Your search returned 958 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Bataliony Chłopskie w Małopolsce 1939-1945 : działalność organizacyjna, polityczna i zbrojna / Alina Fitowa. Publisher: Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1984. Availability: Copies available for hold on place: [M-070036] (1).
Zjawisko konsultacji we współczesnej administracji polskiej / Andrzej Wasilewski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1982. Availability: Copies available for loan: [MA-006686] (1).
  Copies available for hold on place: [M-070217] (1).
Światowy handel surowcami i żywnością / Andrzej J. Klawe. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1973. Availability: Copies available for loan: [M-012595] (1).
Światowy rynek żywności : powstanie - rozwój - przemiany / Henryk Wojciechowski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1980. Availability: Copies available for loan: [M-012533] (1).
Cybernetyczne aspekty analizy rynku / Stefan Mynarski. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1976. Availability: Copies available for loan: [M-011397] (1).
Język angielski : repetytorium gramatyki z ćwiczeniami / Bronisława Jasińska, Janina Jaślan, Monika Woytowicz-Neymann. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1988. Availability: Copies available for loan: [M-002066] (1).
  Copies available for hold on place: [M-012652] (1).
Prasoznawstwo : wstęp do problematyki / Mieczysław Kafel. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1969. Availability: Copies available for hold on place: [MA-005089] (1).
Polsko-francuskie związki literackie / Zygmunt Markiewicz. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1986. Availability: Copies available for hold on place: [M-011200] (1).
Zagadnienia teorii pedagogicznej / [pod red. Stanisława Palki]. Publisher: Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1986. Other title: Questione Paedagogicae.Availability: Copies available for hold on place: [M-013294] (1).
Nauki pedagogiczne a praktyka edukacyjna : materiały z polsko-niemieckiego sympozjum naukowego zorganizowanego przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 26-27 maja 1988 r. / pod red. Stanisława Palki. Publisher: Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1989. Other title: De artis paedagogicae ratione atque usu.Availability: Copies available for loan: [M-085234] (1).
  Copies available for hold on place: [M-012884] (1).
Między dwoma światami- Bronisław Malinowski : materiały z międzynarodowej sesji naukowej upamiętniającej stulecie urodzin Bronisława Malinowskiego, Kraków 25-27 wrzesień 1984 / pod red. Grażyny Kubicy i Janusza Muchy. Publisher: Kraków : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1985. Other title: Inter duos mundos : Bronislaus Malinowski.Availability: Copies available for hold on place: [M-070304] (1).
Szkice z historii socjologii włoskiej / pod red. Janusza Muchy. Publisher: Kraków : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1987. Other title: Studia ad historiam sociologiae ab Italis exultae pertinentia.Availability: Copies available for hold on place: [M-070306] (1).
Z dziejów polskiej myśli socjalistycznej. Publisher: Kraków : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1985. Other title: Studia ad socialismum polonum pertinentia.Availability: Copies available for hold on place: [M-011839] (1).
Szkice o historii doktryn politycznych i prawnych / Michał Jaskólski. Publisher: Kraków : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1985. Other title: Studia ad historiam doctrinarum politicarum et iuridicarum pertinentia.Availability: Copies available for hold on place: [M-011838] (1).
Związek i kraje w strukturze państwowej Republiki Federalnej Niemiec / Paweł Sarnecki. Publisher: Kraków : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1987. Other title: Foedus regionum ipsae que regiones in Republica Foederata Germaniae quo munere fungantur.Availability: Copies available for loan: [M-071656] (2).
  Copies available for hold on place: [M-039728] (1).
Przestepczość nieletnich : materiały z I Sympozjum poświęconego przestepczości nieletnich i efektywności środków reedukacyjnych z udziałem gości zagranicznych zaprzyjaźnionych uniwersytetów, zorganizowanego przez Instytut Prawa Karnego UJ ze współudziałem Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie i Sądu dla Nieletnich w Krakowie w dniach 27 - 29 października 1971 r. / [red. z. Mieczysław Rudnik]. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego ; Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1973. Availability: Copies available for hold on place: [M-068538] (1).
Études d'histoire du droit pénal : matériaux de la Conférence International d'Histoire du Droit Consacrée à l'Histoire du Droit Pénal en Europe Centrale tenue à Cracovie le 16, 17 et 18 octobre 1973 / [red. t. Lesław Pauli]. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego ; Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1976. Other title: Studia quae ad historiam iuris criminalis scpectant.Availability: Copies available for loan: [M-012027] (1).
Źródła prawa pracy : (zagadnienia hierarchii norm prawnych) / Ewa Chmielek. Publisher: [Kraków] : UJ ; Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1980. Other title: Ius laboris, quod dicitur, quibus e fontibus maneat.Availability: Copies available for loan: [M-068487] (1).
Podstawy rozwoju prawa pracy / Tadeusz Zieliński. Publisher: Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydaw. Naukowe - Oddział, cop. 1988. Other title: De fundamentis iuris laboris progressionis.Availability: Copies available for loan: [M-012432] (1).
Doktryna integracyjna Franza J. Straussa / Witold Małachowski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1977. Availability: Copies available for hold on place: [M-071898] (1).
Reprezentacja polskiej grupy etnicznej w życiu politycznym Stanów Zjednoczonych / Andrzej Ławrowski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1979. Availability: Copies available for loan: [M-002632] (1).
  Copies available for hold on place: [M-067363] (1).
Prawo wykroczeń w zarysie / Andrzej Marek. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1975. Availability: Copies available for hold on place: [M-012085] (1).
Filozofia marksistowska : podręcznik akademicki do przedmiotu podstawy marksistowsko-leninowskiej filozofii i socjologii / [red. nauk. Józef Grudzień et al. ; aut. Jakub Banaszkiewicz et al.]. Edition: Wyd. 5.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1978. Availability: Copies available for hold on place: [M-010831] (1).
Wierzenia pierwotne i formy ustroju społecznego : pogląd na genezę religii ze szczególnym uwzględnieniem totemizmu ; O zasadzie ekonomii myślenia / Bronisław Malinowski ; teksty na nowo przejrzał, wstępem i przypisami opatrzył Andrzej K. Paluch. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1984. Availability: Copies available for loan: [M-077878] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088943] (1).
Pozycja Parlamentu Europejskiego w systemie instytucjonalnym wspólnot europejskich / Jan Galster. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1987. Availability: Copies available for loan: [M-011720] (1).
Wprowadzenie do filozofii / Leszek Kasprzyk, Adam Węgrzecki. Edition: Wyd. 8.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1985. Availability: Copies available for loan: [M-057136] (1).
Młodzież w procesie przemian / pod red. Aldony Jawłowskiej i Bogdana Gotowskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1977. Availability: Copies available for loan: [M-013252] (1).
Wiek a pełnienie ról społecznych / Halina Worach-Kardas ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. Publisher: Warszawa ; Łódź : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1983. Availability: Copies available for hold on place: [M-072897] (1).
Rodzina polska lat siedemdziesiątych / pod red. Marii Jarosz ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1982. Availability: Copies available for loan: [M-022001] (1).
Więź rodzinna w aspekcie pedagogiki specjalnej / Natalia Han-Ilgiewicz. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1966. Availability: Copies available for hold on place: [M-070293] (1).

Powered by Koha