Your search returned 24 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Marketingowe aspekty zarządzania produkcją przemysłową / pod red. Andrzeja Podobińskiego ; Marek Dudek [et al.]. Publisher: Kraków : Scriptorium "TEXTURA", 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-108286] (1).
Wokół zagadnień normatywnych / pod red. Witolda Machury. Publisher: Poznań ; Opole : Wydawnictwo Naukowe SCRIPTORIUM, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Nowe media - stare idee / pod red. Witolda Machury. Publisher: Poznań ; Opole : Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Człowiek jako podmiot norm i wartości / pod red. Witolda Machury. Publisher: Poznań ; Opole : Wydawnictwo Naukowe SCRIPTORIUM, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Media - czwarta władza?. [1] / pod red. Ryszarda Kowalczyka i Witolda Machury. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Poznań ; Opole : Scriptorium Wydawnictwo Naukowe, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-084232] (2).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Media - czwarta władza?. T. 2 / pod red. Marii Gołda-Sobczak, Witolda Machury i Jacka Sobczaka. Publisher: Poznań ; Opole : Scriptorium Wydawnictwo Naukowe, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-084234] (2).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Media - czwarta władza? T. 3, cz. 2 / (red.) Jacek Sobczak i Witold Machura. Publisher: Opole : Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-084238] (2).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Media - czwarta władza? T. 3, cz. 1 / (red.) Jacek Sobczak i Witold Machura. Publisher: Opole : Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-084236] (2).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Uwarunkowania rozwoju prasy na Śląsku Opolskim na przestrzeni XIX i XX wieku / Dariusz Baran. Publisher: Opole : Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-092335] (1).
  Copies available for hold on place: [M-069529] (1).
Zawód - dziennikarz : regulacje prawne wybranych państw europejskich w dobie nowych technologii komunikacyjnych / Joanna Taczkowska. Publisher: Poznań ; Opole : Scriptorium, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Sztuka, media, rozrywka / Witold Machura, Ewa Rzanna-Szczepaniak, Jarosław Sieczkowski. Publisher: Opole : Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-108503] (1).
Zarys czasopiśmiennictwa regionalistycznego w Wielkopolsce po drugiej wojnie światowej / Ryszard Kowalczyk. Publisher: Opole : Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Współczesna prasa lokalna w Wielkopolsce / Ryszard Kowalczyk. Publisher: Opole : Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Potrzeby psychiczne człowieka a reklama / Katarzyna Nadolska. Publisher: Poznań ; Opole : Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 659] (1).
Nowe media - możliwości i pułapki / red. Andrzej Adamski, Małgorzata Laskowska. Publisher: Poznań ; Opole : Scriptorium, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Pomiędzy wolnością a odpowiedzialnością : problemy współczesnych mediów. T. 1 / red. Ryszard Kowalczyk, Witold Machura i Jacek Sobczak. Publisher: Opole : Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Pomiędzy wolnością a odpowiedzialnością : problemy współczesnych mediów. T. 2 / red. Ryszard Kowalczyk, Witold Machura i Jacek Sobczak. Publisher: Opole : Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Prezydenci III RP : meandry władzy / Marcin Jurzysta. Publisher: Opole : Scriptorium Wydawnictwo Naukowe, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-091198] (1).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Media publiczne : system medialny w Polsce : pytania i dezyderaty / red. nauk. Piotr Bielawski i Andrzej Ostrowski. Publisher: Poznań ; Opole : Wydawnictwo Naukowe Scriptorium ; Wrocław : we współpr. z Wydawnictwem Lena, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Czasopiśmiennictwo regionalistyczne w Polsce : pojęcie, założenia ideowe, uwarunkowania rozwoju, rodzaje i typy, zadania i funkcje / Ryszard Kowalczyk. Publisher: Opole : Wydawnictwo Naukowe "Scriptorium", 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Polskie teksty punk rockowe w latach 1980-2007 : analiza problemów zmiany politycznej, globalizacji i umasowienia kultury / Rafał Natzke-Kruszyński. Publisher: Opole : Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.7] (1).
Zasady i normy wspierania rozwoju człowieka : etyka dla psychologów i pedagogów / Tomasz Niemirowski. Publisher: Opole : Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-094701] (9).
  Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Kara ograniczenia wolności w świetle nowelizacji kodeksu karnego i kodeksu karnego wykonawczego / Alicja Ornowska. Edition: Stan prawny na 22 marca 2013 r.Publisher: Opole : Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Dziennikarstwo i media muzyczne a polityka / pod redakcją Dariusza Barana, Artura M. Trudzika. Edition: Wydanie I.Publisher: Opole: Scriptorium Wydawnictwo Naukowe, 2020. Availability: Copies available for loan: [M-115825] (2).
  Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).

Powered by Koha