Your search returned 120 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Historia administracji i myśli administracyjnej / Jerzy Malec, Dorota Malec. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-084147] (8).
Złota księga Wydziału Prawa i Administracji / pod red. Jerzego Stelmacha i Wacława Uruszczaka ; Uniwersytet Jagielloński. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000. Other title: Liber aureus Facultatis Iuris Administrationisque | Wydział Prawa i Administracji.Availability: Copies available for hold on place: [M-013351] (1).
Studia z prawa Unii Europejskiej : w piątą rocznicę utworzenia Katedry Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego / pod red. Stanisława Biernata. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-056933] (2).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Z dziejów prawa karnego Anglii : między renesansem a oświeceniem XVI-XVIII w. / Kazimierz Baran. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1996. Other title: Z dziejów prawa karnego Anglii (XVI-XVIII w.).Availability: Copies available for loan: [M-068495] (2).
  Copies available for hold on place: [M-095629] (1).
Rodzina wielkiego miasta : przemiany społeczno-moralne w świadomości trzech pokoleń / Renata Doniec. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-004656] (3).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Indywidualne teorie nauczycieli : geneza, badanie, kształtowanie / Krzysztof Polak. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-087148] (1).
Kształtowanie postaw czynnych i więzi środowiskowych / pod red. Zofii Gawliny. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-087354] (1).
Świadomość : lokalizacjonizm a globalizm / Jan Trąbka. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-013282] (1).
Instytucje współczesnego prawa administracyjnego : księga jubileuszowa profesora zw. dra hab. Józefa Filipka / red. Iwona Skrzydło-Niżnik [et al.]. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego ; 2001. Availability: Copies available for loan: [M-010126] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny / pod red. Bogdana de Barbaro ; oprac. Przemysław Budzyna-Dawidowski [et al.]. Edition: Wyd. 2, dodr.Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-097180] (6).
  Checked out (1).
Współczesne społeczeństwo amerykańskie w perspektywie socjologicznej : zarys podstawowych zagadnień / Tadeusz Paleczny. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2002. Availability: Copies available for loan: [M-006096] (24).
  Copies available for hold on place: [M-031328] (1).
Unia Europejska wobec przestępczości : współpraca w ramach III filara / Artur Gruszczak. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Konstytucja 3 maja w świetle relacji posła austriackiego Benedykta de Cachégo : wybór / z oryg. odczytał, przetł. i przypisami opatrzył Henryk Kocój. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-011097] (3).
  Copies available for hold on place: [M-011100] (1).
Modelowanie pojęć w prawie karnym / Mateusz Rodzynkiewicz. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-023132] (2).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Český jazyk pro pokročilé / Jiřina Rutová. Edition: Wyd. 3.Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-074366] (1).
Wokół Finnegans Wake : James Joyce i komunikacja audiowizualna / Krzysztof Loska. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [MA-006000] (1).
Dzieje przestępstw politycznych w Anglii między średniowieczem a współczesnością / Kazimierz Baran. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-011108] (1).
Dyplomacja Prus, Austrii i Rosji wobec Konstytucji 3 maja 1791 roku : zagadnienia wybrane / Henryk Kocój. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-039694] (1).
Przemiany modelowe instytucji domu kultury / Ewa Bobrowska. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-012943] (1).
Annaty papieskie w Polsce w XIV wieku / Stanisław Szczur. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-088509] (1).
Aspects of audiovisual popular culture in Norway and Poland / ed. Wiesław Godzic ; [transl. by Tytus Ferenc]. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego ; 1999. Availability: Copies available for loan: [M-071760] (1).
  Copies available for hold on place: [M-072535] (1).
Orientacje w metodologii badań pedagogicznych / pod red. Stanisława Palki. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-003280] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Komunikaty i argumenty / pod red. Ewy Żarneckiej-Biały i Ireny Trzcienieckiej-Schneider. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-095938] (1).
Cywilizacje bez okien : teoria Mikołaja Danilewskiego i późniejsze koncepcje monadycznych formacji socjokulturowych / Joachim Diec. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-056946] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101566] (1).
Problemy współczesnego zarządzania / pod red. Andrzeja Matczewskiego. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001. Other title: Problems of modern management.Availability: Copies available for loan: [M-070825] (1).
  Copies available for hold on place: [M-095430] (1).
Wprowadzenie do psychologii egzystencjalnej / pod red. Małgorzaty Opoczyńskiej. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 1999. Availability: Copies available for loan: [M-012953] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Trzewia Lewiatana : antropologiczna interpretacja utopii miasta-ogrodu / Adam Czyżewski. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-096609] (2).
Polscy konserwatyści wobec ustroju politycznego do 1939 roku / Bogdan Szlachta. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2000. Availability: Copies available for loan: [M-028402] (1).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Pisma nieznane i rozproszone / Marek Sobolewski ; pod red. Krystyny Chojnickiej, Michała Jaskólskiego. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-012064] (1).

Powered by Koha