Your search returned 54 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Dominacja w polityce konkurencji Unii Europejskiej / Barbara Majewska-Jurczyk. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Europa Środkowo-Wschodnia w myśli politycznej emigracji polskiej : 1945-1975 / Marian S. Wolański. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-092487] (1).
  Copies available for hold on place: [M-030570] (1).
Współczesne stosunki międzynarodowe : wybór tekstów źródłowych z komentarzem / pod red. Teresy Łoś-Nowak ; [wybór i oprac. Teresa Kegel et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-006290] (4).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Międzynarodowe stosunki kulturalne : wybór dokumentów i literatury / oprac. Czesław Lewandowski. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-003703] (2).
  Copies available for hold on place: [M-074347] (1).
Poglądy etyczne Tadeusza Kotarbińskiego : studium historyczno-analityczne / Jan F. Choroszy. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-074393] (1).
Umowa stowarzyszeniowa w systemie prawa Wspólnot Europejskich / Aleksander Cieśliński. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-086901] (1).
Metody jakościowe w psychologii współczesnej : materiały ogólnopolskiej konferencji na temat "Metodologiczne i aplikacyjne problemy badań jakościowych w psychologii", Karpacz, 21-24 listopada 1999 roku / pod red. Marii Straś-Romanonwskiej. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-070597] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Młodzież w zmieniającym się świecie / pod red. Alicji Keplinger. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Współczesny konserwatyzm polityczny w Polsce (1989-1998) / Konrad Wandowicz. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-023775] (4).
  Copies available for hold on place: [M-088935] (1).
Obywatelstwo Unii Europejskiej / Barbara Mielnik. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-112547] (1).
Funkcjonowanie policji w strukturze społecznej / Zdzisław Morawski. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-075073] (1).
Retoryka reklamy / Piotr H. Lewiński. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-055878] (1).
Historia państwa i prawa polskiego : źródła prawa, sądownictwo : zarys wykładu / Piotr Jurek. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1992. Availability: Copies available for hold on place: [M-011176] (1).
Sądownictwo konstytucyjne a ochrona podstawowych praw obywatelskich : RFN, Austria, Szwajcaria / Bogusław Banaszak. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1990. Availability: Copies available for hold on place: [M-012272] (1).
Opieka zdrowotna : materiały V Kolokwium Ubezpieczenia Społecznego, Wrocław, wrzesień 1989 / [red. Jan Jończyk]. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1989. Availability: Copies available for loan: [M-008059] (1).
Koncepcje i problemy ubezpieczenia społecznego : materiały IV Kolokwium Ubezpieczenia Społecznego, Wrocław, wrzesień 1987 / [red. Jan Jończyk]. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1987. Availability: Copies available for loan: [M-008058] (1).
Prawo pracy wynalazczej : materiały XV Zimowej Szkoły Prawa Pracy, Karpacz, marzec 1988 / [red. tomu Walerian Sanetra]. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1988. Availability: Copies available for hold on place: [M-068711] (1).
Zarys prawa socjalnego Republiki Federalnej Niemiec / Hans F. Zacher ; red. i przygotowanie wersji polskiej Herbert Szurgacz. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1985. Other title: Einführung in das Sozialrecht der Bundesrepublik Deutschland.Availability: Copies available for hold on place: [M-008183] (1).
Studia z teorii komunikowania masowego / pod red. Bogusławy Dobek-Ostrowskiej. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-014824] (2).
  Copies available for hold on place: [M-087637] (1).
Pożegnanie z nieufnością? : rozszerzenie NATO i UE a stosunki polsko-rosyjskie w kontekście bezpieczeństwa europejskiego / Elżbieta Stadtmüller. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-092397] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Lists:
Suwerenność w dobie procesów integracyjnych i globalizacyjnych / Joanna Helios, Wioletta Jedlecka. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Lists:
Polskie wizje Europy w XIX i XX wieku / wyboru dokonał Peter Oliver Loew ; Centrum im. Willy Brandta. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-013330] (2).
Europa i integracja europejska w polskiej myśli politycznej XX wieku / pod red. Jerzego Juchnowskiego i Janusza Tomaszewskiego. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-092524] (2).
  Copies available for hold on place: [M-097662] (1).
  Checked out (1).
Aleksander Wielki / Krzysztof Nawotka. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-100388] (1).
Demokracje zachodnioeuropejskie : analiza porównawcza / pod red. Andrzeja Antoszewskiego i Ryszarda Herbuta. Edition: Wyd. 2.Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-037229] (4).
  Copies available for hold on place: [M-103870] (1).
Europa Środkowo-Wschodnia w polskiej myśli politycznej / pod red. Mirosława Dymarskiego i Jerzego Juchnowskiego. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-092398] (1).
  Copies available for hold on place: [M-078194] (1).
Organizacje w stosunkach międzynarodowych : istota, mechanizmy działania, zasięg / pod red. Teresy Łoś-Nowak. Edition: Wyd. 4 poszerz. i uaktualnione.Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-003637] (4).
  Copies available for reference: [CZ 06] (1).
Dziennikarski warsztat językowy / Janina Fras. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-026842] (1).
Politologia wrocławska : księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Poltologii Uniwersytetu Wrocławskiego / red. tomu Kazimierz Dziubka, Teresa Łoś-Nowak, Krystyna Paszkiewicz. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-026841] (1).
Rosja-Czeczenia : dwa stulecia konfliktu / Stanisław Ciesielski. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-092392] (2).
  Copies available for reference: [CZ 94(4/9)] (1).

Powered by Koha