Your search returned 43 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Geografia atrakcji turystycznych Polski / Zygmunt Kruczek, Stefan Sacha. Edition: Wyd. 3 uzup. i popr.Publisher: Kraków : Proksenia, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-049389] (9).
  Copies available for hold on place: [M-049264] (1).
Europa : geografia turystyczna / Zygmunt Kruczek, Stefan Sacha. Publisher: Kraków : Proksenia, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-047536] (10).
  Copies available for hold on place: [M-030325] (1).
Polska : geografia atrakcji turystycznych / Zygmunt Kruczek. Publisher: Kraków : Proksenia, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-006932] (2).
Obsługa ruchu turystycznego : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Fitrzyk et al.]. Edition: Wyd. 2 uzup. i popr.Publisher: Kraków : Krakowska Szkoła Hotelarska : Wydaw. PROKSENIA, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-049595] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]. Edition: Wyd. 3 uzup. i popr.Publisher: Kraków : Proksenia, 2002. Other title: Zarys geografii turystycznej.Availability: Copies available for loan: [M-003957] (3).
  Copies available for hold on place: [M-030326] (1).
Kompendium pilota wycieczek : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Wiesław Alejziak et al.]. Edition: Wyd. 3.Publisher: Kraków : Proksenia, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-084667] (1).
Europa : geografia turystyczna / Zygmunt Kruczek. Edition: Wydanie 2 zmienione.Publisher: Kraków : Proksenia, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-034374] (1).
Promocja i informacja turystyczna / Zygmunt Kruczek, Bartłomiej Walas. Publisher: Kraków : Proksenia, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-039619] (4).
  Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbiorowa / pod redakcją Zygmunta Kruczka ; autorzy Andrzej Belski, Roman Kowalski, Zygmunt Kruczek, Renata i Wacław Rettinger, Paweł Różycki, Stefan Sacha, Zygmunt Szot. Edition: Wydanie 4 uzupełnione i poprawione.Publisher: Kraków : Proksenia, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-076240] (1).
Zarys dziejów turystyki w Polsce / Małgorzata Lewan. Publisher: Kraków : Wydawnictwo "Proksenia", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-003665] (5).
  Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Zarys wiedzy o turystyce / Paweł Różycki. Publisher: Kraków : Proksenia, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-003661] (5).
  Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Europa : geografia turystyczna / Zygmunt Kruczek. Edition: Wyd. 3 zm.Publisher: Kraków : Proksenia, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-048711] (5).
  Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Turystyka : testy i pytania : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka. Publisher: Kraków : PROKSENIA, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-003671] (4).
Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]. Edition: Wyd. 5 uzup. i popr.Publisher: Kraków : Proksenia, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-049558] (1).
Jak być hotelarzem? / Jakub Adamowicz, Grzegorz Wolak. Publisher: Kraków : Krakowska Szkoła Hotelarska : Wydaw. "Proksenia", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-057347] (7).
  Copies available for reference: [CZ 64] (1).
Krajoznawstwo : zarys teorii i metodyki / Zygmunt Kruczek, Artur Kurek, Marek Nowacki. Edition: Wyd. 3 uzup. i popr.Publisher: Kraków : Proksenia, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Pilotaż i przewodnictwo w krajach Unii Europejskiej : materiały z III Forum Pilotażu i Przewodnictwa, Poznań, 24-25 listopada 2006 r. / [red. Zygmunt Kruczek]. Publisher: Kraków : Proksenia, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-098052] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Metodyka i technika pracy pilota - rezydenta / Zygmynt Kruczek, Małgorzata Wajdzik. Publisher: Kraków : Wydawnictwo "Proksenia", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-026957] (1).
Zamek w Korzkwi i jego otoczenie : problemy odbudowy i zagospodarowania / Piotr Stanisław Szlezynger. Publisher: Kraków : Wydaw. "Proksenia", 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-097213] (1).
Polska : geografia atrakcji turystycznych / Zygmunt Kruczek. Edition: Wyd. 4 uzup. i popr.Publisher: Kraków : Proksenia, 2006. Other title: Geografia atrakcji turystycznych.Availability: Copies available for loan: [M-075932] (1).
Polska : geografia atrakcji turystycznych / Zygmunt Kruczek. Edition: Wyd. 5 uzup. i popr.Publisher: Kraków : Proksenia, 2007. Other title: Geografia atrakcji turystycznych.Availability: Copies available for loan: [M-003677] (5).
  Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]. Edition: Wyd. 6 uzup. i popr.Publisher: Kraków : Proksenia, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-081008] (6).
  Damaged (2).
Podstawy geografii turystycznej / Wacław Cabaj, Zygmunt Kruczek. Publisher: Kraków : Wydawnictwo "Proksenia", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-050822] (5).
  Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
  Checked out (1).
Turystyka : testy i pytania : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Kraków : Wydawnictwo "PROKSENIA", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-045564] (2).
Transformacje prawa turystycznego / pod red. Piotra Cybuli. Publisher: Kraków : Wydawnictwo "Proksenia", 2009. Availability: Copies available for loan: [M-105373] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338.482:347.4/.5] (1).
Obsługa ruchu turystycznego : teoria i praktyka / redaktor naukowy Zygmunt Kruczek ; autorzy: Marzenna Dutkiewicz-Kruczek [i 9 pozostałych]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo "PROKSENIA", 2009. Availability: Copies available for loan: [M-089364] (2).
  Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Międzynarodowa konkurencyjność regionu turystycznego : od programowania rozwoju do zarządzania strategicznego / Łukasz Nawrot, Piotr Zmyślony. Publisher: Kraków : Wydawnictwo "Proksenia", 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Metodyka i technika pracy pilota - rezydenta / Zygmunt Kruczek, Małgorzata Wajdzik. Edition: Wyd. 2 zaktualizowane i poszerz.Publisher: Kraków : Wydawnictwo "Proksenia", 2009. Availability: Copies available for loan: [M-096606] (1).
Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]. Edition: Wyd. 7 zaktual.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Proksenia, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-059032] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Sztuka i podróżowanie : studia teoretyczne i historyczno-artystyczne / pod red. Piotra Krasnego i Dominika Ziarkowskiego ; Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Ojcowski Park Narodowy. Publisher: Kraków : Wydawnictwo "Proksenia", 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).

Powered by Koha