Your search returned 50 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Język niemiecki : testy ekonomiczne / Izabela Kubicowa, Janina Jasińska. Edition: Wyd. 3.Publisher: Poznań : Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu, 1967. Availability: Copies available for hold on place: [MA-006207] (1).
English for extramural students / Maria Michalska, Celia Beven-Oyrzanowska ; Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie. Publisher: Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973. Availability: Copies available for loan: [M-010375] (1).
Turystyka kwalifikowana / Janusz Merski. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Informacja turystyczna w Polsce / Janusz Merski. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-075931] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Gospodarka turystyczna : wybrane zagadnienia / Marianna i Roman Łazarkowie. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Psychologia w praktyce społecznej : wybrane elementy psychologii społecznej, pracy i organizacji oraz ekonomicznej / Kazimierz Migdał. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Podstawy prawne świadczenia usług turystycznych / Jerzy Kuciński, Zenon Trzciński, Jerzy Zaborowski ; red. naukowa Jerzy Zaborowski. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.482:347.4/.5] (1).
Ekonomika turystyki : wybrane zagadnienia / Roman Łazarek. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-007233] (1).
Podstawy turystyki / Tadeusz Łobożewicz, Grzegorz Bieńczyk. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Makroekonomiczne problemy transformacji systemowej / Edward Łukawer. Publisher: Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-097711] (1).
Problemy metodologiczne w socjologii współczesnej : wypisy / Ryszard Dyoniziak, Jerzy Mikułowski Pomorski. Publisher: Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972. Availability: Copies available for hold on place: [M-025628] (1).
Region ekonomiczny oraz metody analizy regionalnej / Antoni Fajferek. Publisher: Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1964. Availability: Copies available for hold on place: [M-016364] (1).
Handel zagraniczny / Zygmunt Sarna. Publisher: Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie, 1959. Availability: Copies available for hold on place: [M-016360] (1).
Dzieje turystyki w Polsce / Jerzy Gaj. Publisher: Warszawa : AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Partie polityczne w wyborach 2005 / red. nauk. Danuta Waniek. Publisher: Warszawa : ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Regionalne i lokalne rynki pracy : od dysproporcji do spójności / [aut. Ricardas Baubinas et al.] ; red. nauk. Ryszard Czesław Horodeński, Cecylia Sadowska-Snarska ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie ; Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku ; Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Informatyka w turystyce i rekreacji : materiały do zajęć z wykorzystaniem programu Microsoft Excel / Jerzy Berdychowski. Publisher: Warszawa : AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-006218] (2).
  Copies available for hold on place: [M-006223] (1).
Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym / Janusz Sarnowski, Edward Kirejczyk. Publisher: Warszawa : Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Graniczny ruch osobowy i towarowy w Unii Europejskiej / Aleksander Maksimczuk, Leszek Sidorowicz. Publisher: Warszawa : ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Ekonomika turystyki : wybrane zagadnienia / Roman Łazarek. Edition: Wyd. 3, zm.Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-007234] (2).
  Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Wpływ turystyki na rozwój regionalny kraju i jej rola w integracji europejskiej / Janusz Merski. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-007084] (2).
  Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Marketing usług turystycznych / red. nauk. Danuta Dudkiewicz ; [aut. Barbara Dobiegała-Korona et al.]. Publisher: Warszawa : AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-053871] (1).
Usługi hotelarskie w środkach transportu / Marian Kubicki. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 64] (1).
Wybrane zagadnienia ze statystyki i ekonometrii : (skrypt dla studentów Studiów dla pracujących WSE w Katowicach) ; opracowane zbiorowe / autorzy Jan Wiesner, Leon Dziembała, Barbara Ciepielewska, Tadeusz Jakubczyk, Jerzy Jacimirski. Publisher: Katowice : Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Katowicach, 1967. Availability: Copies available for hold on place: [M-002423] (1).
Wybory 2007 i media - krajobraz po "IV RP" : wybrane problemy / red. nauk. Danuta Waniek. Publisher: Warszawa : ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-065402] (4).
  Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Marketing usług turystycznych / red. nauk. Danuta Dudkiewicz ; [aut. Barbara Dobiegała-Korona et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-053852] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej / pod red. Danuty Waniek i Mariusza Gulczyńskiego. Publisher: Warszawa : ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-066227] (9).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).

Powered by Koha