Your search returned 97 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Paradoksy globalizacji / Włodzimierz Anioł ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Przewodnik Państwowej Komisji Akredytacyjnej / Państwowa Komisja Akredytacyjna ; [red. publ. Barbara Wojciechowska]. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, cop. 2003. Availability: Copies available for loan: [M-015719] (1).
  Copies available for hold on place: [M-015720] (1).
Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa informacyjnego we współczesnym świecie / Agnieszka Bógdał-Brzezińska, Marcin Florian Gawrycki. Publisher: Warszawa : Fundacja Studiów Międzynarodowych : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-006557] (2).
  Copies available for reference: [CZ 323.28] (1).
Partnerstwo Eurośródziemnomorskie / Paweł Janusz Borkowski ; Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR : Fundacja Studiów Międzynarodowych, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-054454] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
  Checked out (1).
Wspólnotowa polityka na rzecz równości kobiet i mężczyzn : ewolucja celów i instrumentów działania / Grażyna Firlit-Fesnak ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-047275] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Technologie informacyjne mediów / Włodzimierz Gogołek ; Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Lists:
Podstawy gerontologii społecznej / Barbara Szatur-Jaworska, Piotr Błędowski, Małgorzata Dzięgielewska. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-082853] (3).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Dialog społeczny w Polsce a integracja z Unią Europejską / Jacek Męcina ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-092457] (1).
  Copies available for hold on place: [M-099168] (1).
Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych : wymiar polityczny / Jakub Zajączkowski. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR : Fundacja Studiów Międzynarodowych, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-009114] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339.923] (1).
Publiczne media elektroniczne w Europie / Alicja Jaskiernia ; Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-045139] (2).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Zrastanie się Europy : wschodnie rubieże Unii Europejskiej / red. nauk. Andrzej Skrzypek ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Nauk Politycznych. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Krakowscy konfederaci : ludowa opozycja w Krakowskiem w latach 1945-1974 / Bolesław Dereń. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-074021] (1).
Legitymizacja procesów integracji europejskiej / red. nauk. Konstanty Adam Wojtaszczyk ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Nauk Politycznych. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Berlin : ustrój i rola w systemie politycznym RFN po 1989 roku / Andżelika Mirska. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-097664] (1).
Polska w systemie instytucjonalnym UE - zagadnienia legitymizacyjne / red. nauk. Konstanty Adam Wojtaszczyk ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Nauk Politycznych. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-053190] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Media masowe w demokratycznych procesach wyborczych : standardy europejskie i uwarunkowania ich realizacji / Alicja Jaskiernia ; Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-053140] (2).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Afryka na progu XXI wieku. T. 1, Kultura i społeczeństwo / red.: Jacek Jan Pawlik, Małgorzata Szupejko ; Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-101564] (1).
Lists:
Bezpieczeństwo państwa : wybrane problemy / red. nauk. Konstanty A. Wojtaszczyk, Anna Materska-Sosnowska ; Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-084469] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Samorząd terytorialny w Polsce : wybrane zagadnienia ustroju i działalności / red. nauk. Jolanta Bucińska, Dorota Strus, Roman Stec. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-084813] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Wyzwania międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju / red. nauk. Katarzyna Czaplicka. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Media masowe w praktyce społecznej / red. nauk.: Danuta Waniek, Janusz W. Adamowski ; Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-075159] (1).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Doświadczenia życiowe przed przybyciem do Polski osób ubiegajacych się o status uchodźcy / Paweł Hut ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Lists:
Współczesne teorie uzależnień od substancji psychoaktywnych / red. nauk. Mariusz Jędrzejko ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. Publisher: Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.81/.84] (1).
Lists:
Budżet Unii Europejskiej / Janusz Soboń ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-054803] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Migracje międzynarodowe a modernizacja systemu politycznego i społecznego : materiały z XIII Konferencji Naukowej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego / red. nauk. i omówienie dyskusji Grażyna Firlit-Fesnak ; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Lists:
Społeczeństwo i polityka : podstawy nauk politycznych / red. Konstanty A. Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski ; [aut. Janusz Adamowski et al.] ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Edition: Wyd. 4. zm.Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-057029] (2).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
The power behind words - the Holocaust and WWII era German concentration and death camps / Paulina Migalska ; Ministry of Foreign Affairs. Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research. Polish Chair Office. Publisher: Warsaw : Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-092913] (2).
  Copies available for hold on place: [M-054139] (1).
Fact and lies in the common knowledge on the Holocaust : conference materials 2005.11.17 / ed. by Daria Nałęcz, Mariusz Edgaro ; Ministry od Foreign Affairs [et al.]. Publisher: Warsaw ; Cracow : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-093006] (2).
  Copies available for hold on place: [M-054140] (1).
Kultura polityczna w społeczeństwie demokratycznym / Jan Garlicki, Artur Noga-Bogomilski ; Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Fundacja Europea : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-054694] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101460] (1).
Polskie polityki sektorowe z perspektywy członkostwa w Unii Europejskiej / red. naukowa Konstanty Adam Wojtaszczyk, Marta Witkowska. Publisher: Warszawa : Fundacja Europea : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-062460] (1).

Powered by Koha