonka- Syroka [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2013. Other title: Scandal in European and American cultur.Availability: Copies available for reference: [CZ 316.7] (1).
Życie w dwóch światach : tożsamość współczesnych Romów / Marta Godlewska-Goska, Justyna Kopańska. Publisher: Warszawa : Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego : Wydawnictwo DiG, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Film i paradoksy wizualności : praktykowanie antropologii / Sławomir Sikora ; Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo DiG : Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-109298] (1).
Bitwa o prawdę : historia zmagań o pamięć Powstania Warszawskiego 1944-1989 / Jacek Zygmunt Sawicki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-093475] (1).
Polacy pochowani na cmentarzu w Montrésor = Les Polonais enterrés au cimetière de Montrésor / Iwona M. Dacka-Górzyńska, Sławomir Górzyński, Piotr Ugniewski. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Departament ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą : Wydawnictwo DiG, 2008. Other title: Polonais enterrés au cimetière de Montrésor.Availability: Copies available for hold on place: [M-093510] (1).
W cieniu drzewa wiar : studia nad kulturą religijną na pograniczach Slaviae Orthodoxae / pod red. Magdaleny Zowczak ; Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego : Wydawnictwo "DiG", 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 2] (1).
Art déco i lata trzydzieste w Ameryce a sztuka europejska / Andrzej K. Olszewski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 72] (1).
Ludzie i krasnoludki - powinowactwa z wyboru / red. Tadeusz Budrewicz, Joanna Majchrzyk ; współpraca Jerzy Axer, Tadeusz Bujnicki ; Wydział "Artes Liberales". Uniwersytet Warszawski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2014. Availability: Copies available for hold on place: [M-109394] (1).
Publiczne, prywatne, intymne w kulturze XVIII wieku / pod red. Teresy Kostkiewiczowej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2014. Availability: Copies available for hold on place: [M-108988] (1).
Sacrum pogańskie - sacrum chrześcijańskie : [kontynuacja miejsc kultu we wczesnośredniowiecznej Europie Środkowej] = Pagan sacrum - Christian sacrum : [the continuation of the cult-places in the early-medieval Central Europe / redakcja Krzysztof Bracha i Czesław Hadamik ; Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach]. Edition: Dodruk cyfrowy 2014.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo DiG, dr. 2014. Other title: Pagan sacrum - Christian sacrum : the continuation of the cult-places in the early-medieval Central Europe.Availability: Copies available for hold on place: [M-108841] (1).

Powered by Koha