Your search returned 74 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Ustroje państw współczesnych. [1] / Ewa Gdulewicz [et al.]. Edition: Wyd. 3 rozsz. i uaktualnione / red. nauk. Wiesław Skrzydło.Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-103709] (5).
ABC wychowania / Mieczysław Łobocki. Edition: Wyd. 2.Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-057745] (7).
  Checked out (1).
Agresywność młodzieży : problem indywidualny i społeczny / Jolanta Maria Wolińska. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-003613] (5).
Edukacja w systemie Montessori : podręcznik dla nauczycieli i studentów. T. 1 / Sabina Guz. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-033643] (5).
Edukacja w systemie Montessori : podręcznik dla nauczycieli i studentów. T. 2 / Sabina Guz. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-033757] (5).
Między praktyką a teorią wychowania / Teresa Elżbieta Dąbrowska, Barbara Wojciechowska-Charlak. Edition: Wyd. 2.Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-046479] (5).
  Copies available for hold on place: [M-014532] (1).
Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą / pod red. Mieczysława Łobockiego. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-003071] (4).
  Copies available for reference: [CZ 37.018.3] (1).
Z zagadnień modernizacji kształcenia pedagogicznego studentów / pod red. Mieczysława Łobockiego. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-027707] (6).
  Copies available for hold on place: [M-087351] (1).
Chrześcijańska demokracja we współczesnym świecie / pod red. Katarzyny Krzywickiej, Edwarda Olszewskiego. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-089216] (1).
Polska między Zachodem a Wschodem w dobie integracji europejskiej / red. Maria Marczewska-Rytko. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Rozum, wolność, odpowiedzialność : studium z historii idei w nowożytnej i współczesnej myśli filozoficznej / Jan Hudzik. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-094162] (1).
Alkoholizm ojców a sytuacja rodzinna i szkolna dzieci / Marian Ochmański. Edition: Wyd. 2 zm. i popr.Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-075626] (1).
  Copies available for hold on place: [M-107723] (1).
Barwy i psychika : percepcja, ekspresja, projekcja / Stanisław Popek. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Doskonalący się nauczyciel : psychologiczne aspekty rozwoju profesjonalnego nauczycieli / Zbigniew B. Gaś. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Gry i zabawy w kształceniu językowym : propozycje, scenariusze, projekty : praca zbiorowa / pod red. Haliny Wiśniewskiej. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 379.8] (1).
Lists:
Kształcenie nauczycieli w kontekście integracji europejskiej / pod red. Mariana Ochmańskiego. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-047980] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Jaka Ameryka? : polscy reportażyści dwudziestolecia międzywojennego o Stanach Zjednoczonych / Magdalena Piechota. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-109454] (1).
Państwo - ustrój - konstytucja : studia / kom. red. Lech Antonowicz [et al.]. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-012266] (1).
Sądownictwo konstytucyjne : ochrona konstytucyjności prawa w Polsce / Bogumił Szmulik. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
W kręgu problematyki władzy, państwa i prawa : księga jubileuszowa w 70-lecie urodzin profesora Henryka Groszyka / kom. red. Jan Malarczyk, przewodniczący [et al.]. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-089060] (1).
Instytucja prezydenta w państwach Europy Środkowo-Wschodniej / Bożena Dziemidok-Olszewska. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Ustroje państw współczesnych / Ewa Gdulewicz [et al.]. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1992. Availability: Copies available for loan: [M-038487] (1).
Ustroje państw współczesnych. [T.] 1 / red. nauk. Wiesław Skrzydło ; Ewa Gdulewicz [et al.]. Edition: Wyd. 4., rozsz. i uakt.Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-055887] (1).
Ustroje państw współczesnych. [T.] 2 / pod red. Ewy Gdulewicz. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-006517] (1).
Prawo europejskie : zarys wykładu / pod red. Ryszarda Skubisza, Ewy Skrzydło-Tefelskiej ; aut. Ryszard Skubisz [et al.]. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-035995] (1).
Komunikowanie się we współczesnym świecie / pod red. Bożydara Kaczmarka i Katarzyny Markiewicz. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-112152] (1).
Francisco Goya y Lucientes - Los Caprichos : cykl osiemdziesięciu rycin ze zbiorów Towarzystwa Naukowego Płockiego : katalog wystawy zorganizowanej przez Muzeum Lubelskie w Lublinie i Towarzystwo Naukowe Płockie, Lublin - Płock 2003 / [przygot. katalogu Renata Bartnik ; red. Renata Flisińska, Elżbieta Muszyńska]. Publisher: Lublin : Muzeum Lubelskie : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003. Other title: Goya - Los Caprichos.Availability: Copies available for reference: [CZ 75] (1).
Ustrój organów ochrony prawnej / red. Bogumił Szmulik, Marek Żmigrodzki. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego / pod red. Alicji Pomorskiej. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Siła militarna w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej / Ireneusz Topolski. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-092502] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).

Powered by Koha