Your search returned 37 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Logistyka w sytuacjach kryzysowych / Eugeniusz Nowak ; Akademia Obrony Narodowej. Edition: Wyd. 2 popr. i poszerz.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-080535] (12).
  Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Lists:
Bezpieczeństwo państwa : władza, polityka, strategia / Jarosław Gryz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, cop. 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Zmienne podstawy bezpieczeństwa i obronności państwa / Michał Huzarski ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Podstawy poznawcze bezpieczeństwa powietrznego państwa / Andrzej Glen ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Działania stabilizacyjne - aspekty strategiczne : konflikty, interwencje, bezpieczeństwo / red. naukowa Dariusz S. Kozerawski ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
  Checked out (1).
Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego. T. 4 / [red. nauk. Piotr Sienkiewicz, Maciej Marszałek, Halina Świeboda] ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego. T. 3 / [red. nauk. Piotr Sienkiewicz, Maciej Marszałek, Halina Świeboda] ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-092728] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego. T. 5 / [red. nauk. Piotr Sienkiewicz, Maciej Marszałek, Halina Świeboda] ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-090856] (9).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP. Część szczegółowa / red. nauk. Waldemar Kitler, Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk ; [aut.: Beata Jeżyńska et al.] ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
  Checked out (1).
Reagowanie kryzysowe w środowisku miejskim : aspekt militarny / Grzegorz Sobolewski ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Bezpieczeństwo niemilitarne Polski w latach 1918-2012. Cz. 1 / Zbigniew Skwarek, Roman Kwećka ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi / Stanisław Sirko ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-091359] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Ochrona infrastruktury krytycznej / Witold Lidwa [et al.] ; Akademia Obrony Narodowej. Edition: Wyd. 1, dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Nowa koncepcja strategiczna sojuszu wobec zagrożeń XXI wieku : materiały z konferencji naukowej pod patronatem honorowym Ministra Obrony Narodowej zorganizowanej przez Akademię Obronny Narodowej 2 listopada 2009 r. / [red. nauk.: Stanisław Zajas, Andrzej Dawidczyk] ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Podział odpowiedzialności za bezpieczeństwo Europy pomiędzy NATO i Unię Europejską : materiały z sympozjum, Warszawa, 10 maja 2006 r. / pod red. nauk. Andrzeja Ciupińskiego ; Akademia Obrony Narodowej. Instytut Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Świętokrzyska. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Instytut Stosunków Międzynarodowych. Edition: Dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Potęga NATO w wymiarze ekonomiczno-obronnym / Sylwester Tomasz Kurek, Mirosław Sułek, Janusz Olszewski ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Zarządzania i Dowodzenia. Edition: (Dodr.).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Siły zbrojne Ukrainy i Białorusi / Sławomir Iwanowski ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Zarządzania i Dowodzenia. Instytut Wojsk Lądowych. Edition: (Dodr.).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-114835] (1).
Strategiczne uwarunkowania bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej do 2020 roku : seminarium naukowe / red. nauk. Andrzej Dawidczyk ; Akademia Obrony Narodowej. Instytut Badań Strategicznych. Edition: (Dodr.).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-092630] (1).
Wojsko Polskie w międzynarodowych misjach i operacjach pokojowych / red.: Maciej Marszałek, Janusz Zuziak. Edition: (Dodr.).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Polityczno-wojskowe implikacje członkostwa Polski w NATO : z perspektywy 15-lecia obecności w strukturach Sojuszu / red. nauk. Tomasz Kośmider ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-094063] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Sztuka wojenna / red. Andrzej Polak, Jacek Joniak ; [zesp. aut. Andrzej Polak et al.] ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Dowodzenie siłami powietrznymi w układzie narodowym / Bogdan Grenda. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2014. Availability: Copies available for hold on place: [M-114832] (1).
Procesy obsługi celnej w międzynarodowym łańcuchu dostaw / red. nauk. Izabella Tymińska ; [aut. Jacek Kurowski et al.] ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2014. Availability: Copies available for hold on place: [M-116110] (1).
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego / [poprz. wyd. oprac. pod kier. Bolesława Balcerowicza ; red. Wojciech Łepkowski] ; Akademia Obrony Narodowej. Edition: Wyd. 4 (dodr.) / [uzup. i rozszerz. przez zespół pod kier. Jacka Pawłowskiego w składzie: Andrzej Ciupiński et al.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Wybrane zagadnienia zarządzania strategicznego amerykańskimi liniami lotniczymi / Adam Radomyski, Bartłomiej Czerkowski ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2014. Availability: Copies available for hold on place: [M-114630] (1).
System obrony powietrznej Polski / [red. naukowa Krzysztof Czupryński, Andrzej Glen, Paweł Soroka] ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-114850] (1).
System - podsystem obrony państwa i świadczenia na jego rzecz / Sylwia Wojnarowska-Szpucha, Jan Wojnarowski ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki obronności / red. Andrzej Polak ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Wieloaspektowość kształtowania bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej wojsk lądowych / Mariusz Frączek ; Akademia Obrony Narodowej. Edition: [Stan prawny na 31.08.2015].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2015. Availability: Copies available for hold on place: [M-114830] (1).
Społeczne uwarunkowania bezpieczeństwa : wybrane zagadnienia psychologii i socjologii. Cz. 1 / redakcja naukowa Leszek Kanarski, Marek Koter, Krzysztof Loranty, Ilona Urych ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).

Powered by Koha