Your search returned 103 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Wejście w życie nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej : XXXIX Ogólnopolska Konferencja Katedr Prawa Konstytucyjnego : księga pamiątkowa / pod red. Zbigniewa Witkowskiego. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1998. Availability: Copies available for loan: [M-013524] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Prawo podatkowe : zarys wykładu / Bogumił Brzeziński. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-068701] (1).
Zobowiązania podatkowe : komentarz do ustawy / Bogumił Brzeziński, Marek Kalinowski, Agnieszka Olesińska. Edition: Wyd. 4 popr. i uzup.Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-039608] (1).
Wstęp do prawoznawstwa / Lech Morawski. Edition: Wyd. 7 rozsz. i uzup.Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2002. Availability: Copies available for loan: [M-058695] (3).
  Checked out (1).
Przedsiębiorstwo : podstawy nauki o przedsiębiorstwie : teorie i praktyka zarządzania / Stanisław Sudoł. Edition: Wyd. 2 rozsz.Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Sądownictwo konstytucyjne w Europie Środkowo-Wschodniej w okresie przekształceń demokratycznych : studium porównawcze / Anna M. Ludwikowska. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Zobowiązania podatkowe : komentarz do ustawy / Bogumił Brzeziński, Marek Kalinowski, Agnieszka Olesińska. Edition: Wyd. 2 uzup.Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1993. Availability: Copies available for loan: [M-096364] (1).
  Copies available for hold on place: [M-012174] (1).
Prawo konstytucyjne porównawcze / Rett R. Ludwikowski. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-109937] (1).
Nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę / Elżbieta Wichrowska-Janikowska. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-072260] (1).
Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta w prawie podatkowym / Bogumił Brzeziński. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-012168] (1).
Wprowadzenie do prawa stosunku pracy / Jan Piątkowski. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-030620] (1).
Podstawy prawa konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej / Jan Galster, Wacław Szyszkowski ; Zbigniew Witkowski (red.). Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" ; Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-000445] (1).
Prawo podatkowe / Agnieszka Olesińska. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-007109] (1).
  Copies available for hold on place: [M-002382] (1).
Prawo finansów publicznych / Bogumił Brzeziński [et al.]. Edition: Wyd. 3 popr. i uaktualnione, stan prawny na dzień 31 lipca 2003 r.Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-048702] (2).
Podstawy rachunkowości / pod red. Sławomira Sojaka i Janiny Stankiewicz ; [aut. Dziawgo Danuta et al.]. Edition: Wyd. 2 uaktualnione.Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-045234] (1).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Wstęp do prawoznawstwa : podstawowe pojęcia nauk o władzy, państwie i prawie w perspektywie Unii Europejskiej / Andrzej Redelbach. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-071440] (1).
Historia doktryn polityczno-prawnych / Janusz Justyński. Edition: Wyd. 3 poszerz. i popr.Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 340.15] (1).
Koncern / Leopold Stecki. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2001. Availability: Copies available for loan: [M-051446] (2).
  Copies available for reference: [CZ 334] (1).
Wstęp do prawoznawstwa / Lech Morawski. Edition: Wyd. 10.Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-004685] (8).
Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w dyfuzji wiedzy i umiejętności (na przykładzie gospodarki Polski) / Marcin Kuzel. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-046202] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Zasada proporcjonalności w prawie Wspólnot Europejskich / Justyna Maliszewska-Nienartowicz. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-010071] (3).
  Copies available for hold on place: [M-109853] (1).
Słownik finansów samorządowych / oprac. przez Andrzeja Borodo. Edition: [Stan prawny na 1 lutego 2007 r.].Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" , 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Tajemnica państwowa w zeznaniach świadka w polskim ustawodawstwie : zarys problematyki / Michał Leciak. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-095639] (1).
Prawa człowieka w XXI w. : wyzwania dla ochrony prawnej : Ogólnopolska Konferencja Prawnicza, Radziejowice, 21-22 czerwca 2004 r. : praca zbiorowa / pod red. Cezarego Mika. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-074835] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa człowieka i ich ochrona : podręcznik dla studentów prawa i administracji / Bożena Gronowska [et al]. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-004489] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Umowne rozporządzenie wierzytelnością przyszłą / Jarosław Kuropatwiński. Publisher: Toruń ; Bydgoszcz : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Status prawny zatrzymanych w Guantanamo Bay / Agnieszka Szpak. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-109781] (1).
Międzynarodowe prawo humanitarne we współczesnym świecie - osiągnięcia i wyzwania : materiały Toruńskiej Konferencji Naukowej, 13 grudnia 2006 roku / pod red. Tadeusza Jasudowicza ; we współpr. z Martą Szuniewicz i Michałem Balcerzakiem. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
  Checked out (1).
Zarządzanie zasobami ludzkimi : kompetencje, nowe trendy, efektywność / Ryszard Walkowiak. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-006851] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
  Checked out (1).
Przestępczość gospodarcza na tle przemian ustrojowych w Polsce / Grażyna Grabarczyk. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-041420] (1).

Powered by Koha