Your search returned 166 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Siedem kultur kapitalizmu : USA, Japonia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia / Charles Hampden-Turner, Alfons Trompenaars ; przeł. Dorota Gostyńska. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Dom Wydawniczy ABC : Oficyna Ekonomiczna, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-032866] (1).
Rozwój i awans zawodowy nauczyciela czyli Jak uzyskać stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego : poradnik dla nauczycieli i dyrektorów szkół oraz pracowników organów prowadzących i nadzorujących szkoły / Józef Pielachowski. Edition: Wyd. 3 zaktual.Publisher: Poznań : Oficyna Ekonomiczna Wydawnictwa eMPi2, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Lists:
Wiedza a działanie : przeszkody w wykorzystywaniu zasobów wiedzy w organizacji / Jeffrey Pfeffer, Robert I. Sutton ; przeł. Iwona Podsiadło. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Sprzedaż z głową / Tony Buzan, Richard Israel ; przeł. Anna Hędrzak. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Dom Wydawniczy ABC : Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-037246] (1).
Profesjonalny sprzedawca : jak budować trwałe więzi z klientami / George Schenk ; [ przeł. z jęz. ang. Paweł Bartoszewicz et al.]. Publisher: Kraków : Dom Wydawniczy ABC : Oficyna Ekonomiczna, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-059234] (1).
Planowanie i projektowanie szkoleń / Leslie Rae ; przeł. Iwona Podsiadło. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna : Dom Wydawniczy ABC, 2001. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Ocena efektywności szkoleń / Peter Bramley ; [przekł. Iwona Sochacka]. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna : Dom Wydawniczy ABC, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Identyfikacja potrzeb szkoleniowych / Tom Boydell, Malcolm Leary ; przeł. Leszek Wójcik. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych : Dom Wydawniczy ABC, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-058332] (1).
Liderzy zarządzania zasobami ludzkimi : nowe wyzwania, nowe role / Dave Ulrich ; [tł. Monika Myszkiewicz, Karina Sikora]. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-007492] (1).
  Copies available for hold on place: [M-095463] (1).
Planowanie zatrudnienia / Zofia Sekuła. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna : Dom Wydawniczy ABC, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-080660] (2).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników / Margaret Dale ; przeł. Leszek Wójcik. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-059156] (3).
Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : studia przypadków / pod red. Aleksego Pocztowskiego. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-046680] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi / pod red. Aleksego Pocztowskiego ; [aut. Barbara Czarnecka et al.]. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-095476] (1).
  Checked out (2).
Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi / Brian E. Becker, Mark A. Huselid, Dave Ulrich ; [przekł. Iwona Sochacka]. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-095490] (1).
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi / Olive Lundy, Alan Cowling ; przeł. Grzegorz Łuczkiewicz. Edition: Dodr. 2001.Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna : ABC, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich / Wayne F. Cascio ; przeł. Iwona Podsiadło. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna : Dom Wydawniczy ABC, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-080658] (1).
  Copies available for hold on place: [M-095484] (1).
Trener i mentor : udział coachingu i mentoringu w doskonaleniu procesu uczenia się / Eric Parsloe, Monika Wray ; [przekł. Witold Biliński]. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Lists:
Rentowność inwestycji w kapitał ludzki / Jac Fitz-enz ; przeł. Grzegorz Łuczkiewicz. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2001. Other title: Roi of human capital : measuring the economic value of employee performance.Availability: Copies available for loan: [M-007493] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Siła zespołów : wpływ pracy zespołowej na efektywność organizacji / Jon R. Katzenbach, Douglas K. Smith ; [przekł. Iwona Sochacka]. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna : Dom Wydawniczy ABC, 2001. Other title: Wisdom of teams.Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for hold on place: [M-095473] (1).
Wartościowanie stanowisk pracy i strategie wynagrodzeń : jak wprowadzać efektywny system / Frans Poels ; przeł. Iwona Podsiadło. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. Other title: Job evaluation and remuneration strategies.Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Ośrodki oceny i rozwoju : narzędzia analizy i doskonalenia kompetencji pracowników / Charles Woodruffe ; [przeł. Witold Biliński]. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2003. Other title: Development and assessment centres.Availability: Copies available for loan: [M-007494] (1).
  Copies available for hold on place: [M-095461] (1).
Szkolenia pracowników a rozwój organizacji / Małgorzata Kossowska, Iwona Sołtysińska. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-059238] (1).
Kształtowanie strategii szkoleń i rozwoju pracowników / Andrew Mayo ; [przeł. Lidia Klin]. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. Other title: Creating a training and development strategy.Availability: Copies available for loan: [M-013087] (2).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
  Checked out (1).
Hurtownie danych i systemy informacji gospodarczej : zastosowanie w handlu elektronicznym / Alan R. Simon, Steven L. Shaffer ; [przeł. Ireneusz Sojka]. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-081722] (1).
Zawód - inwestor giełdowy : psychologia rynków, taktyka inwestycyjna, zarządzanie portfelem / Alexander Elder ; przeł. Anna Nowińska. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : "ABC" : Oficyna Ekonomiczna, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-059230] (2).
Specjalista ds. marketingu : narzędzia marketingowe dla kadry zarządzającej / Alexander Hiam ; [przeł. Agnieszka Zimnicka]. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna : Dom Wydawniczy ABC, 2000. Other title: Vest-pocket marketer.Availability: Copies available for loan: [M-067584] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339.138] (1).
Strategie wynagrodzeń / Stanisława Borkowska. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna : Dom Wydawniczy ABC, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-079368] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Zarządzanie zasobami ludzkimi / Michael Armstrong ; [przeł. Alicja Unterschuetz et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Zestaw testów szkoleniowych : kwestionariusze, komentarze i interpretacja wyników / Bonnie Burn, Maggi Payment ; [przekł. Magdalena Lany]. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. Other title: Assessments A to Z.Availability: Copies available for hold on place: [M-088664] (1).

Powered by Koha