Your search returned 47 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Wdrażanie TQM, norm ISO 9000 i ISO 14000 w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Wawaka. Publisher: Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-087510] (1).
"Nowy model świadczenia usług publicznych - współpraca administracji publicznej z trzecim sektorem : wyzwania, przeszkody, dobre praktyki" : jubileusz dziesięciolecia WSAP : międzynarodowa konferencja, Łódź, 20 maja 2005 / pod red. Tomasza Mordela. Publisher: Łódź : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-028773] (1).
ABC samorządu terytorialnego / pod red. Agnieszki Korzeniowskiej ; [poszczególne cz. oprac.] Maria Karlikowska [et al.]. Edition: Wyd. 1 zaktual., dodr., stan prawny na 30 czerwca 2005 r.Publisher: Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta ; Łódź : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-046576] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Zdolność do rządzenia : raport dla Klubu Rzymskiego / Yehezkel Dror ; [tł. na jęz. pol. Anna Hlebowicz-Kozioł, Maria Florczykowska]. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2006. Other title: Raport dla Klubu Rzymskiego.Availability: Copies available for loan: [M-055060] (1).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Lists:
Rozwój kadr administracji publicznej / red. nauk. Barbara Kudrycka. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Administracji : Libra, cop. 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-041643] (1).
Instytucjonalne wsparcie seniorów : rozwiązania polskie i zagraniczne / red. nauk. Artur Fabiś ; Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej. Publisher: Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-067265] (5).
  Copies available for hold on place: [M-109682] (1).
Ochrona praw człowieka i wolności ekonomicznych w Unii Europejskiej / [red. Bogusław Pezowicz]. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-112543] (1).
Międzynarodowe konwencje antyterrorystyczne : wybór tekstów / [wybór, oprac.] Kazimierz Lankosz, Marcin Marcinko. Publisher: Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.28] (1).
Międzynarodowe stosunki kulturalne : wybór dokumentów / Irena Głuszyńska, Kazimierz Lankosz. Publisher: Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Bezpieczeństwo państwa : zarys teorii problemu i zadań administracji publicznej / Jarosław Prońko ; Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej. Publisher: Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka / Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu. Zamiejscowy Wydział Administracyjno-Prawny w Rzeszowie ; redaktor naczelny: Ludwik Żukowski. Publisher: Rzeszów : Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania, 2005-. Other title: AT.D.P..Availability: Copies available for reference: [CB-29] (2).
  Copies available for hold on place: [CB-29] (11).
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych : wybór dokumentów / Kazimierz Lankosz. Publisher: Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-080397] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Organizacja pracy administracyjno-biurowej : (zagadnienia prawne) / Lidia Zacharko, Eugeniusz Zacharko ; Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-067816] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Międzynarodowe instytucje finansowe wobec wyzwań współczesności / Stanisław Naruszewicz, Katarzyna Czerewacz. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, cop. 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Ekonomiczne konsekwencje funkcjonowania granic państwowych / Leszek Sidorowicz. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Przedsiębiorczość w gospodarce XXI wieku / red. nauk. Mariusz Citkowski. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Podstawy zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego / Zbigniew Czarnik. Publisher: Przemyśl : Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Przyjaźń nakazana? : stosunki między NRD i Polską w latach 1949-1990 / pod red. Basila Kerskiego, Andrzeja Kotuli i Kazimierza Wóycickiego. Publisher: Szczecin : Instytut Niemiec i Europy Północnej : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej ; Berlin : Federalny Związek Towarzystw Niemiecko-Polskich, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1).
Sąsiedztwo w centrum Europy : stosunki polsko-niemieckie na początku nowego stulecia : antologia tekstów Magazynu Polsko-Niemieckiego "Dialog" z lat 1999-2003 / wybór i oprac. Basil Kerski. Publisher: Szczecin : Instytut Niemiec i Europy Północnej : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej ; Berlin : Federalny Związek Towarzystw Niemiecko-Polskich, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1).
Reformowanie państwa : moje doświadczenia / Jerzy Regulski. Publisher: Warszawa : Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej ; Szczecin : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, 2007. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-080256] (1).
  Copies available for hold on place: [M-063383] (1).
Działalność gospodarcza a procesy przyrodnicze / Artur Michałowski. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Kultura bezrobotnych - konieczność czy przypadek? : społeczno-kulturowe uwarunkowania bezrobocia regionu białostockiego / Dorota Konopka. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-063512] (1).
Teoretyczny model wychowania resocjalizującego w środowisku otwartym / Angelika Paszkiewicz. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Lists:
Prawo samorządu terytorialnego / pod red. Piotra Sitniewskiego ; [aut. poszczeg. rozdz. Agnieszka Brzostek et al.]. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Międzynarodowe uwarunkowania administracji publicznej / pod red. Patrycji Joanny Suwaj, Roberta Szczepankowskiego i Mieczysławy Zdanowicz. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Lists:
Kazusy z etyki administracji : skrypt dla studentów / pod red. Zbigniewa Nikitorowicza. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-064213] (9).
  Copies available for hold on place: [M-097992] (1).
Lists:
Polskie odrodzenie na Białorusi 1988-2005 / Tadeusz Gawin. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Lists:
Polska mniejszość narodowa na Białorusi 1988-2009 : ocena minionego dwudziestolecia / pod red. Zdzisława J. Winnickiego i Tadeusza Gawina. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Wprowadzenie do psychologii / Jan F. Terelak. Edition: ( Wyd. 2 popr. i rozsz.)Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Społeczne wymiary starzenia się / red. Artur Fabiś i Marcin Muszyński. Publisher: Bielsko-Biała : Stowarzyszenie Gerontologów Społecznych : Wyższa Szkoła Administracji, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).

Powered by Koha