Your search returned 202 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Mały słownik techniczny angielsko-polski / [oprac. zespół: Sergiusz Czerni et al.]. Edition: Wyd. 4 zm. i rozsz.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1985. Other title: Shorter technological dictionary English-Polish.Availability: Copies available for loan: [M-026910] (1).
  Copies available for hold on place: [MA-005071] (1).
Multimedialny słownik niemiecko-polski, polsko-niemiecki [Dokument elektroniczny]. Edition: Wyd. 3.Publisher: Knurów : LexLand ; Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 1998. Availability: Copies available for loan: [PCD] (1).
Elektryczność przywraca zdrowie / Stefan Weinfeld. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1963. Availability: Copies available for loan: [M-013131] (1).
Leksykon naukowo-techniczny / opracowany przez zespół redaktorów Działu Słownictwa Technicznego WNT: Sergiusz Czerni, Aniela Topulos, Elżbieta Tabaczkiewicz, Jolanta Iwańska, Zofia Pęzińska, Piotr Brykczyński. Edition: Wydanie trzecie poprawione i uzupełnione.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1984. Availability: Copies available for hold on place: [M-011492] (1).
Multimedialny słownik angielsko-polski, polsko-angielski [Dokument elektroniczny]. Edition: Wyd. 3.Publisher: Knurów : LexLand ; Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 1998. Availability: Copies available for loan: [PCD] (1).
Energetyka a ochrona środowiska / Jerzy Kucowski, Damazy Laudyn, Mieczysław Przekwas. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1994. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Mały ilustrowany leksykon techniczny / [oprac. przez zespół red.: Aniela Topulos, Jolanta Iwańska, Elżbieta Tabaczkiewicz]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1983. Availability: Copies available for loan: [MA-006288] (2).
Matematyka. Część I / Wojciech Żakowsk. Edition: Wydanie drugie poprawione.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1969. Availability: Copies available for loan: [M-015457] (1).
Układy mikroprocesorowe : struktury i programowanie / Piotr Misiurewicz. Edition: Wyd. 1.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1983. Other title: Microprocessor systems | Mikroprocessornye sistemy.Availability: Copies available for hold on place: [MA-006361] (1).
Fortran 77 / Jan Bielecki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1988. Availability: Copies available for hold on place: [MA-006360] (1).
Struktury danych / Władysław M. Turski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1976. Availability: Copies available for hold on place: [MA-005905] (1).
Analiza systemów informacyjnych : wyszukiwanie, organizacja i przetwarzanie informacji / Charles T. Meadow ; tłumacze Mikołaj Poletyłło, Grażyna Górna, Jan Bobrowski, Jędrzej Bukowski, Wiesława Osińska. Edition: Wydanie 1.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1972. Availability: Copies available for hold on place: [MA-006576] (1).
Psychologia i socjologia w przedsiębiorstwie przemysłowym : (zagadnienia wybrane) / Jerzy Indraszkiewicz. Edition: Wydanie 1, seria 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1970. Availability: Copies available for hold on place: [M-009276] (1).
ChiWriter 2.04 / Hanna Włodarska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1988. Availability: Copies available for hold on place: [M-009409] (1).
Decyzje w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Tadeusz Witkowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Zagrożenia i ochrona od porażeń w instalacjach elektrycznych / Henryk Markiewicz. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1).
Logika matematyczna w informatyce / Mordechai Ben-Ari ; z ang. przeł. Mirosława Miłkowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-069895] (2).
  Copies available for hold on place: [M-081640] (1).
Język C++ / Bjarne Stroustrup ; z ang. przeł. Janina Mincer-Daszkiewicz. Edition: Wyd. 7.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-023504] (3).
  Copies available for hold on place: [M-081657] (1).
Algorytmy genetyczne i ich zastosowania / David E. Goldberg ; z ang. przeł. Kazimierz Grygiel. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003. Other title: Genetic algorithms in search, optimization, and machine learning.Availability: Copies available for loan: [M-058325] (1).
  Copies available for hold on place: [M-095360] (1).
Język ANSI C / Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie ; z ang. przeł. Danuta i Marek Kruszewscy. Edition: Wyd. 9.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-001102] (1).
Rzecz o istocie informatyki : algorytmika / David Harel ; z ang. przeł.: Zbigniew Weiss, Piotr Carlson. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-075960] (1).
  Copies available for hold on place: [M-081639] (1).
Implementacja systemów baz danych / Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom ; z ang. przeł. Monika Jurkiewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-081642] (1).
Kompilatory : reguły, metody i narzędzia / Alfred V. Aho, Ravi Sethi, Jeffrey D. Ullman ; z angielskiego przełożyli: Przemysław Kozankiewicz, Łukasz Sznuk. Edition: Wyd. I.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2002. Other title: Compilers.Availability: Copies available for hold on place: [M-081637] (1).
Algorytmy + struktury danych = programy / Niklaus Wirth ; z ang. przeł. Michał Iglewski [et al.]. Edition: Wyd. 7.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004. Other title: Algorytmy plus struktury danych równa się programy.Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-023506] (3).
  Copies available for hold on place: [M-081658] (1).
Algorytmy aproksymacyjne / Vijay V. Vazirani ; z ang. przeł. Marcin Mucha. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-081654] (1).
Wprowadzenie do algorytmów / Thomas H. Cormen [et al.] ; z ang. przeł. Krzysztof Diks [et al.]. Edition: Wyd. 6 zm. i rozsz.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2004. Availability: Copies available for loan: [M-028608] (1).
Perełki oprogramowania / Jon Bentley ; z ang. przeł. Agata Tomaszewska. Edition: Wyd. 2 zm. i rozsz.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-081643] (1).
Sztuka programowania. T. 1, Algorytmy podstawowe / Donald E. Knuth ; z ang. przeł. Grzegorz Jakacki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2002. Other title: Algorytmy podstawowe.Availability: Copies available for hold on place: [M-081661] (1).
Sztuka programowania. T. 2, Algorytmy seminumeryczne / Donald E. Knuth ; z ang. przeł. Adam Malinowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-081662] (1).
Sztuka programowania. T. 3, Sortowanie i wyszukiwanie / Donald E. Knuth ; z ang. przeł.: Krzysztof Diks, Adam Malinowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-081663] (1).

Powered by Koha