Your search returned 154 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Wyzwania migracyjne w państwach wschodniego sąsiedztwa Unii Europejskiej / Marta Jaroszewicz, Leszek Szerepka. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2007. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-092752] (4).
  Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Lists:
"Władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy" : rosyjska elita władzy wobec sukcesji i kryzysu gospodarczego = "The power gained, we will never surrender" : Russian ruling elite versus the succession and economic crisis / Jadwiga Rogoża ; Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2009. Other title: Power gained, we will never surrender" : Russian ruling elite versus the succession and economic crisis.Availability: Copies available for loan: [M-080349] (2).
  Copies available for reference: [CZ 323] (1).
Rewolucja, której nie było : bilans pięciolecia "pomarańczowej" Ukrainy = The revolution that never was : five years of 'orange' Ukraine / Adam Eberhardt. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2009. Other title: Revolution that never was : five years of 'orange' Ukraine.Availability: Copies available for loan: [M-080351] (4).
  Copies available for reference: [CZ 323] (1).
Dokąd sięgają granice Zachodu? : rosyjsko-polskie konflikty strategiczne 1990-2010 = How far do the borders of the West extend? : Russian/Polish strategic conflicts in the period 1990-2010 / Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ; Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2010. Other title: How far do the borders of the West extend? : Russian/Polish strategic conflicts in the period 1990-2010.Availability: Copies available for loan: [M-101005] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(438)] (1).
Dżihad i Nowa Wielka Gra : paradoksy zagrożenia wojującym islamem w Azji Centralnej = Jihad vs. The New Great Game : paradoxes of militant Islamic threats in Central Asia / Krzysztof Strachota, Maciej Falkowski ; Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2010. Other title: Jihad vs. The New Great Game : paradoxes of militant Islamic threats in Central Asia.Availability: Copies available for loan: [M-083541] (2).
  Copies available for reference: [CZ 323.28] (1).
"Niewidzialna ręka... Kremla" : kapitalizm państwowy po rosyjsku = The invisible hand... of the Kremlin : capitalism "à la russe" / Iwona Wiśniewska ; [tł. OSW/CES, współpr. Jim Todd] ; Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2007. Other title: Invisible hand...of the Kremlin.Availability: Copies available for loan: [M-086190] (2).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Czeczenia między kaukaskim dżihadem a "ukrytym" separatyzmem = Chechnya: between a Caucasian jihad and "hidden" separatism / Maciej Falkowski ; [tł. OSW ; współpr. Jim Todd] ; Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2007. Other title: Chechenya: between a Caucasian jihad and "hidden" separatism.Availability: Copies available for loan: [M-063423] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323] (1).
Republika Berlińska : ewolucja niemieckiej polityki pamięci a niemiecki patriotyzm = The Berlin Republic : evolution of Germany's politics of memory and German patriotism / Krzysztof Marcin Zalewski ; Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2009. Other title: Berlin Republic : evolution of Germany's politics of memory and German patriotism.Availability: Copies available for loan: [M-101003] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323] (1).
Kruchy "reset" : bilans i perspektywy przemian w relacjach rosyjsko-amerykańskich = The fragile 'reset' : the balance and the prospects for changes in Rusian-US relations / Marcin Kaczmarski ; [tł. Ilona Duchnowicz ; współpr. Jim Todd.]. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2011. Other title: Fragile 'reset' : the balance and the prospects for changes in Rusian-US relations.Availability: Copies available for loan: [M-083339] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Nie chodzi (tylko) o Erikę Steinbach : trzy mity niemieckiego dyskursu o wysiedleniach = It's not (only) about Erika Steinbach : three myths in the German discourse on the resettlements / Anna Kwiatkowska-Drożdż ; [tł. Magdalena Klimowicz]. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2010. Other title: It's not (only) about Erika Steinbach : three myths in the German discourse on the resettlementts.Availability: Copies available for loan: [M-097053] (1).
  Copies available for hold on place: [M-083819] (1).
Niemiecka transformacja energetyczna : trudne początki / pod red. Anny Kwiatkowskiej-Drożdż ; aut. Anna Kwiatkowska-Drożdz [et al.]. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-085617] (1).
W regionie siła? : stan i perspektywy współpracy wojskowej wybranych państw obszaru od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego / pod red. Justyny Gotkowskiej i Olafa Osicy ; aut.: Tomasz Dąborowski [et al.]. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-085618] (1).
Closing the gap? : military co-operation from the Baltic Sea to the Black Sea / ed. by Justyna Gotkowska and Olaf Osica ; auth. Tomasz Dąborowski [et al.] ; co-operation Joanna Hyndle-Hussein. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Turcja i węzeł kurdyjski : przewartościowania w cieniu kryzysu na Bliskim Wschodzie / Krzysztof Strachota. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Niedźwiedź patrzy na smoka : rosyjska debata na temat Chin / Marcin Kaczmarski. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Od stabilizacji do stagnacji : próby reform Wiktora Janukowycza / Sławomir Matuszak, Arkadiusz Sarna. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2013. Other title: Próby reform Wiktora Janukowycza.Availability: Copies available for reference: [CZ 323] (1).
Szwedzki szpagat : polityka obronna Szwecji a region Morza Bałtyckiego / Justyna Gotkowska. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2013. Other title: Polityka obronna Szwecji a region Morza Bałtyckiego.Availability: Copies available for hold on place: [M-086347] (1).
Paradoksy mołdawskiego sportu : przyczynek do analizy konfliktu naddniestrzańskiego / Adam Eberhardt ; [tł. Ilona Duchnowicz] ; Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2011. Other title: Paradoxes of Moldovan sports : an insight into the nature of the Transnistrian conflict.Availability: Copies available for loan: [M-098075] (2).
  Copies available for hold on place: [M-086608] (1).
Wsparcie drogą do podporządkowania : Rosja wobec Białorusi / Agata Wierzbowska-Miazga. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-086766] (1).
Miejsce UPA w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej : dylematy polityki historycznej Ukrainy / Tadeusz A. Olszański. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2013. Other title: Miejsce Ukraińskiej Powstańczej Armii w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej.Availability: Copies available for reference: [CZ 94(4/9)] (1).
Partnerstwo w czasach kryzysu : wyzwania dla integracji europejskiej państw Europy Wschodniej / Rafał Sadowski. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-106517] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
The gas target model for the Visegrad 4 region : conceptual analysis / Sergio Ascari. Publisher: Warsaw : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-089757] (1).
Chiny a Azja Centralna : dorobek dwudziestolecia / Aleksandra Jarosiewicz, Krzysztof Strachota ; współprac. Anna Wołowska, Marek Matusiak. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Zbrojni radykałowie islamscy z Azji Centralnej / Józef Lang. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.28] (1).
W pogoni za globalizacją : niemieckie relacje gospodarcze z krajami BRIC / Konrad Popławski. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2013. Other title: Niemieckie relacje gospodarcze z krajami BRIC.Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Sułtani swingu : Turcja wobec integracji z Unią Europejską / Szymon Ananicz. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2013. Other title: Turcja wobec integracji z Unią Europejską.Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Norweski sposób na Rosję : polityka obronna Norwegii - wnioski dla regionu Morza Bałtyckiego / Justyna Gotkowska. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Skutki rozszerzenia obszaru Schengen dla wschodnich sąsiadów Unii Europejskiej = Consequences of the Schengen area enlargement for the EU's Eastern European neighbours / Marta Jaroszewicz ; [tł. OSW/CES, współpr. Jim Todd]. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-092549] (1).
Niemieckie sieci na wschodzie : niemiecki "soft power" w Europie Wschodniej, Azji Centralnej i na Kaukazie Południowym : polityka, administracja, kultura, nauka, społeczeństwo / Justyna Gotkowska. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-098086] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Niemcy wobec Rosji : powiązania - tak, zbliżenie - nie / Anna Kwiatkowska-Drożdż. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2014. Other title: Germany on Russia : yes to links, no to rapprochement.Availability: Copies available for loan: [M-093197] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).

Powered by Koha