Your search returned 1386 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Prawo podatkowe II : część szczegółowa / Ryszard Mastalski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-009456] (1).
Prawo pracy / Ludwik Florek, Tadeusz Zieliński. Edition: Wyd. 4 zm. i zaktualiz.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-010992] (1).
Prawo rzymskie : instytucje / Witold Wołodkiewicz, Maria Zabłocka. Edition: 3. wydanie zmienione i poszerzone.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-001815] (7).
Prawo pracy / Małgorzata Barzycka-Banaszczyk. Edition: Wyd. 5 poszerz. i uaktual.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-072585] (1).
Kodeks spółek handlowych : komentarz / Monika Tarska. Edition: Stan prawny: kwiecień 2002 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-077462] (1).
  Copies available for hold on place: [M-074128] (1).
Rozwiązanie umowy przez strony / Agnieszka Pyrzyńska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy [oraz przepisy wprowadzające] : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym / [red. Barbara Porzecka]. Edition: Wyd. 10., stan prawny: wrzesień 2003 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2004. Other title: KC Kodeks cywilny | KC, KPC, KRO.Availability: Copies available for hold on place: [M-074097] (1).
Zobowiązania : część szczegółowa / Zbigniew Radwański, Janina Panowicz-Lipska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-028171] (1).
Podatek dochodowy od osób prawnych : komentarz / red. Janusz Marciniuk ; aut. Piotr Baraniak [et al.]. Edition: Stan prawny: styczeń 2001 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-035119] (1).
Podatek dochodowy od osób fizycznych : komentarz / red. Janusz Marciniuk ; aut.: Piotr Baraniak [et al.]. Edition: Wyd. 2, stan prawny: styczeń 2001 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-030629] (1).
Prawo zobowiązań - część szczegółowa / red. Jerzy Rajski ; aut.: Adam Brzozowski [et al.]. Edition: Wyd. 2, stan prawny na dzień 1 listopada 2003 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-051025] (2).
Prawo konstytucyjne / pod red. Piotra Tulei ; [aut.] Piotr Czarny [et al.]. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-109952] (1).
Kodeks cywilny. T. 2, Komentarz do artykułów 535-1088 / redaktor Edward Gniewek ; autorzy Beata Burian, Wojciech Dubis, Jacek Gołaczyński, Julian Jezioro, Józef Kremis, Piotr Machnikowski, Józef Nadler, Krzysztof Zagrobelny. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2004. Other title: KC.Availability: Copies available for loan: [M-043650] (1).
  Copies available for hold on place: [M-000512] (1).
Kodeks pracy : komentarz / Jerzy Wratny. Edition: 3. wyd., [stan prawny na dzień 1.7.2004 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2004. Other title: KP - komentarz.Availability: Copies available for loan: [M-056216] (2).
Monitor Prawa Pracy : zmiany, orzecznictwo, praktyka / redaktor naczelny Krzysztof Walczak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2004-. Other title: MoPr.Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników | Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for hold on place: [CB-176] (13).
Monitor Podatkowy : miesięcznik prawa podatkowego i gospodarczego / redakcja: Jakub Jacyna, Wojciech Maruchin. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : PWN, 1994-. Other title: MoPod.Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników | Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for hold on place: [CB-45] (15).
Kodeks wykroczeń : komentarz / Marek Bojarski, Wojciech Radecki. Edition: 3. wyd., stan prawny: czerwiec 2005.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2005. Other title: KW : komentarz.Availability: Copies available for loan: [M-052869] (1).
Prawo upadłościowe i naprawcze : komentarz / Stanisław Gurgul. Edition: 6. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-083681] (1).
Ustawa o VAT / Zdzisław Modzelewski, Grzegorz Mularczyk. Edition: Stan prawny: 1.1.2001 r.Publisher: Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-002380] (1).
Karta Praw Społecznych Rady Europy / Andrzej Marian Świątkowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-049727] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Postępowanie administracyjne : ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi / red. Marek Wierzbowski ; aut. Marek Szubiakowski, Marek Wierzbowski, Aleksandra Wiktorowska. Edition: 9 wyd. zm. i uaktual.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-003706] (2).
  Copies available for hold on place: [M-031264] (1).
Prawo o cudzoziemcach : komentarz / red. Jacek Chlebny ; aut. Adam Bernatowicz [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-103164] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Lists:
Prawo konsumenckie i inne teksty prawne : teksty jednolite / wraz z wprowadzeniem Ewy Łętowskiej oraz z indeksem rzeczowym ; [red. Barbara Porzecka]. Edition: Stan prawny styczeń 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-047125] (4).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Kodeks spółek handlowych. T. 1, Komentarz do artykułów 1-150 / Stanisław Sołtysiński [et al.]. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-084449] (1).
Handel międzynarodowy / Rett R. Ludwikowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-048995] (7).
Orzecznictwo Sądu Najwyższego : zbiór urzędowy. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2003-2018. Other title: OSNIP.Availability: Copies available for hold on place: [CA-1357] (13).
Kodeks postępowania cywilnego. T. 2, Komentarz do artykułów 506-1217 / aut. Andrzej Zieliński, Kinga Flaga-Gieruszyńska ; red. Andrzej Zieliński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Other title: KPC.Availability: Copies available for loan: [M-046999] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Marketing dla prawników / red.: Werner Pepels, Brunhilde Steckler ; aut.: Ralf B. Abel [etc.] ; tł.: Marta Szafrańska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-046224] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339.138] (1).

Powered by Koha