Your search returned 35 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Information Bulletin / Narodowy Bank Polski. Publisher: Warszawa : Narodowy Bank Polski, 1992-2015. Online Access: 1999- Availability: Copies available for hold on place: [CA-7] (3).
Raport o Inflacji / Narodowy Bank Polski. Rada Polityki Pieniężnej. Publisher: Warszawa : Narodowy Bank Polski, 1999-. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-3] (8).
Globalizacja od A do Z / Narodowy Bank Polski ; [koordynacja nauk. Elżbieta Czarny]. Publisher: Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Komunikacji Społecznej, cop. 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Idea Polski : dla upamiętnienia 80. rocznicy odzyskania Niepodległości / Władysław Grabski ; [słowo wstępne Hanna Gronkiewicz-Waltz, przedm. i oprac. Maria i Marian Marek Drozdowscy]. Edition: Wyd. 3.Publisher: [Warszawa] : Narodowy Bank Polski, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-030574] (1).
Materiały do monografii Narodowego Banku Polskiego (1945-1970). Cz. 1, Organizacja bankowości polskiej / [Ludwik Kostowski et al.]. Publisher: Warszawa : Narodowy Bank Polski. Ośrodek Informacji Ekonomicznej i Technicznej, 1973. Other title: Organizacja bankowości polskiej.Availability: Copies available for hold on place: [M-028176] (1).
Materiały do monografii Narodowego Banku Polskiego (1945-1970). Cz. 2, Stosunki Narodowego Banku Polskiego z Zagranicą / [Ludwik Kostowski et al.]. Publisher: Warszawa : Narodowy Bank Polski. Ośrodek Informacji Ekonomicznej i Technicznej, 1973. Other title: Stosunki Narodowego Banku Polskiego z Zagranicą.Availability: Copies available for hold on place: [M-028177] (1).
Materiały do monografii Narodowego Banku Polskiego (1945-1970). Cz. 3, Działalność pieniężno-kredytowa Narodowego Banku Polskiego / [Ludwik Kostowski et al.]. Publisher: Warszawa : Narodowy Bank Polski. Ośrodek Informacji Ekonomicznej i Technicznej, 1973. Other title: Działalność pieniężno-kredytowa Narodowego Banku Polskiego.Availability: Copies available for hold on place: [M-028178] (1).
Bank Polski SA : 1924-1951 / Andrzej Jezierski, Cecylia Leszczyńska. Publisher: Warszawa : Narodowy Bank Polski, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-039677] (1).
Narodowy Bank Polski 1948-1970 / Andrzej Jezierski, Cecylia Leszczyńska. Publisher: Warszawa : Narodowy Bank Polski, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-073744] (1).
Gospodarka polska na przełomie wieków : od A do Z / [red. nauk. Elżbieta Czarny]. Publisher: Warszawa : Narodowy Bank Polski, 2005. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-034162] (2).
  Copies available for reference: [CZ 338.1(091)] (1).
Polityka gospodarcza Hiszpanii, Portugalii i Grecji w drodze do Unii Gospodarczej i Walutowej : analiza doświadczeń na tle teorii / Jakub Karnowski. Publisher: Warszawa : Narodowy Bank Polski, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-109989] (1).
Polityka informacyjna banków centralnych jako instrument wspierania stabilności systemu finansowego / Paulina Sotomska-Krzysztofik, Olga Szczepańska. Publisher: Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Komunikacji Społecznej, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Programowanie dynamiczne i modele rekursywne w ekonomii : zagadnienia analityczne i metody numeryczne z przykładowymi implementacjami w języku Matlab/Octave / Grzegorz Klima. Publisher: Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Komunikacji Społecznej, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-098893] (1).
Performance attribution dla portfeli dłużnych papierów wartościowych / Ewa Szafarczyk. Publisher: Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Komunikacji Społecznej, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Rynek nieruchomości mieszkaniowych i jego specyfika jako czynniki determinujące ryzyko kredytowania hipotecznego / Jacek Łaszek. Publisher: Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Komunikacji Społecznej, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.77] (1).
Specyfika ryzyka bankowości elektronicznej / Jakub Henryk Górka. Publisher: Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Komunikacji Społecznej, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Gospodarcza rola państwa w XXI wieku / Vito Tanzi ; [przetł. Janusz Wyrębek]. Publisher: Warszawa : Narodowy Bank Polski, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw po wejściu do Unii Europejskiej : wyniki badania ankietowego / Danuta Kołodziejczyk, Małgorzata Pawłowska. Publisher: Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Komunikacji Społecznej, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Niedopasowanie popytu i podaży na rynku pracy w województwie świętokrzyskim / Wiesław Gumuła. Publisher: Warszawa : Narodowy Bank Polski, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-097959] (1).
Oszczędności i wybór międzyokresowy : podejście behawioralne / Piotr Bańbuła. Publisher: Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Komunikacji Społecznej, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 33] (1).
Polityka regionalna UE i rola sektora finansowego w realizacji tej polityki w Polsce w latach 2004-2006 / Krzysztof Wąsowski. Publisher: Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Komunikacji Społecznej, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Czy stabilność cen wystarcza / William R. White ; [przetł. Marek Rozkrut]. Publisher: Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Komunikacji Społecznej, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Gwarancje i poręczenia państwowe jako źródło ryzyka fiskalnego : analiza doświadczeń międzynarodowych i polskich / Kamilla Marchewka-Bartkowiak. Publisher: Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Komunikacji Społecznej, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Struktura i poziom wydatków i dochodów sektora finansów publicznych a sytuacja na rynku pracy : doświadczenia międzynarodowe i wnioski dla Polski / Maciej Bukowski [et al.]. Publisher: Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Europejski System Banków Centralnych / [aut. Tomasz Ciszak et al.]. Publisher: Warszawa : Narodowy Bank Polski, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Banki spółdzielcze w Polsce / Komisja Nadzoru Bankowego ; [oprac. pod red.: Dawida Strumińskiego, Dariusza Twardowskiego]. Publisher: Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Komunikacji Społecznej, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Narodowy Bank Polski 2001-2006. Publisher: Warszawa : Narodowy Bank Polski, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Europejska integracja monetarna od A do Z / [red. nauk. Wojciech Pacho]. Publisher: Warszawa : Narodowy Bank Polski, 2009. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Lists:
Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej : od A do Z / [red. nauk. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska]. Publisher: Warszawa : Narodowy Bank Polski, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Lists:

Powered by Koha