Your search returned 1864 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Społeczne poglądy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym : praca zbiorowa / pod red. Marii Boruckiej-Arctowej. Publisher: Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. Other title: Poloni de summo Iudicio Administrativo quid sentiant | Social opinions on the Chief Administrative Court.Availability: Copies available for loan: [M-012416] (1).
  Copies available for hold on place: [M-012409] (1).
Zarys międzynarodowych stosunków ekonomicznych / Andrzej J. Klawe, Antoni Makać. Edition: Wyd. 3, zm.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. Availability: Copies available for loan: [M-012579] (1).
Matematyka na usługach ekonomii / Zbigniew Czerwiński. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. Availability: Copies available for hold on place: [M-021980] (1).
Teoria organizacji i kierownictwa / Marcin Jełowicki, Witold Kieżun, Zbigniew Leoński, Bronisław Ostapczuk ; pod redakcją Bronisława Ostapczuka. Edition: Wydanie I dodruk.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. Availability: Copies available for loan: [M-017897] (2).
  Copies available for hold on place: [M-011610] (1).
Marketing w handlu zagranicznym / Klemens Białecki, Jerzy Borowski, Aleksander H. Krzymiński. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [M-089514] (1).
Współczesne koncepcje zarządzania / pod red. nauk. Andrzeja K. Koźmińskiego ; aut.: Krystyna Bolesta-Kukułka [et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. Availability: Copies available for hold on place: [M-011623] (1).
Ekonomia polityczna. T. 1 i 2 / Oskar Lange. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. Availability: Copies available for loan: [M-011289] (1).
Polityka wschodnia FDP w latach 1961-1970 / Piotr Moroz, Instytutu Śląski w Opolu. Publisher: Warszawa ; Wrocław : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. Other title: Polityka wschodnia Freie Demokratische Partei w latach 1961-1970.Availability: Copies available for hold on place: [M-039548] (1).
Kult rewizjonizmu terytorialnego w polityce i prawie RFN / Tadeusz Walichnowski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. Availability: Copies available for hold on place: [M-021387] (1).
Ekonometria / Zbigniew Pawłowski. Edition: Wydanie drugie rozszerzone.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. Availability: Copies available for loan: [M-011349] (1).
Polityka zatrudnienia a płace i bodźce / Bronisław Fick. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. Availability: Copies available for hold on place: [M-011658] (1).
Ekonometryczne modele wymiany międzynarodowej / Wojciech Maciejewski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. Availability: Copies available for loan: [M-012566] (1).
  Copies available for hold on place: [M-075959] (1).
Konfrontacja czy współpraca : ewolucja polityczno-instytucjonalnych uwarunkowań stosunków ekonomicznych Wschód-Zachód po II wojnie światowej / Tomasz Bartoszewicz. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. Availability: Copies available for loan: [M-011821] (1).
  Copies available for hold on place: [M-030530] (1).
Problemy normalizacji stosunków NRD-RFN / Jerzy Skibiński. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. Availability: Copies available for hold on place: [M-027767] (1).
Analiza rynku / Stefan Mynarski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [M-074052] (1).
Człowiek a proces zarządzania społeczeństwem / Wiktor G. Afanasjew ; przekład z języka rosyjskiego Tadeusz Hanuszek. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [M-011647] (1).
Deportacje i przemieszczenia ludności polskiej w głąb ZSRR 1939-1945 : przegląd piśmiennictwa / pod redakcją Tadeusza Walichnowskiego ; wybór i opracowanie Grażyna Doktór, Kazimierz Podhorski, Teresa Staliś. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. Availability: Copies available for loan: [M-017731] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088557] (1).
Imperializm zachodnioniemiecki : rodowód, specyfika i współczesne uwarunkowania / Edward Tarnawski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. Availability: Copies available for hold on place: [M-039672] (1).
Socjaldemokratyczna Partia Niemiec w okresie powojennym (1949-1954) : problemy i idee / Mieczysław F. Rakowski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960. Other title: SPD w okresie powojennym 1949-1954.Availability: Copies available for hold on place: [M-018281] (1).
Oddziały szturmowe konspiracyjnej Warszawy 1939-1944 / Tomasz Strzembosz. Edition: Wyd. 2. rozsz. i popr.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. Availability: Copies available for loan: [M-056941] (2).
  Copies available for hold on place: [M-039645] (1).
Pierwsze piętnastolecie Polski niepodległej : zarys dziejów politycznych / Adam Próchnik (Henryk Swoboda). Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. Availability: Copies available for loan: [M-078121] (2).
  Copies available for hold on place: [M-070037] (1).
Moc wiążąca aktów administracyjnych w czasie / Tadeusz Woś. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. Availability: Copies available for loan: [M-019901] (1).
Geografia turystyki międzynarodowej / P. N. Zacziniajew, N. S. Falkowicz ; tł. Lech Dzierżanowski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. Availability: Copies available for hold on place: [M-010930] (1).
Historia powszechnej myśli ekonomicznej : 1870-1950 / Janusz Górski, Tadeusz Kowalik, Witold Sierpiński. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. Availability: Copies available for loan: [M-011353] (1).
Polityczne i ideologiczne problemy współczesnej chrześcijańskiej demokracji / oprac. zbiorowe pod red. Jerzego Muszyńskiego. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. Availability: Copies available for loan: [M-070942] (2).
  Copies available for hold on place: [M-039525] (1).
Importowany postęp techniczny a rozwój gospodarczy Polski / Wojciech Brzost ; Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki ; Instytut Polityki Naukowej, Postępu Technicznego i Szkolnictwa Wyższego. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. Availability: Copies available for loan: [M-012565] (1).
Pedagogika specjalna : zarys / Otton Lipkowski. Edition: Wyd. 4.Publisher: Łódź : Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Oddział, 1981. Availability: Copies available for loan: [M-012990] (1).

Powered by Koha