Your search returned 15 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kraje Europy Środkowej i Wschodniej wobec procesu integracji europejskiej / pod red. J. Albina, J. Kupczaka. Publisher: Wrocław : Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-091887] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Współpraca i konflikty we współczesnej Europie / pod red. Elżbiety Stadtmüller. Publisher: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-099295] (1).
Ośrodki emigracji polskiej wobec kryzysów politycznych w kraju (1956-1981) / Małgorzata Alberska ; Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk Spolecznych. Instytut Politologii. Publisher: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-006970] (1).
  Copies available for hold on place: [M-077031] (1).
Miejsce Litwy, Łotwy i Estonii w polityce wojskowej Danii w latach 1993-2000 / Grzegorz Rdzanek ; Uniwersytet Wrocławski. Instytut Studiów Międzynarodowych. Publisher: Wrocław : Oficyna Wydawnicza "Arboretum", 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-039349] (1).
Wybrane międzynarodowe rynki towarowe / redakcja: Jerzy Rymarczyk, Mariusz Niemiec. Publisher: Wrocław : Oficyna Wydawnicza "Arboretum", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-079343] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa krajów Wspólnoty Niepodległych Państw / pod red. Walentego Baluka. Publisher: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-092375] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Socjologia i antropologia medycyny w działaniu / red. nauk. Włodzimierz Piątkowski i Bożena Płonka-Syroka. Publisher: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-115331] (1).
Lists:
Globalny kryzys finansowy 2008 : dekonstrukcja / red. nauk. Dominik Kopiński, Jerzy Rymarczyk, Marek Wróblewski. Publisher: Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Studiów Międzynarodowych : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Polska - Ukraina : więcej niż sąsiedztwo / pod red. Mariana S. Wolańskiego i Łarysy Leszczenko ; [Uniwwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych. Instytut Studiów Międzynarodowych]. Publisher: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Białoruś - Polska : przeszłość i teraźniejszość / pod red. Mariana S. Wolańskiego i Grzegorza Tokarza. Publisher: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(438)] (1).
Wybrane problemy badań wschodnich / pod red. Zdzisława J. Winnickiego, Walentego Baluka i Grzegorza Tokarza ; [Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Studiów Międzynarodowych]. Publisher: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-092485] (1).
Miłość idealna, miłość dziecka / pod redakcją Bożeny Płonki-Syroki, Aleksandry Szlagowskiej, Andrzeja Syroki i Kai Marchel. Publisher: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.7] (1).
Miłość sprzedajna / pod redakcją Bożeny Płonki-Syroki, Kai Marchel i Andrzeja Syroki. Publisher: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.83] (1).
Lists:
Miłość czarowna / pod redakcją Bożeny Płonki-Syroki, Kai Marchel i Andrzeja Syroki. Publisher: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.7] (1).
Zachowania konsumenckie / pod red. Wandy Patrzałek. Publisher: Wrocław : Oficyna Wydawnicza "Arboretum" : Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-119202] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 336] (1).

Powered by Koha