Your search returned 31 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Propedeutyka prawa : zagadnienia podstawowe / Feliks Prusak, Mirosław Sitarz. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-074470] (1).
Polska myśl polityczna 1918-1939 : nacjonalizm / Jacek M. Majchrowski. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Prawo handlowe : podstawowe problemy / Feliks Prusak. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-047384] (1).
  Copies available for hold on place: [M-036448] (1).
Analiza informacji w administracji i biznesie / Tomasz R. Aleksandrowicz. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, cop. 1999. Availability: Copies available for loan: [M-098098] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088580] (1).
Zarządzanie organizacją : zarządzanie nie musi być trudne / Jerzy Kisielnicki. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-035996] (1).
Gra w rynek / Wiesław Maria Grudzewski. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-070787] (1).
  Copies available for hold on place: [M-087583] (1).
Międzynarodowa polityka ekonomiczna 1945-2000 / Józef Misala, Józef Sołdaczuk. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-012571] (3).
  Copies available for hold on place: [M-089586] (1).
Zarządzanie organizacją : zarządzanie nie musi być trudne / Jerzy Kisielnicki. Edition: Wyd. 1 uzup. i popr.Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, cop. 2000. Availability: Copies available for loan: [M-035997] (1).
Prawo i postępowanie celne / red. nauk. Wiesław Czyżowicz ; aut. poszczególnych rozdz. Marek Borkowski [et al.]. Edition: Wyd. 1 uzup. i popr., stan prawny na dzień 31 grudnia 2002 r.Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-084748] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346.61] (1).
Ekonometria / Wiesław Sadowski. Edition: Wyd. 1 popr., dodr.Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-098904] (1).
Statystyka w analizie ekonomiczno-społecznej / [red. nauk. Andrzej Luszniewicz]. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, [1999?]. Other title: Statystyka w analizach zjawisk ekonomiczno-społecznych.Availability: Copies available for hold on place: [M-068734] (1).
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie / [red. Danuta Mliczewska]. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-006089] (1).
Ekonomia / red. Danuta Mliczewska. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-011676] (1).
Ekonomia / red. Jolanta Mazur. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-039626] (1).
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa / [red. Feliks Prusak]. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-010948] (1).
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa / [red. nauk. Feliks Prusak]. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-012471] (1).
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa / [red. nauk. Feliks Prusak]. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-012470] (1).
Strategie przedsiębiorstw w dobie globalizacji / Grażyna Gierszewska. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, cop. 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Podstawy marketingu / Klemens Białecki. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, cop. 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.138] (1).
Marketingowa orientacja przedsiębiorstwa / Jolanta Mazur, Andrzej Sznajder. Edition: Wyd. 2 uzup.Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-039631] (1).
Status prawny wojewody / red. nauk. Marek Chmaj ; [aut. rozdz. Marek Chmaj et al.]. Edition: Stan prawny na dzień 1 stycznia 2005 r.Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie / [red. Danuta Mliczewska]. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-006090] (1).
ISO 9001 w przedsiębiorstwie turystycznym / Magdalena Kachniewska. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Międzynarodowe prawo praw człowieka : zarys / Adam Łopatka. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-057626] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Statystyka w biznesie : STATISTICA™ PL, wersja 6 : laboratoria komputerowe / Andrzej Luszniewicz. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-095345] (1).
Filozoficzne interpretacje prawa / Maria Szyszkowska. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, cop. 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-089489] (1).
Interwencja humanitarna w świetle prawa międzynarodowego / Aleksandra Mężykowska. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
System organów ochrony prawnej w Polsce : podstawowe instytucje / red. nauk. Maria Kruk. Edition: Wyd. 2 zm. i popr.Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2008. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-054715] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
System organów ochrony prawnej w Polsce : podstawowe instytucje / redakcja naukowa Maria Kruk. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-055148] (1).
Konstytucja RP z 1997 r. na tle zasad współczesnego państwa prawnego : zagadnienia wybrane / red. nauk. Maria Kruk. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2006. Other title: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. na tle zasad współczesnego państwa prawnego.Availability: Copies available for hold on place: [M-109920] (1).

Powered by Koha