Your search returned 144 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w Unii Europejskiej i w Polsce / red. nauk. Anna Fornalczyk. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-065761] (1).
Glosariusz terminów dotyczących rynku wewnętrznego - pochodzących z Białej Księgi "Przygotowanie krajów stowarzyszonych Europy Środkowej i Wschodniej do integracji z rynkiem wewnętrznym Unii Europejskiej" : angielsko-polski / [oprac. wersji pol. Joanna Miller] ; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. [Departament Dokumentacji Europejskiej. Zespół Koordynacji Tłumaczeń]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, cop. 1998. Other title: Angielsko-polski glosariusz terminów dotyczących rynku wewnętrznego | Glosariusz terminów dotyczących rynku wewnętrznego : angielsko-polski | Glossary of terms relating to the internal market.Availability: Copies available for loan: [M-083324] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089500] (1).
Usługi audiowizualne : (wybrane zagadnienia jednolitego rynku) : analiza zgodności prawa polskiego z dyrektywami Unii Europejskiej w zakresie usług audiowizualnych / red. nauk. Eugeniusz Piontek. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-065762] (1).
Zamówienia publiczne w prawie Wspólnot Europejskich / [tekst Adam Łazowski ; opracowanie Departament Informacji i Kształcenia Europejskiego UKIE]. Edition: Wyd. 3 uaktual.Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-065651] (1).
Międzynarodowe instytucje finansowe i organizacje gospodarcze : leksykon integracji gospodarczej / [tekst Anna Łabędzka i Joanna Fiodorow ; Departament Informacji i Kształcenia Europejskiego UKIE]. Edition: Wyd. 3 uaktual.Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-065639] (1).
Ogólne bezpieczeństwo produktu i odpowiedzialność za produkt wadliwy / [tekst Adam Łazowski ; opracowanie Departament Informacji i Kształcenia Europejskiego UKIE]. Edition: Wyd. 3 uaktual.Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-065643] (1).
Podręczny słowniczek terminów Unii Europejskiej / Iwona B. Zakrzewska. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-061451] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339.923] (1).
Tłumaczenie acquis communautaire na język polski : materiały z konferencji, 20 kwietnia 2001 r., Warszawa / [oprac. Maria Rzewuska ; współpr. Ewa Łukowicz]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-061450] (1).
  Copies available for hold on place: [M-065805] (1).
Pomoc publiczna w prawie Unii Europejskiej - implikacje dla Polski / Bartosz Jankowski ; praca pod kier. Michała Kuleszy. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-065806] (1).
Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej a polskie rolnictwo : rozważania o korzyściach i kosztach / [koncepcja i oprac. merytoryczno-red. Marian Brzóska i Iwona Nurzyńska ; publ. przygot. przez Fundację na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) w Warszawie na podst. autorskich tekstów Mariana Brzóski et al.]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-065807] (1).
Polityka regionalna : glosariusz angielski-francuski-niemiecki-polski / opracowanie wersji polskiej Jolanta Falkenberg, Anna Gałkiewicz ; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Tłumaczeń. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-083323] (1).
  Copies available for hold on place: [M-039515] (1).
Implikacje reform Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej dla Polski / Waldemar Guba, Władysław Piskorz. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-097270] (2).
  Copies available for hold on place: [M-097709] (1).
Unia Europejska po Traktacie Nicejskim : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Czachóra ; aut.: Krzysztof Chudy [et al.]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-044884] (1).
  Copies available for hold on place: [M-065809] (1).
Agencje Unii Europejskiej : [informator] / pod red. Andrzeja Dumały. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-044883] (1).
  Copies available for hold on place: [M-065808] (1).
Analiza zmian w prawie polskim w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej : konsekwencje dla konsumentów i przedsiębiorców. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-091310] (4).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Koszty i korzyści związane z wdrażaniem do polskiego prawa dyrektyw Wspólnoty Europejskiej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy / aut.: Zofia Pawłowska, Małgorzata Pęciłło. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. Other title: Raport : korzyści i koszty związane z wdrażaniem do polskiego prawa dyrektyw Wspólnoty Europejskiej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy | Korzyści i koszty związane z wdrażaniem do polskiego prawa dyrektyw Wspólnoty Europejskiej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.Availability: Copies available for hold on place: [M-037828] (1).
Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na transport w Polsce / [aut. Jan Burnewicz, Krzysztof Szałucki]. Edition: Stan prawny na luty 2003 r.Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-083546] (2).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Polityka audiowizualna Unia Europejska - Polska : wybrane zagadnienia / Marcin K. Szewczyk. Edition: Stan prawny na grudzień 2002.Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-065811] (1).
Lists:
Bibliografia Wydawnictwa Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej za lata 1992-2003 [Dokument elektroniczny] / [oprac. zesp. Anna Kierzkowska et al.] ; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Biblioteka Depozytowa Wspólnot Europejskich. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-021777] (1).
Procedury podejmowania decyzji w Unii Europejskiej : przygotowanie polskiej administracji do członkostwa w Unii Europejskiej : materiały z konferencji, 30 stycznia 2003 r., Warszawa / [oprac. tekstów Mariusz Daca]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-030355] (1).
  Copies available for hold on place: [M-065812] (1).
Wybory do Parlamentu Europejskiego, czerwiec 2004. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-030347] (1).
  Copies available for hold on place: [M-015673] (1).
Ekonomiczne korzyści dla Polski wynikające z wdrożenia prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej / [aut. Grzegorz Peszko, Jan Rączka, Olga Kiuiła, współpr. Maciej Cygler]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Korzyści i koszty związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w sferze szkolnictwa wyższego / [aut. Ewa Chmielecka, Andrzej Kraśniewski, Jerzy Woźnicki]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Udział Polski w jednolitym rynku : korzyści i koszty dla poszczególnych grup i wybranych sektorów / [Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska et al.]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-075220] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Ekonomiczne skutki warunków integracji Polski z UE dla sektora rolnego / Walenty Poczta. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. Other title: Ekonomiczne skutki warunków integracji Polski z Unią Europejską dla sektora rolnego.Availability: Copies available for loan: [M-075154] (1).
  Copies available for hold on place: [M-109987] (1).
Wspólna organizacja Rynku Mleka i Produktów Mlecznych w Unii Europejskiej - zasady i mechanizmy działania / Renata Grochowska. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-065813] (1).
Wybrane ośrodki informacji europejskiej w Polsce : informator / [publikacja oprac. przez zespół Biblioteki Depozytowej Wspólnot Europejskich]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-065763] (1).
Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw / [oprac. zespół pod kier. Macieja Grabowskiego, w składzie Krystyna Gawlikowska-Hueckel et al.]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-109884] (1).

Powered by Koha