Your search returned 164 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Organizatoryka / Zbigniew Martyniak. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1987. Availability: Copies available for hold on place: [M-011625] (1).
Statystyka matematyczna / Wiesław Sadowski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1965. Availability: Copies available for hold on place: [M-088672] (1).
Targi i wystawy międzynarodowe / Tadeusz Walczykiewicz. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1971. Availability: Copies available for hold on place: [M-012597] (1).
Ekonomika handlu zagranicznego / Józef Krynicki, Tom Kronsjö, Zbigniew Zawada. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1972. Availability: Copies available for loan: [M-012574] (1).
Import a produkcja przemysłowa / Jerzy Borowski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1976. Availability: Copies available for loan: [M-012547] (1).
Współczesne przemiany w gospodarce światowej / Tadeusz Łychowski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1968. Availability: Copies available for loan: [M-042712] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011474] (1).
Kooperacja przemysłowa z zagranicą / Eugeniusz Tabaczyński. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1976. Availability: Copies available for loan: [M-012534] (1).
Marketing usług : idee - zastosowania / Mirosława Pluta-Olearnik. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-039611] (1).
Wielkie organizacje gospodarcze w handlu zagranicznym / Józef Najdek. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1977. Availability: Copies available for loan: [M-012646] (1).
Eksport techniki do krajów rozwijających się / [Jerzy Cieślik, Halina Kaczmarczyk, Ryszard Rapacki ; pod red. naukową Józefa Nowickiego]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1976. Availability: Copies available for loan: [M-012629] (1).
Usługi w obrotach zagranicznych / Zygmunt Dmowski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1977. Availability: Copies available for loan: [M-012619] (1).
Pieniądz, dochód, proporcje wzrostu / Mieczysław Kucharski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1964. Availability: Copies available for hold on place: [M-011412] (1).
Problemy prognozowania nauki i techniki / S. Jampolski, F. Chiluk, W. Lisiczkin ; [z ros. przeł. Janina M. Skrzypkowa]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1971. Availability: Copies available for hold on place: [MA-005090] (1).
Międzypaństwowe umowy gospodarcze / Tadeusz Łychowski. Edition: Wyd. 3 przejrz. i uzup.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1968. Availability: Copies available for loan: [M-012612] (1).
Międzynarodowa waluta socjalistyczna krajów RWPG : praca zbiorowa / tł. Wacław Woźniczko. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1974. Other title: Meždunarodnaâ socialističeskaâ valûta.Availability: Copies available for loan: [M-012520] (1).
Wpływ koniunktury w USA na gospodarkę krajów Europy Zachodniej / Barbara Skórkowska. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1967. Availability: Copies available for loan: [M-012578] (1).
Rozwody / Edward Rosset. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1986. Availability: Copies available for hold on place: [M-089000] (1).
Międzynarodowa wymiana gospodarcza / Paweł Sulmicki. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1977. Availability: Copies available for loan: [M-012557] (1).
Geografia gospodarcza Polski : praca zbiorowa / pod red. Ireny Fierli. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1994. Availability: Copies available for loan: [M-034949] (1).
Historia gospodarcza świata XIX i XX wieku / Jerzy Ciepielewski [et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1971. Availability: Copies available for loan: [M-067933] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089450] (1).
Matematyczne modele teorii handlu międzynarodowego / Wacław Piaszczyński. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1974. Availability: Copies available for loan: [M-012555] (1).
Struktura przestrzenna gospodarki narodowej Polski / [red. nauk. Stanisław Berezowski]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1971. Availability: Copies available for loan: [M-011460] (1).
Metody statystyczne / Stefan Szulc. Edition: Wyd. 5.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1968. Availability: Copies available for hold on place: [M-011514] (1).
Płace a rozrachunek wewnętrzny w wielkich organizacjach gospodarczych / Stanisława Borkowska. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1978. Availability: Copies available for hold on place: [M-011358] (1).
Geografia ekonomiczna kapitalistycznych krajów Europy : praca zbiorowa / pod red. Ireny Fierli. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1978. Availability: Copies available for loan: [M-007691] (2).
  Copies available for hold on place: [M-011007] (1).
Wprowadzenie do nauki o pieniądzu / Zbigniew Grabowski. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1979. Availability: Copies available for loan: [M-011440] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011439] (1).
Gospodarka narodowa Chińskiej Republiki Ludowej (1949-1982) / Franciszek Stachowiak. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1984. Availability: Copies available for hold on place: [M-011451] (1).
Wstęp do teorii polityki społecznej : propozycja wyjścia z kryzysu / Michał Olędzki. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1981. Availability: Copies available for loan: [M-036832] (2).
  Copies available for hold on place: [M-069867] (1).
Statystyka dla ekonomistów. T. 2, Wnioskowanie statystyczne / Wiesław Sadowski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1968. Other title: Wnioskowanie statystyczne.Availability: Copies available for loan: [M-020533] (4).
  Copies available for hold on place: [M-008687] (2).
Analiza systemowa organizacji / Andrzej K. Koźmiński. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1979. Availability: Copies available for hold on place: [M-011648] (1).

Powered by Koha