Your search returned 50 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Polska Akademia Umiejętności jako instytucja narodowa / Piotr Hübner. Publisher: Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [MA-006330] (1).
Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej. T. 4 / pod redakcją Ryszarda Łużnego i Andrzeja A. Zięby ; Polska Akademia Umiejętności. Publisher: Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-009067] (1).
Histofizjologia człowieka / Stanisław Maziarski. Publisher: Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 1947. Availability: Copies available for hold on place: [M-069649] (1).
Charakterystyka stosunków hodowlanych niektórych okolic północno-wschodniej Anatolii = Characteristics of animal breeding in certain districts of North-Eastern Anatolia / Tadeusz Vetulani. Publisher: Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 1937. Other title: Characteristics of animal breeding in certain districts of North-Eastern Anatolia.Availability: Copies available for hold on place: [ZS-000566] (1).
Kwartalnik Filozoficzny / pod red. W. Heinricha ; przy udziale komitetu złożonego z K. Michalskiego, J. M. Rozwadowskiego, W. Rubczyńskiego. Publisher: Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 1922-1950, 1992-. Availability: Copies available for hold on place: [CA-1316] (18).
Statuty synodalne wieluńsko-kaliskie Mikołaja Trąby z r. 1420 / z materiałów przysposobionych przez B. Ulanowskiego uzup. i wyd. Jan Fijałek i Adam Vetulani ; Polska Akademia Umiejętności. Publisher: Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 1951 (1952). Availability: Copies available for loan: [M-033580] (1).
  Copies available for hold on place: [M-033581] (1).
Jerzy Świecimski : wystawy muzealne, gobeliny, sztuka sakralna, rysunek, malarstwo = Jerzy Świecimski : museum exhibition design, gobelins, sacral art, drawing, painting / Polska Akademia Umiejętności. Wydział Twórczości Artystycznej ; [red. wyd. Jarosław Brzoskowski]. Publisher: Kraków : Polska Akademia Umiejętności, cop. 2007. Other title: Jerzy Świecimski : museum exhibition design, gobelins, sacral art, drawing, painting.Availability: Copies available for hold on place: [M-037359] (1).
Odkrywanie właściwości sieci neuronowych przy użyciu programów w języku C# / Ryszard Tadeusiewicz [et al.] ; Polska Akademia Umiejętności. Międzywydzialowa Komisja Nauk Technicznych. Publisher: Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2007. Online Access: Click here to access online | Click here to access online | Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-039960] (1).
Badania wykopaliskowe w Piekarach w powiecie krakowskim / Rudolf Jamka, Gabriel Leńczyk, Kazimierz Dobrowolski. Publisher: Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 1939 ([Kraków] : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Józefa Filipowskiego). Availability: Copies available for hold on place: [ZS-000060] (1).
Cracovia artificum 1501-1550. Z. 3 / zebr. Jan Ptaśnik ; wydał i uzup. Marian Friedberg. Publisher: Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 1948. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-043035] (1).
Biblia królowej Zofii a staroczeskie przekłady Pisma św. / Stanisław Urbańczyk. Publisher: Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 1946. Availability: Copies available for hold on place: [M-000584] (1).
Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji wileńskiej = Codex diplomaticus ecclesiae cathedralis necnon Dioeceseos Vilnensis. T. 1, (1387-1507) / wyd. Jan Fijałek i Władysław Semkowicz. Publisher: Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 1948. Other title: Codex diplomaticus ecclesiae cathedralis necnon Dioeceseos Vilnensis.Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-062843] (2).
  Copies available for hold on place: [M-067772] (1).
I Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie : 8-11 września 2005 / [red. tomu: Małgorzata Święch-Płonka] ; Polska Akademia Umiejętności ; Stowarzyszenie "Wspólnota Polska". Publisher: Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2007. Other title: Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie, 1.Availability: Copies available for hold on place: [M-070616] (1).
Słownik biologii komórki : pamięci pani prof. Haliny Krzanowskiej / [red. Jerzy Kawiak et al.] ; Polska Akademia Umiejętności. Publisher: Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 57/59] (1).
Nadużycie prawa podmiotowego / Adam Szpunar. Publisher: Kraków : Polska Akademia Umiejętności ; Warszawa : skł. gł. w Księgarniach Gebethnera i Wolffa, 1947. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-050602] (1).
Podstawy kryzysu jugosłowiańskiego : (konflikt chorwacko-serbski) : odczyt wygłoszony na zebraniu publicznym Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie 16 listopada 1991 / Henryk Batowski. Publisher: Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-051859] (1).
Ignacy Domeyko : bibliografia / Zdzisław Jan Ryn ; Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza. Publisher: Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-075115] (1).
Historjografja grecka i nauki pokrewne : (chronografja, biografja, etnografja, geografja). T. 3 / napisał Stanisław Witkowski. Publisher: Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 1927 (Kraków : Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego). Other title: Historiografia grecka i nauki pokrewne.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [ZS-000974] (1).
Żydzi w średniowiecznym Krakowie = The Jews in mediaeval Cracow : wypisy źródłowe z ksiąg miejskich krakowskich = selected records from Cracow municipal books / oprac. Bożena Wyrozumska ; Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Izraelska Akademia Nauk, Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie. Publisher: Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 1995. Other title: Jews in mediaeval Cracow.Availability: Copies available for hold on place: [M-058580] (1).
Zdania rozpoczynane wyrazem co w języku polskim / Stanisław Urbańczyk. Publisher: Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 1939. Availability: Copies available for hold on place: [ZS-000975] (1).
Kategorie znaczeniowe koniugacji bułgarskiej / Lubomir Andrejczin. Publisher: Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 1938. Availability: Copies available for hold on place: [ZS-000977] (1).
Archiwa dla Nauki : dlaczego nauce potrzebne są archiwa naukowe? : materiały z konferencji zorganizowanej przez Archiwum Nauki PAN i PAU, Komisję Historii Nauki PAU oraz Oddział Krakowski Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, 16 listopada 2007, Kraków / [red. Tomasz Filip]. Publisher: Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-080293] (1).
  Copies available for hold on place: [M-105397] (1).
Archiwa, biblioteki, muzea wobec nowych wyzwań w dobie digitalizacji : materiały z konferencji zorganizowanej przez Archiwum Nauki PAN i PAU oraz Komisję Historii Nauki PAU, 3 grudnia 2010, Kraków / [red. Tomasz Filip]. Publisher: Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-080294] (1).
  Copies available for hold on place: [M-105398] (1).
Stan świadomości narodowej Polaków w przededniu niepodległości : materiały z posiedzenia naukowego zorganizowanego z okazji 90-lecia odzyskania niepodległości w 1918 roku / pod red. Jana Machnika i Wojciecha Rojka. Publisher: Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-080918] (1).

Powered by Koha