Your search returned 419 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Rodzina współczesna / pod red. nauk. Marii Ziemskiej. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-055889] (1).
Egoizm i problem zachowań prospołecznych / Krzysztof Kiciński ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1978. Availability: Copies available for loan: [M-009788] (1).
  Copies available for hold on place: [M-021959] (1).
Absorpcja kwalifikacji w procesie pracy w polskich przedsiębiorstwach w latach osiemdziesiątych / Krzysztof Opolski, Włodzimierz Włodarski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1991. Availability: Copies available for loan: [M-024059] (16).
  Copies available for hold on place: [M-011290] (1).
Historia Polski wiek XIX-XX : wybór tekstów : dla studentów Zawodowego Studium Administracyjnego / Uniwersytet Warszawski. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1967. Other title: Historia Polski w. XIX-XX.Availability: Copies available for loan: [M-011322] (1).
  Copies available for hold on place: [M-009824] (1).
Przedmiot, problematyka i metody badań andragogiki / Lucjan Turos. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1969. Availability: Copies available for loan: [M-068709] (1).
  Copies available for hold on place: [M-068710] (1).
Zachowania etyczne i dewiacyjne / [redakcja Maria Ziemska ; streszczenie w języku angielskim Anna Rzewuska]. Publisher: [Warszawa] : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1982. Availability: Copies available for hold on place: [M-074395] (1).
Najdawniejsza historia ziem Polski / Bolesława Chomentowska ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Historyczny, Instytut Archeologii. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [M-011187] (1).
Teoria państwa i prawa : wybór tekstów. Cz. 2, Teoria państwa / oprac. Stanisław Ehrlich i Jerzy Kowalski ; Uniwersytet Warszawski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1971. Other title: Teoria państwa.Availability: Copies available for loan: [M-068763] (1).
  Copies available for hold on place: [M-008432] (1).
Próba sił : źródła do dziejów Uniwersytetu Warszawskiego po 13 grudnia 1981 / Joanna Mantel-Niećko ; przy współpr. Marii Stanowskiej [et al.]. Publisher: [Warszawa] : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1991. Availability: Copies available for loan: [M-024207] (15).
  Copies available for hold on place: [M-039640] (1).
Joachim Lelewel - księgoznawca, bibliotekarz, bibliograf / [red. nauk. Maria Magdalena Biernacka]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-010690] (1).
Międzynarodowa polityka społeczna : wybrane problemy : skrypt dla studentów nauk politycznych / Włodzimierz Anioł. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1989. Availability: Copies available for loan: [M-012870] (1).
  Copies available for reference: [CZ 304] (1).
Z dziejów psychologii stosowanej w Polsce do roku 1957 : ze szczególnym uwzględnieniem poradnictwa zawodowego / Janina Budkiewicz, Janina Kączkowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1987. Availability: Copies available for loan: [M-024220] (9).
  Copies available for hold on place: [M-070897] (1).
Wstęp do nauki o państwie i prawie. Cz. 1, Elementy społeczno-polityczne / pod redakcją Stanisława Ehrlicha. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1962. Other title: Elementy społeczno-polityczne.Availability: Copies available for hold on place: [M-012079] (1).
Wstęp do nauki o państwie i prawie. Cz. 2, Mechanizm działania prawa / pod redakcją Stanisława Ehrlicha. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1962. Other title: Mechanizm działania prawa.Availability: Copies available for hold on place: [M-012080] (1).
Powszechna historia gospodarcza : skrypt dla studentów ekonomii politycznej / pod redakcją Kazimierza Piesowicza ; Uniwersytet Warszawski. Katedra Historii Gospodarczej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1967. Availability: Copies available for loan: [M-007811] (2).
  Copies available for hold on place: [M-011486] (1).
Systemy polityczne wybranych państw kapitalistycznych : Republika Federalna Niemiec : skrypt / Leszek Garlicki ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Prawa i Administracji. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1979. Availability: Copies available for hold on place: [M-011232] (1).
Historia prawa : od wczesnego średniowiecza do wieku oświecenia / Katarzyna Sójka-Zielińska ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Prawa i Administracji. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1979. Availability: Copies available for hold on place: [M-007665] (1).
Ochrona praw człowieka w prawie międzynarodowym / Zbigniew Resich ; Uniwersytet Warszawski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1973. Availability: Copies available for hold on place: [M-012050] (1).
Problemy współczesnego słowotwórstwa a dydaktyka uniwersytecka / [red. Jadwiga Puzynina] ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Filologii Polskiej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1972. Availability: Copies available for loan: [M-007695] (2).
Postępowanie przed organami państwa : praca zbiorowa / pod red. nauk. Jerzego Lapierre'a ; [aut. Olga Bujko] ; Wydział Prawa i Administracji. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1981. Availability: Copies available for loan: [M-015408] (5).
  Copies available for hold on place: [M-015409] (1).
Reformy rolne w Afryce : skrypt / Augustyn Ponikiewski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1978. Availability: Copies available for loan: [M-007776] (1).
Problemy środowiska przyrodniczego : stan i zagrożenie : skrypt dla studentów geografii / Jadwiga Stasiak ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1978. Availability: Copies available for loan: [M-007964] (1).
Gegenwartsprosa Auswahl in deutscher Sprache / Tadeusz Majchrzak ; [Uniwersytet Warszawski. Studium Języków Obcych]. Publisher: [Warszawa] : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1971. Other title: Wybór współczesnej prozy w języku niemieckim.Availability: Copies available for loan: [M-007965] (1).
Źródło doświadczeń - szkolne środowisko wychowawcze / pod red. nauk. Pawła Jurczyka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-008747] (1).
Historia Polski, 1939-1947 / Józef Ryszard Szaflik ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Historyczny. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1979. Availability: Copies available for hold on place: [M-039643] (1).
Rachunkowość przedsiębiorstw przemysłowych : zbiór zadań / Marek Jandziński, Elżbieta Kalwasińska, Zofia Skrzypczak ; Wydział Zarządzania [UW]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1984. Availability: Copies available for loan: [M-011787] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011786] (1).
Teoria państwa i prawa : wybór tekstów. Cz. 1, Teoria prawa / oprac. Stanisław Ehrlich i Jerzy Kowalski ; Uniwersytet Warszawski. Publisher: [Warszawa] : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1971. Availability: Copies available for hold on place: [M-012195] (1).
ALGOL 60 / Anna Jurkiewicz, Jan Madey, Anna Paluszkiewicz ; Uniwersytet Warszawski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1969. Availability: Copies available for hold on place: [M-009756] (1).
Poza granice kontynentu : teoria pogranicza Fredericka Jacksona Turnera a idea ekspansji dalekowschodniej w amerykańskiej polityce zagranicznej 1893-1922 / Krzysztof Michałek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1992. Availability: Copies available for loan: [M-069188] (11).
  Copies available for hold on place: [M-013439] (1).

Powered by Koha