Your search returned 431 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Podstawy ekonomii / G. F. Stanlake ; tł. z ang. Ewelina Nojszewska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. Availability: Copies available for hold on place: [M-073071] (1).
Let's talk : a book for teachers / Aleksandra Gołębiowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. Availability: Copies available for loan: [M-009431] (1).
Religie Wschodu i Zachodu : wybór tekstów źródłowych : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Banka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-088741] (1).
Rozwój człowieka / Jeffrey S. Turner, Donald B. Helms ; [red. nauk. Stanisława Lis ; przetł. Stanisława Lis et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Spółka Akcyjna, 1999. Other title: Lifespan development.Availability: Copies available for loan: [M-053517] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.92] (1).
Historia dla szkół średnich zawodowych : Polska i świat po 1939 roku / Halina Tomalska. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. Other title: Polska i świat po 1939 roku.Availability: Copies available for loan: [M-084967] (1).
Nauczyciel : teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli / Allen T. Pearson ; tł. Andrzej Janowski, Maciej Janowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994. Other title: Teacher.Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
  Checked out (1).
Historia powszechna 1850-1914 / Maria Wawrykowa. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-076016] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088356] (1).
Dziecko - ofiara przemocy / Irena Jundziłł. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Lists:
Rodzina w świetle psychologii / Józef Rembowski. Edition: Wyd. 2, popr. i rozsz.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986. Availability: Copies available for loan: [M-002277] (1).
  Copies available for hold on place: [M-074360] (1).
Rozwój erotyczny / Irena Obuchowska, Andrzej Jaczewski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982. Availability: Copies available for loan: [M-012938] (1).
Poznawanie uczniów : zdobywanie informacji w pracy wychowawczej / Andrzej Janowski. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980. Availability: Copies available for loan: [M-050418] (1).
  Copies available for hold on place: [M-012806] (1).
Godziny do dyspozycji wychowawcy klasowego : praca zbiorowa / pod red. Antoniny Guryckiej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983. Availability: Copies available for hold on place: [M-021986] (1).
Vademecum młodego nauczyciela / Franciszek Filipowicz, Marcin Rataj. Edition: Wyd. 3 zm.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988. Availability: Copies available for loan: [M-046482] (1).
  Copies available for hold on place: [M-039360] (1).
Samokształcenie w zawodzie : organizacja i technika uczenia się / Stanisław Karaś. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986. Availability: Copies available for loan: [M-013211] (1).
ABC organizacji pracy nauczyciela / Władysław Kobyliński. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988. Availability: Copies available for hold on place: [M-087139] (1).
Nie tylko szkoła : materiały z pedagogiki dla uczniów szkół średnich / Józef Półturzycki, Eugenia Anna Wesołowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. Availability: Copies available for loan: [M-012688] (3).
  Copies available for hold on place: [M-039369] (1).
Jak się uczyć? / Jarosław Rudniański. Edition: Wyd. 9.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980. Availability: Copies available for loan: [M-013059] (1).
Działalność wychowawcza szkoły : wstęp do badań systemowych / Julian Radziewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983. Availability: Copies available for hold on place: [M-098242] (1).
Środki dydaktyczne w szkolnictwie zawodowym : zarys teorii i praktyki / Wacław Kazimierski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984. Availability: Copies available for loan: [M-013212] (1).
Praca badawcza nauczyciela / Władysław Zaczyński. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1981. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Wzrastanie i rozwój dziecka / Catherine Lee ; przetł. Ewa Krzemińska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. Other title: Growth and development of children.Availability: Copies available for loan: [M-045433] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.92] (1).
Poczet artystów polskich i w Polsce działających / Krystyna Lewicka, Barbara Osińska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-112669] (1).
Socjologia wychowania / Jan Woskowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983. Availability: Copies available for hold on place: [M-039372] (1).
Dojrzewanie : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Jaczewskiego i Barbary Woynarowskiej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983. Availability: Copies available for loan: [M-013325] (1).
Psychologia społeczna dla nauczycieli / Stanisław Mika. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980. Availability: Copies available for loan: [M-001057] (2).
Rola zawodowa pedagoga szkolnego / Irena Jundziłł. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980. Availability: Copies available for loan: [M-008768] (2).
  Copies available for hold on place: [M-087074] (1).
Szkoła dla ucznia : jak uczyć życia z ludźmi / Hanna Rylke, Grażyna Klimowicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982. Availability: Copies available for hold on place: [M-074398] (1).
Biblioteka szkolna : przewodnik dla bibliotekarza / pod red. Emilii Białkowskiej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1977. Availability: Copies available for hold on place: [MA-005078] (1).
Sztuka czytania / Franciszek Król. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982. Availability: Copies available for hold on place: [M-017555] (1).
Przysposobienie czytelnicze i informacyjne w szkole średniej : materiały pomocnicze dla nauczycieli bibliotekarzy / Krystyna Chaciewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989. Availability: Copies available for loan: [MA-005116] (1).
  Copies available for hold on place: [MA-005097] (1).

Powered by Koha