Your search returned 33 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Izby drugie parlamentu / pod red. Eugeniusza Zwierzchowskiego. Publisher: Białystok : Temida 2, 1996. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-075366] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Integracja europejska / Zbigniew M. Doliwa-Klepacki. Edition: Wyd. 2 rozsz. i uaktual.Publisher: Białystok : Temida 2, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Sądownictwo konstytucyjne / Eugeniusz Zwierzchowski. Publisher: Białystok : Temida 2, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-086881] (1).
Konstytucja Federalna Szwajcarskiej Konfederacji z 1999 r. i Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. : materiały z Polsko-Szwajcarskiego Sympozjum z 26-27 października 2000 r. / red. nauk.: Zdzisław Czeszejko-Sochacki. Publisher: Białystok : Temida 2, 2001. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Współczesne brytyjskie doktryny polityczne / Andrzej Zięba. Publisher: Białystok : Temida 2 : przy współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2001. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Historia konstytucyjna i polityczna Francji : (1789-1958) / Marcel Morabito, Daniel Bourmaud ; [tł. z fr. Adam Jamróz]. Publisher: Białystok : "Temida 2" : przy współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-091098] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Wybory prezydenckie / Stanisław Bożyk. ; Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Publisher: Białystok : Temida 2, 1995. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-089039] (1).
Konstytucja / Stanisław Bożyk. Edition: Wyd. 3 popr. i uzup. z tekstem Konstytucji RP.Publisher: Białystok : "Temida 2", 1999. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-013523] (1).
Konstytucyjna regulacja ustroju społeczno-gospodarczego i finansów publicznych : materiały XXXVII Sesji Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego (Białowieża, 8-10 czerwca 1995 roku) / oprac. i red. naukowa Grzegorz Kryszeń i Eugeniusz Zwierzchowski. Publisher: Białystok : Temida 2, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-015213] (1).
Les élections et la démocratie : (actes du colloque franco-polonais Paris le 5 et 6 avril 2001) / sous la dir. de Adam Jamróz et Michel Lesage. Publisher: Paris ; Bialystok : Editions de l'Universitaté de Bialystok : avec la coop.de l'Edition Temida 2., 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-015231] (1).
Démocratie hier et aujourd'hui = Demokratie gestern und heute = Democracy yesterday and today / [red. Philip Braud, Adam Jamróz]. Publisher: Białystok : Temida 2, 1995. Other title: Demokratie gestern und heute | Democracy yesterday and today.Availability: Copies available for hold on place: [M-020760] (1).
Prawo międzynarodowe publiczne : podręcznik dla studentów prawniczych studiów zaocznych / pod red. Bogdana Wierzbickiego ; [aut. K. Bagan-Kurluta et al.]. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Białystok : "Temida 2", 2001. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Spory zbiorowe w polskim prawie pracy / Bogusław Cudowski. Publisher: Białystok : "Temida 2", 1998. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-067683] (1).
Prawo konstytucyjne / Marian Grzybowski (red.) ; [aut. poszczególnych rozdz.: Stanisław Bożyk et al.]. Publisher: Białystok : "Temida 2" : przy współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-092610] (2).
Z zagadnień współczesnych społeczeństw demokratycznych / red. nauk. Adam Jamróz, Stanisław Bożyk. Publisher: Białystok : "Temida 2" : przy współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Opłaty samorządowe w Polsce : problemy praktyczne / [pod red. Grzegorza Liszewskiego]. Publisher: Białystok : "Temida 2", Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku : przy współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-078007] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego / red. Paweł J. Lewkowicz, Janusz Stankiewicz. Publisher: Białystok : Temida 2 : przy współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, cop. 2010. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-078008] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Finanse publiczne i prawo finansowe w Europie Centralnej i Wschodniej w warunkach kryzysu finansowego = Public finance and financial law in the context of financial crisis in Central and Eastern Europe = Publìčnì fìnansi i fìnansove pravo Central'noï i Shìdnoï Evropi v umovah fìnansovoï krizi / red. Eugeniusz Ruśkowski, Iryna Zawerucha. Publisher: Białystok : "Temida 2", Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku : przy współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2010. Other title: Public finance and financial law in the context of financial crisis in Central and Eastern Europe | Publìčnì fìnansi i fìnansove pravo Central'noï i Shìdnoï Evropi v umovah fìnansovoï krizi.Availability: Copies available for loan: [M-078164] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Finanse komunalne w wybranych krajach europejskich / pod red. Eugeniusza Ruśkowskiego. Publisher: Białystok : Temida 2 : przy współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, 1997. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-086961] (1).
Integracja europejska / Zbigniew M. Doliwa-Klepacki. Publisher: Białystok : Temida 2, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-065886] (1).
Ordynacja podatkowa : zagadnienia proceduralne / pod red. Mariusza Popławskiego. Publisher: Białystok : "Temida 2", Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku : przy współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Zakres podmiotowy i treść układu zbiorowego pracy / Iwona Sierocka. Publisher: Białystok : Temida 2, 2000. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Instrumenty nowego zarządzania finansami publicznymi w wybranych krajach Unii Europejskiej / pod red. nauk. Eugeniusza Ruśkowskiego. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Temida 2, 2011. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Pracownicze programy emerytalne / Iwona Sierocka. Publisher: Białystok : Temida 2 : przy współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.3] (1).
Finanse publiczne i prawo finansowe : realia i perspektywy zmian : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Eugeniuszowi Ruśkowskiemu / red. nauk. Leonard Etel, Marcin Tyniewicki. Publisher: Białystok : "Temida 2", Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku : przy współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2012. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Transplantacja organów, tkanek i komórek w ujęciu prawnym i kryminologicznym : studium prawnoporównawcze / Ewa M. Guzik-Makaruk. Publisher: Białystok : Temida 2, 2008. Online Access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Prawo konstytucyjne / Marian Grzybowski (red.) ; [aut. poszczególnych rozdz.: Stanisław Bożyk et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Białystok : "Temida 2", Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku : przy współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-105010] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Aktualne problemy reform konstytucyjnych / red. nauk. Stanisław Bożyk. Publisher: Białystok : Temida 2, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Current problems of the penal law and the criminology = Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie / edited by Emil W. Pływaczewski ; advisory board Leonard Etel [et al.]. Publisher: Białystok : "Temida 2", Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku : Faculty of Law University of Białystok, cop. 2009. Other title: Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie.Availability: Copies available for hold on place: [M-098106] (1).
Aktualne problemy prawa karnego i kryminologii = Current problems of the penal law and the criminology = Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie / red. Emil W. Pływaczewski. Publisher: Białystok : "Temida 2", Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku : przy współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2005. Other title: Current problems of the penal law and the criminology | Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie.Availability: Copies available for hold on place: [M-104362] (1).

Powered by Koha