Your search returned 116 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Doktryny prawno-polityczne : wybór tekstów źródłowych i interpretacji. T. 1, Starożytność : Platon, Arystoteles, Cicero, Św. Augustyn / Barbara Kozub-Ciembroniewicz, Wiesław Kozub-Ciembroniewicz, Jacek M. Majchrowski. Publisher: Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-089463] (1).
  Checked out (1).
Prawo gospodarcze Rzeczypospolitej : zbiór przepisów prawnych / [wybór i opracowanie Roman Sowiński]. Publisher: Piła : Wyższa Szkoła Biznesu, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-036462] (1).
Historyczne i ekonomiczne podstawy integracji krajów Unii Europejskiej / Stanisław Miklaszewski. Publisher: Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Zarządzanie handlem i sprzedażą na rynku krajowym i międzynarodowym / Tadeusz Sztucki ; [Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie, Warszawska Szkoła Biznesu]. Publisher: Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-087581] (1).
Elementy statystyki : podstawowe mierniki i metody / Jan Czempas ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-088710] (1).
Kształcenie ustawiczne w regionie zagrożonym wysokim bezrobociem / pod red. Katarzyny Głąbickiej. Publisher: Radom : Instytut Technologii Eksploatacji : Wyższa Szkoła Biznesu, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-087377] (1).
Lists:
O zarządzaniu słów kilka / Maciej Cieślicki. Publisher: Gorzów Wlkp. : Wyższa Szkoła Biznesu, cop. 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Podstawy marketingu : [praca zbiorowa] / [pod red. Józefa Garczarczyka, Adolfa Michalaka, Józefa Perenca ; aut. Józef Perenc et al.]. Publisher: Gorzów Wlkp.: Wyższa Szkola Biznesu, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-000461] (1).
Policja Państwowa w II Rzeczypospolitej : organizacyjno-prawne podstawy funkcjonowania / Marek Mączyński. Publisher: Kraków : Wyższa Szkoła Biznesu : Księgarnia Akademicka. Wydaw. Naukowe, 1997. Other title: Policja Państwowa w Drugiej Rzeczypospolitej.Availability: Copies available for hold on place: [M-039337] (1).
Podstawy wiedzy o Unii Europejskiej / Janusz Ruszkowski. Publisher: Gorzów Wlkp. [Wielkopolski] : Wyższa Szkoła Biznesu, cop. 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-039294] (1).
Wybrane zagadnienia ekonomiki handlu : materiały do wykładu / Krystyna Naumowicz. Publisher: Piła : Wyższa Szkoła Biznesu w Pile, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-026871] (1).
  Copies available for hold on place: [M-026870] (1).
Regionalizacja turystyczna Polski : regiony turystyczne / Krystyna Naumowicz. Publisher: Piła : Wyższa Szkoła Biznesu, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-048226] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Regionalizacja turystyczna Polski : rejony turystyczne / Krystyna Naumowicz ; Wyższa Szkoła Biznesu w Pile. Publisher: Piła : Wyższa Szkoła Biznesu, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-045507] (1).
  Copies available for hold on place: [M-034545] (1).
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumenta / pod red. Adama Nalepki. Publisher: Tarnów : Wyższa Szkoła Biznesu, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-095437] (1).
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów : materiały seminarium naukowego młodych pracowników nauki i doktorantów / red. nauk. - Adam Nalepka. Publisher: Tarnów : Wyższa Szkoła Biznesu, cop. 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-072441] (1).
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów : [materiały II seminarium naukowego młodych pracowników nauki i doktorantów / red. nauk. Adam Nalepka]. Publisher: Tarnów : Wyższa Szkoła Biznesu, cop. 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-072447] (1).
Struktura procesów biznesowych w informatycznych systemach zarządzania / Mirosław Zaborowski. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-082081] (2).
  Copies available for hold on place: [M-099934] (1).
Podstawy współczesnego myślenia o zarządzaniu / Mariusz Bratnicki. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-085872] (1).
  Copies available for hold on place: [M-097433] (1).
Europe - the strategic choices / editors Antoni Kukliński, Krzysztof Pawłowski ; Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University. Publisher: Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-093014] (1).
  Copies available for hold on place: [M-043954] (1).
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / Tadeusz Kudłacz [et al.] ; pod red. Marka Lisińskiego. Edition: Według stanu prawnego na dzień 15.V.2007 r.Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-082080] (4).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Towards a new creative and innovative Europe / editors: Antoni Kukliński, Cezary Lusiński, Krzysztof Pawłowski. Publisher: Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-093016] (3).
  Copies available for hold on place: [M-001811] (1).
Modele biznesu w sektorach pojawiających się i schyłkowych : tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa opartej na jakości i kryteriach ekologicznych / Adam Jabłoński ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-111904] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Społeczeństwo informacyjne : informatyczne systemy zarządzania : praca zbiorowa / pod red. nauk. Z. Dacko-Pikiewicz, K. Szczepańskiej-Woszczyny, J. Urody. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-107935] (1).
Menedżer czy antropolog : jak powstaje dyskurs miedzykulturowego marketingu i zarządzania / Maciej Witkowski. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-097768] (1).
Budżet zadaniowy a strategia rozwoju gminy w kontekście zarządzania strategicznego / Joanna Stuglik. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2008. Other title: Budżet zadaniowy jako instrument zarządzania strategicznego w gminie.Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Kampanie wyborcze z perspektywy lokalnej : szkice z socjologii komunikacji politycznej : praca zbiorowa / pod red. nauk. Kazimiery Wódz i Danieli Dzienniak-Puliny. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Zarządzanie finansami : studia przypadków : praca zbiorowa / pod red. nauk. Marka Capińskiego. Publisher: Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-059226] (1).
Współdziałanie - rywalizacja : wybrane zagadnienia z psychologii kierowania / red. Zenon Uchnast. Publisher: Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ; Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu-National-Louis University, 2008. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-064824] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Wielkie teorie osobowości : koniec czy początek? / red. Aleksandra Tokarz. Publisher: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ; Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, cop. 2010. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-079692] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Zasady wyceny bilansowej i ich wpływ na kształt sprawozdań finansowych : dylematy metodyczne : praca zbiorowa / pod red. nauk. Anny Kuzior ; [aut. rozdz.: Romuald Hanisz et al.]. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).

Powered by Koha