Your search returned 660 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Strategie zarządzania na rynku mediów / Lucy Küng ; [przeł. Paweł Jabłoński]. Publisher: Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-099291] (1).
Prawo prasowe : podręcznik / Izabela Dobosz. Edition: Stan prawny na 1 października 2006 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer Business, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-055237] (6).
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / Wiesław Skrzydło. Edition: 5 wyd., stan prawny na 1 stycznia 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-008350] (3).
Kodeks pracy : z hasłami i skorowidzem / red. Ewa Płacheta. Edition: Wyd. 10, stan prawny na 1 grudnia 2006 r.Publisher: Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business , 2006. Availability: Copies available for loan: [M-046967] (2).
Polskie prawo konstytucyjne / red. Dariusz Górecki. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2007 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-090823] (3).
Środki odwoławcze w postępowaniu cywilnym / Bogdan Bladowski. Edition: Wyd. 2, popr. i uzup. nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego z 2004 r. i ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, uaktualnione dorobkiem judykatury i piśmiennictwa.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-046963] (3).
Integracja europejska / Jan Barcz, Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Krystyna Michałowska-Gorywoda. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-099040] (3).
  Checked out (1).
Prawne podstawy przedsiębiorczości / Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2007 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-094720] (2).
Procedura cywilna : testy dla studentów / Katarzyna Jasińska. Edition: Stan prawny na 20 marca 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-102248] (1).
Biznes a ochrona konkurencji / Anna Fornalczyk. Publisher: Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-110675] (5).
Z teorii i filozofii prawa Zygmunta Ziembińskiego / red. Sławomira Wronkowska. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-075622] (2).
  Copies available for hold on place: [M-038173] (1).
Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych / Bogusław Banaszak. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-076048] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Analiza ekonomiczna w zastosowaniach prawniczych / pod red. Jerzego Stelmacha, Marty Soniewickiej. Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-055953] (2).
  Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu / Jerzy Wojciech Wójcik. Edition: Stan prawny na 1 marca 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-049614] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Przewodnik etyki sędziowskiej = Guide to judicial conduct : zasady etyki dla sędziów Anglii i Walii / [przekł. Anna Setkowicz-Ryszka]. Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Other title: Guide to judicial conduct.Availability: Copies available for loan: [M-025541] (3).
  Copies available for hold on place: [M-095840] (1).
Etyka dla sędziów : rozważania / Teresa Romer, Magdalena Najda. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-005823] (2).
  Copies available for hold on place: [M-095842] (1).
Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy publicznych : planowanie i realizacja / pod red. Michała Szwabe ; [aut. Emil Bukłaha et al.]. Publisher: Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-047928] (2).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Europejski rynek pracy / Krzysztof Wach. Publisher: Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-048202] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Prawo pomocy społecznej / Iwona Sierpowska. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 1 stycznia 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-048241] (7).
Prawo karne nieletnich : od opieki do odpowiedzialności / Barbara Stańdo-Kawecka. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-100766] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Współczesne kultury prawne / Roman Tokarczyk. Edition: 6. wyd.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-046785] (2).
  Checked out (1).
Prawo miejscowe / Dorota Dąbek. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2007 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-076051] (11).
  Copies available for hold on place: [M-095664] (1).
Regiony w procesie integracji europejskiej / Krzysztof Tomaszewski. Publisher: Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-006573] (2).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Marketing terytorialny : miasto i region na rynku / Andrzej Szromnik. Publisher: Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-055243] (2).
Budżetowanie w przedsiębiorstwie : organizacja, procedury, zastosowanie / pod red. Edwarda Nowaka i Bartłomieja Nity. Publisher: Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-041562] (1).
Wyroki sądów pierwszej instancji, sądów apelacyjnych oraz Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych, handlowych i gospodarczych / Kazimierz Piasecki. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Koncepcja systemu prawa administracyjnego : Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Zakopane, 24-27 września 2006 r. / pod red. Jana Zimmermanna. Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-055959] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Wzruszalność prawomocnych decyzji rentowych / Renata Babińska. Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Grupowe zwolnienia : komentarz / Kazimierz Jaśkowski, Eliza Maniewska, Jakub Stelina ; red. Kazimierz Jaśkowski. Edition: 2. wyd., stan prawny na 1 kwietnia 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-056677] (4).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu / Helena Szewczyk. Edition: Stan prawny na 1 marca 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-066100] (2).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).

Powered by Koha