Your search returned 21 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego / pod red. Jana Targalskiego ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Publisher: Kraków : Wydaw. AE, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-089538] (1).
Studia z zakresu zarządzania publicznego : materiały seminarium naukowego nt. "Od idealnej biurokracji do współczesnego zarządzania publicznego", zorganizowanego przez Katedrę Gospodarki i Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. [T. 1] / [red. nauk. Jerzy Hausner]. Publisher: Kraków : Wydaw. AE, 2001. Other title: Od idealnej biurokracji do współczesnego zarządzania publicznego.Availability: Copies available for loan: [M-078060] (2).
  Copies available for hold on place: [M-010507] (1).
Ewolucja zagranicznej polityki ekonomicznej Japonii u progu XXI wieku / Bogusława Drelich-Skulska. Publisher: Wrocław : Wydaw. AE, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-007228] (4).
  Copies available for hold on place: [M-098796] (1).
Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Jadwiga Adamczyk. Publisher: Kraków : Wydaw. AE, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw / Anna Malina. Publisher: Kraków : Wydaw. AE, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Prace z zakresu polityki ekonomicznej i programowania rozwoju / [red. nauk. z. Zygmunt Szymla]. Publisher: Kraków : Wydaw. AE, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-021544] (2).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 1 / pod red. Adama Stabryły. Publisher: Kraków : Wydaw. AE, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-007648] (1).
  Copies available for hold on place: [M-105711] (1).
Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 2 / pod red. Adama Stabryły. Publisher: Kraków : Wydaw. AE, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-004172] (1).
  Copies available for hold on place: [M-105712] (1).
Moje zmagania z ekonomią / Zbigniew Czerwiński ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Publisher: Poznań : Wydaw. AE, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-068015] (2).
  Copies available for hold on place: [M-101889] (1).
Informatyczne wspomaganie łańcucha logistycznego / Piotr Adamczewski. Publisher: Poznań : Wydaw. AE, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-095353] (1).
Lists:
Socjologia transportu w zarysie / Franciszek Krzykała ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Publisher: Poznań : Wydaw. AE, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-006144] (2).
  Copies available for reference: [CZ 316] (1).
Regionalizacja i globalizacja w gospodarce światowej. T. 1 / red. nauk. Jan Rymarczyk. Publisher: Wrocław : Wydaw. AE, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-068110] (1).
Regionalizacja i globalizacja w gospodarce światowej. T. 2 / red. nauk. Jan Rymarczyk. Publisher: Wrocław : Wydaw. AE, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-068109] (1).
Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Social Research Center Northumbria w Newcastle (Kraków, 14-15 IX 1999 r.) / pod red. Jana Targalskiego. Publisher: Kraków : Wydaw. AE, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-067989] (1).
Ekonomia matematyczna / Emil Panek ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Edition: Wyd. 2 popr. i poszerz.Publisher: Poznań : Wydaw. AE, cop. 2003. Availability: Copies available for loan: [M-050838] (1).
  Copies available for reference: [CZ 33] (1).
Analiza sensoryczna : wybrane metody i przykłady zastosowań / Janina Gawęcka, Tadeusz Jędryka. Publisher: Poznań : Wydaw. AE, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-077607] (5).
  Copies available for hold on place: [M-109177] (1).
  Checked out (1).
Determinanty i modele procesów negocjacji kredytowych pomiędzy bankiem a przedsiębiorstwem / Czesław Mesjasz. Publisher: Kraków : Wydaw. AE , 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-055404] (1).
Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem handlowym / Maria Sławińska, Elżbieta Urbanowska-Sojkin ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Edition: Wyd. 4.Publisher: Poznań : Wydaw. AE, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-061405] (1).
Badanie i ocena wiarygodności partnera gospodarczego czyli Jak zbadać wiarygodność kredytobiorcy, leasingobiorcy, kontrahenta handlowego / Tadeusz Mendel, Jerzy Przeniczka. Edition: Wyd. 2.Publisher: Poznań : Wydaw. AE, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Metoda reprezentacyjna w badaniach ekonomiczno-społecznych : praca zbiorowa. Cz. 2 / pod red. Janusza Wywiała. Publisher: Katowice : Wydaw. AE, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-085827] (1).
Lokalizacja przedsiębiorstw : aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe / Waldemar Budner ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Publisher: Poznań : Wydaw. AE, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).

Powered by Koha