Your search returned 25 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Literatura i myśl filozoficzno-religijna ukraińskiego romantyzmu : Szewczenko, Kostomarow, Szaszkiewicz / Włodzimierz Mokry. Publisher: Kraków : Wydaw. UJ, cop. 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-010678] (1).
Estetyka w świecie : wybór tekstów. T. 5 / pod red. Marii Gołaszewskiej ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Filozofii. Publisher: Kraków : Wydaw. UJ, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-112652] (1).
Etyka a życie publiczne : materiały VIII Jagiellońskiego Sympozjum Etycznego, Kraków, 7-8 czerwca 1996 / pod red. Jana Pawlicy. Publisher: Kraków : Wydaw. UJ, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-006181] (1).
  Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Studia bibliograficzno-bibliologiczne : praca zbiorowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowej profesora Wiesława Bieńkowskiego / pod red. Marii Kocójowej ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Filologii Polskiej. Katedra Bibliotekoznwstwa i Informacji Naukowej. Publisher: Kraków : Wydaw. UJ, 1995. Other title: Studia bibliograficzno-bibliologiczne dedykowane profesorowi Wiesławowi Bieńkowskiemu.Availability: Copies available for loan: [M-081892] (1).
  Copies available for hold on place: [M-105522] (1).
Zygmunt Florenty Wróblewski : szkic o życiu i twórczości / Maciej Kucharski. Publisher: Kraków : Wydaw. UJ, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-011238] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011239] (1).
Społeczeństwo informacyjne : jakość edukacji i pracy bibliotekarzy / red. nauk. Maria Kocójowa ; Uniwersytet Jagielloński. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Publisher: Kraków : Wydaw. UJ, 2001. Other title: Information society : quality assesment of librarians education and performance.Availability: Copies available for hold on place: [M-105521] (1).
Społeczne konteksty zaburzeń w zachowaniu / pod red. Bronisława Urbana. Publisher: Kraków : Wydaw. UJ, 2001. Other title: Causae male agendi e contextibus socialibus quatenus proveniant.Availability: Copies available for loan: [M-085264] (3).
  Copies available for hold on place: [M-107841] (1).
Andragogiczne problemy współczesności / pod red. Tadeusza Aleksandra. Publisher: Kraków : Wydaw. UJ, 1999. Other title: Quaestiones andragogicae hodiernae.Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.83] (1).
Zarządzanie w kulturze / pod red. Roberta Kardzisa i Emila Orzechowskiego. Publisher: Kraków : Wydaw. UJ, 2000. Other title: Culture management.Availability: Copies available for loan: [M-007308] (1).
  Copies available for hold on place: [M-107506] (1).
Ze świata reklamy / pod red. Andrzeja Stanisława Barczaka i Andrzej Pitrusa. Publisher: Kraków : Wydaw. UJ, cop. 1999. Other title: World of advertising.Availability: Copies available for loan: [M-079109] (1).
  Copies available for reference: [CZ 659] (1).
Studia kulturowe i badania kultury popularnej : teorie i metody / John Storey ; przekł. i red. t. Janusz Barański. Publisher: Kraków : Wydaw. UJ, 2003. Other title: Cultural studies & the study of popular culture.Availability: Copies available for loan: [M-091557] (7).
  Copies available for hold on place: [M-108692] (1).
Austria - Polska : 1000 lat kontaktów / [red. t.: Józef Buszko, Walter Leitsch, Jan Rydel ; tł. na jęz. pol.: Marek Olszański, Katarzyna Rydel-Johnston]. Edition: Wersja polska.Publisher: Kraków : Wydaw. UJ, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-030322] (1).
Wychowanie na rozdrożu : personalistyczna filozofia wychowania / pod red. Franciszka Adamskiego. Publisher: Kraków : Wydaw. UJ, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-007977] (1).
  Copies available for hold on place: [M-087012] (1).
Teoria prawa / Ryszard Sarkowicz, Jerzy Stelmach. Edition: Wyd. 2 (dodr.).Publisher: Kraków : Wydaw. UJ, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 34] (1).
  Checked out (1).
Détente i polityka Stanów Zjednoczonych wobec Europy Wschodniej styczeń 1969 - styczeń 1981 / Andrzej Mania. Publisher: Kraków : Wydaw. UJ, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-091811] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Antropologia : praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie / Michael Herzfeld ; przekł.: Maria M. Piechaczek. Publisher: Kraków : Wydaw. UJ, 2004. Other title: Anthropology.Availability: Copies available for loan: [M-054701] (3).
  Copies available for hold on place: [M-101412] (1).
Prace z prawa autorskiego / pod red. Janusza Barty ; Międzyuczelniany Instytut Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej. Publisher: Kraków : Wydaw. UJ, 1996. Other title: Studia ad ius auctoris pertinentia.Availability: Copies available for loan: [M-075500] (1).
  Copies available for hold on place: [M-075581] (1).
Telewizja kablowa w świetle prawa autorskiego / Andrzej Matlak ; Instytut Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publisher: Kraków : Wydaw. UJ, 1998. Other title: De auctorum iure in televisione per ductum servando.Availability: Copies available for loan: [M-059969] (1).
  Copies available for hold on place: [M-086918] (1).
Lists:
Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego / Krzysztof Stopka, Andrzej Kazimierz Banach, Julian Dybiec. Publisher: Kraków : Wydaw. UJ, cop. 2000. Online Access: Okładka Availability: Copies available for hold on place: [M-081893] (1).
Biblioteka i informacja w komunikowaniu : jubileusz 25-lecia studiów Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w Uniwersytecie Jagiellońskim / pod red. Marii Kocójowej. Publisher: Kraków : Wydaw. UJ, 2000. Other title: Library and information in communication.Availability: Copies available for hold on place: [M-105401] (1).
Zastosowanie radioizotopowej oceny perfuzji mięśnia sercowego w rozpoznawaniu, ocenie wskazań do leczenia interwencyjnego, ocenie wyników leczenia i prognozowania w chorobie niedokrwiennej serca / Magdalena Kostkiewicz. Publisher: Kraków : Wydaw. UJ, cop. 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-104717] (1).
Wpływ leczenia nawrotnych częstoskurczów nadkomorowych metodą przezskórnej ablacji prądem o częstotliwości radiowej na wybrane parametry hemodynamiczne, wydolność wysiłkową i jakość życia w zależności od rodzaju podłoża anatomicznego i mechanizmu elektrofizjologicznego arytmii / Jacek Majewski ; Instytut Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Klinika Elektrokardiologii. Publisher: Kraków : Wydaw. UJ, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-104889] (1).
Podobieństwa zaburzeń eikozanoidów w skórnej i oskrzelowej postaci nadwrażliwości na aspirynę / Lucyna Mastalerz. Publisher: Kraków : Wydaw. UJ, cop. 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-104893] (1).
Badania analogów kwasów g-amino- i g-hydroksymasłowego o przewidywanym działaniu przeciwdrgawkowym / Barbara Malawska ; Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publisher: Kraków : Wydaw. UJ, cop. 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-104827] (1).

Powered by Koha