Your search returned 70 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Bezpieczeństwo międzynarodowe : teoria i praktyka / pod red. nauk. Katarzyny Żukrowskiej i Małgorzaty Grącik. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-002807] (7).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
  Checked out (1).
Biznes międzynarodowy : od internacjonalizacji do globalizacji / pod red. Marcina K. Nowakowskiego ; [aut. poszczególnych rozdz. Marcin K. Nowakowski et al.]. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Międzynarodowe organizacje finansowe / Elżbieta Chrabonszczewska. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-046233] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa : teoria i mechanizmy funkcjonowania / Józef Misala. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
  Checked out (1).
Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie / Stanisław Łobejko. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-004195] (3).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje / Cezary Ikanowicz, Jan W. Piekarski. Edition: Wyd. 6 rozsz. i zaktualizowane.Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-048620] (4).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Zarządzanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie : wybrane problemy / red. nauk. Jacek Grzywacz. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-004168] (3).
  Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym / pod red. Alojzego Zalewskiego. Edition: Wyd. 2 zm. i rozsz.Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-068413] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Strategie zarządzania uwagą na współczesnym rynku / red. nauk. Maria Aluchna, Mikołaj Pindelski, Piotr Płoszajski. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-095425] (1).
Logistyka dystrybucji : specyfika, tendencje rozwojowe, dobre praktyki : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Rutkowskiego. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-054457] (2).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Konsolidacja przedsiębiorstw transportowych / Sławomir Krzemiński. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-050189] (2).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Region Morza Bałtyckiego i Białoruś - czynniki konkurencyjności / red. nauk. Eufemia Teichmann ; tłumaczenia Jolanta Pietrasik. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2007. Other title: Baltic Sea region and Belarus - competitiveness factors.Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Zarządzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym : elementy systemu / Maciej S. Wiatr. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-081977] (1).
Instytucje, rynki i konkurencja we współczesnym świecie / Jan W. Bossak. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Współczesne państwo w teorii i praktyce : wybrane elementy / red. nauk. Jerzy Oniszczuk ; aut.: Robert Kamiński [et al.]. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Prawo w turystyce i rekreacji : definicje, schematy, kazusy, testy, wykaz aktów normatywnych, bibliografia / Jerzy Gospodarek. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-049680] (5).
  Copies available for reference: [CZ 338.482:347.4/.5] (1).
Co dzieli, co integruje Wspólnotę Europejską? / red. nauk. Katarzyna Żukrowska ; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Ekonomiczno-Społeczne. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-049893] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Podstawy prawa : zarys wykładu / Jerzy Lewandowski. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-096642] (11).
  Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Prawo traktatów / Maria Frankowska. Edition: Wyd. 2 uaktualnione.Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Prawno-ekonomiczne aspekty leasingu / Tomasz Cicirko, Piotr Russel. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Polityka gospodarcza : teoria i realia / red. nauk. Janusz Stacewicz. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Społeczne aspekty ubezpieczenia / pod red. nauk. Tadeusza Szumlicza. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.3] (1).
Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Gospodarka. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-065185] (1).
Kooperencja przedsiębiorstw : czynniki sektorowe i korporacyjne / Joanna Cygler. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-057044] (1).
  Copies available for hold on place: [M-114668] (1).
Korporacje transnarodowe a globalne pozyskiwanie zasobów / Teresa Pakulska, Małgorzata Poniatowska-Jaksch. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-057042] (1).
  Copies available for reference: [CZ 334] (1).
Parlament Europejski oraz parlamenty Polski i Niemiec w nowej architekturze europejskiej / Rainer Arnold [et al.]. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 328] (1).
Polityka gospodarcza : wstęp do teorii / Jan Kaja. Edition: Wyd. 3 rozsz.Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-057291] (2).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Dokąd zmierzają Niemcy : reformy polityczne, gospodarcze i społeczne / pod red. Bogumiły Brockiej-Palacz. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-089564] (1).
Monetary policy in market economy / Andrzej Kaźmierczak ; [tł. Agnieszka Mincewicz]. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Innowacyjność w teorii i praktyce / red. nauk. Marian Strużycki. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).

Powered by Koha