Your search returned 2489 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Strategie zarządzania na rynku mediów / Lucy Küng ; [przeł. Paweł Jabłoński]. Publisher: Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-099291] (1).
Zarządzanie jakością obsługi w restauracjach i hotelach / William B. Martin ; przeł. Magdalena Kachniewska. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna ; Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-059202] (9).
  Copies available for reference: [CZ 64] (1).
Metody prawnicze : logika, analiza, argumentacja, hermeneutyka / Jerzy Stelmach, Bartosz Brożek. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-047282] (1).
  Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Prawo do prywatności a interes publiczny / Arwid Mednis. Edition: Stan prawny na 14 sierpnia 2006 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska ; Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-102826] (4).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Wykładnia w prawie administracyjnym / Wojciech Jakimowicz. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze. Wolters Kluwer Polska, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-002846] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Ochrona konsumenta w świetle ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej / Robert Stefanicki. Publisher: Kraków : Wolters Kluwer Polska - Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Kodeks postępowania cywilnego / [red. Ewa Płacheta]. Edition: Wyd. 7, stan prawny na 1 listopada 2006 r.Publisher: Warszawa : Oficyna Wolters Kluwer Polska, cop. 2006. Other title: Kodeks postępowania cywilnego z hasłami i skorowidzem.Availability: Copies available for loan: [M-076296] (1).
  Copies available for hold on place: [M-031600] (1).
Wokół Konwencji Europejskiej : krótki komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka / Marek Antoni Nowicki. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 1 lipca 2006 r.Publisher: Kraków : Wolters Kluwer Polska - Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-077544] (2).
Prawo prasowe : podręcznik / Izabela Dobosz. Edition: Stan prawny na 1 października 2006 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer Business, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-055237] (6).
Sektor finansów publicznych w Polsce / Cezary Kosikowski. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy "ABC" : Wolters Kluwer Polska, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-047048] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.73::336.1] (1).
Prawo turystyczne / Mirosław Nesterowicz. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 15 listopada 2006.Publisher: Warszawa ; Kraków : "Wolters Kluwer Polska", cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-047895] (6).
Piąta dyscyplina : teoria i praktyka organizacji uczących się / Peter M. Senge ; przeł. Helena Korolewska-Mróz. Edition: Wyd. 5.Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna - Wolters Kluwer Polska, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-090628] (2).
Rynek papierów wartościowych strefy euro / pod red. Wiesławy Przybylskiej-Kapuścińskiej. Publisher: Kraków : Oficyna Wolters Kluwer Polska, 2007 (2006). Availability: Copies available for loan: [M-007112] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336.76] (1).
Kodeks karny skarbowy. Kontrola skarbowa : ze skorowidzem i hasłami / [red. Ewa Płacheta]. Edition: Stan prawny na 1 października 2006 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze : Wolters Kluwer Polska, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-005082] (2).
  Copies available for hold on place: [M-051104] (1).
Prawo karne wykonawcze / Joanna Hołda, Zbigniew Hołda. Edition: Wyd. 3.Publisher: Kraków : Oficyna Wolters Kluwer Polska, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-055961] (5).
Marketing wystawienniczy / Barry Siskind ; [przeł. Alicja Zydorowicz, Biuro Tłumaczeń Intertext]. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna : Wolters Kluwer Polska, 2006. Other title: Powerful exhibit marketing.Availability: Copies available for loan: [M-059209] (4).
  Copies available for hold on place: [M-069502] (1).
Ustawa o systemie oświaty / Mateusz Pilich. Edition: Stan prawny na 14 sierpnia 2006 r.Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC. Wolters Kluwer Polska, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-050232] (1).
Prawo gospodarcze i handlowe / red. nauk. Jan Pakosiewicz ; [aut.] Arleta Cebula [et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wolters Kluwer Polska, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-010006] (5).
Miasto na prawach powiatu : zagadnienia ustrojowe / Anna Wierzbica. Edition: Stan prawny na dzień 31 października 2006 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-010027] (4).
  Copies available for hold on place: [M-095677] (1).
Historia prawa sądowego / Marcin Czepelak [et al. ; praca pod red. nauk. Jana Halberdy]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-059921] (6).
  Copies available for reference: [CZ 340.15] (1).
Kodeks karny wykonawczy z hasłami i skorowidzem / [red. Ewa Płacheta]. Edition: Wyd. 5, stan prawny na 1 stycznia 2007 r.Publisher: Warszawa : Oficyna Wolters Kluwer Polska, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-046835] (6).
Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / pod red. Marka Chmaja ; [poszczególne rozdziały napisali Małgorzata Augustyniak et al.]. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska - Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-002377] (2).
Ochrona danych osobowych : komentarz / Janusz Barta, Paweł Fajgielski, Ryszard Markiewicz. Edition: 4. wyd., stan prawny na 1 listopada 2006 r.Publisher: Kraków : LEX, a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-055231] (3).
Prawo administracyjne / Jan Zimmermann. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 31 maja 2006 r.Publisher: Kraków : Wolters Kluwer - Zakamycze, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-094229] (8).
Jak pomnożyć źródła swoich dochodów : metody zdobycia i zachowania majątku / Robert G. Allen ; przeł. Grzegorz Łuczkiewicz. Publisher: Kraków : Wolters Kluwer Polska - Oficyna Ekonomiczna, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-095398] (1).
Separacja : praktyczny komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory pism / Zdzisław Krzemiński. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 1 sierpnia 2006 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska ; Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-041080] (11).
  Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / Wiesław Skrzydło. Edition: 5 wyd., stan prawny na 1 stycznia 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-008350] (3).
Rozwiązanie małżeństwa i stwierdzenie nieważności małżeństwa w sądach kościelnych : pisma procesowe / Seweryn Świaczny. Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business 2007. Availability: Copies available for loan: [M-102071] (1).
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz / Bogusław Dauter [et al.]. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 15 września 2006 r.Publisher: Kraków : Wolters Kluwer Polska - Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-108343] (3).

Powered by Koha