Your search returned 30 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Projekt ustawy o zamówieniach publicznych oraz materiały informacyjne / [red. Marian Lemke] ; Pełnomocnik Rządu do spraw Reformy Administracji Publicznej. Urząd Rady Ministrów. Publisher: Warszawa : Międzykomunalna Spółka Akcyjna Municipium, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-021778] (1).
Państwowa służba cywilna / [red. Katarzyna Zonn-Pasternak]. Publisher: Warszawa : Międzykomunalna Spółka Akcyjna Municipium, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-070216] (1).
Czynności handlowe 1992 : zbiór przepisów prawa gospodarczego / pod red. Wojciecha J. Katnera ; [przygot. zespół Wojciech J. Katner et al.]. Edition: Stan prawny na 15 kwietnia 1992 r.Publisher: Warszawa : "Municipium", [1993]. Availability: Copies available for hold on place: [M-009389] (1).
Podmioty gospodarcze 1992 : zbiór przepisów prawa gospodarczego / pod red. Wojciech J. Katnera ; [przygotował zespół : Wojciech J. Katner et al.]. Edition: Stan prawny na 1 kwietnia 1992 r.Publisher: Warszawa : "Municipium", [1992]. Availability: Copies available for loan: [M-096367] (1).
  Copies available for hold on place: [M-009388] (1).
Funkcjonowanie i aparat Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów / [red. Hubert Izdebski]. Publisher: Warszawa : Międzykomunalna Spółka Akcyjna Municipium, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-013536] (1).
Samorząd Terytorialny / red. nacz. Michał Kulesza. Publisher: Warszawa : Międzykomunalna Sp. Akc. "Municipium", 1991-. Availability: Copies available for hold on place: [CB-144] (13).
Finanse Komunalne : dwumiesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych / Regionalna Izba Obrachunkowa ; Piotr Buczkowski (redaktor naczelny). Publisher: Warszawa : Municipium, 1994-. Online Access: Od 2014 spisy treści i streszcz. art. Availability: Copies available for hold on place: [CB-77] (12).
Świadczenie usług przez samorząd terytorialny w Polsce : zagadnienia ustrojowoprawne / Paweł Chmielnicki. Publisher: Warszawa : "Municipium", cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-000635] (1).
  Copies available for hold on place: [M-072871] (1).
Komentarz do ustawy o samorządzie województwa / Wanda Sokolewicz. Edition: Stan prawny na 12 maja 2000 r.Publisher: Warszawa : Municipium : Twigger, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-031601] (1).
Regulaminy urzędu gminy, starostwa oraz komunalnych jednostek organizacyjnych : wzory z komentarzem i orzecznictwem / Anna Chmielnicka, Paweł Chmielnicki. Publisher: Warszawa : Międzykomunalna Spółka Akcyjna "Municipium", cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-008641] (3).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Działalność kontrolna rady gminy i komisji : ze wzorami pism, regulaminów, programów i protokołów / pod red. Zdzisława Majewskiego. Edition: 2 wyd.Publisher: Warszawa : "Municipium", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-047679] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Budowanie samorządu : wybór tekstów ze "Wspólnoty" 1990-2007 / Michał Kulesza ; [słowo wstępne - Jerzy Stępień]. Publisher: Warszawa : MUNICIPIUM, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Relacje pomiędzy gminą a spółkami prawa handlowego użyteczności publicznej i innymi jednostkami organizacyjnymi gminy / Wiesław Oleś ; Fundusz Współpracy. Publisher: Warszawa : "Municipium" : na zlec. Funduszu Współpracy, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-056883] (1).
Działalność w sferze usług komunalnych a prawo antymonopolowe / Jerzy Baehr, Tomasz Kwieciński, Edward Stawicki. Publisher: Warszawa : Municipium na zlec. Funduszu Współpracy, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-056884] (1).
Samorządowy poradnik budżetowy na 1995 r. / pod redakcją Wiesławy Miemiec, Bogdana Cybulskiego. Publisher: Warszawa : Municipium, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-056865] (1).
Finanse lokalne - teoria i praktyka / Paweł Swianiewicz. Publisher: Warszawa : MUNICIPIUM, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Komentarz do prawa budżetowego państwa i samorządu terytorialnego wraz z częścią ogólną prawa finansowego / Teresa Dębowska-Romanowska. Edition: Stan prawny na 31 marca 1995 r.Publisher: Warszawa : Międzykomunalna Spółka Akcyjna Municipium, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-056895] (1).
Samorządowy poradnik budżetowy na 1996 r. : zagadnienia ustrojowe i prawno-finansowe / pod red. Wiesławy Miemiec, Bogdana Cybulskiego. Edition: [Wyd. 2 wg stanu prawnego na dzień 1 stycznia 1996 r.].Publisher: Warszawa : Municipium, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-056894] (1).
Budżet gminy dla praktyków : wzory i przykłady uchwał / Wojciech Misiąg ; [wybór wzorów i oprac. uchwał w sprawach finansowych Wojciech Misiąg et al.]. Publisher: Warszawa : "Municipium", 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Prawa i obowiązki radnego : poradnik na kadencję 2010-1014 / Dorota Bąbiak-Kowalska [et al.]. Publisher: Warszawa : Municipium SA, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Procedury podejmowania uchwał przez radę gminy i powiatu : poradnik dla praktyków / Jarosław Czerw. Publisher: Warszawa : Municipium, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Tworzenie, organizacja wewnętrzna i funkcjonowanie jednostek pomocniczych gminy : statuty, wzory uchwał, orzecznictwo / Monika Augustyniak, Paweł Chmielnicki. Publisher: Warszawa : Municipium, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Wzory regulaminów wydawanych przez organy wykonawcze w gminie i powiecie. T. 1 / redakcja Paweł Chmielnicki i Andrzej Adamczyk. Publisher: Warszawa : Municipium, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Wzory regulaminów wydawanych przez organy wykonawcze w gminie i powiecie. T. 2 / redakcja Paweł Chmielnicki i Andrzej Adamczyk. Publisher: Warszawa : Municipium, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Administracja elektroniczna : kształtowanie się informatycznego prawa administracyjnego i elektronicznego postępowania administracyjnego w Polsce / Jacek Janowski. Publisher: Warszawa : "Municipium", cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Finanse samorządowe : koncepcje, realizacja, polityki lokalne / Paweł Swianiewicz. Publisher: Warszawa : MUNICIPIUM, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Orzecznictwo w sprawie udostępniania i odmowy udostępnienia informacji publicznej / Marlena Sakowska-Baryła. Publisher: Warszawa : Municipium, cop. 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-112558] (1).
Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa / Aneta Walewska-Borsuk. Edition: [Stan prawny na dzień 1 maja 2011 roku].Publisher: Warszawa : Municipium, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawo upadłościowe ; Prawo o postępowaniu układowem : komentarz. T. 1 / M. Allerhand. Publisher: Warszawa : Międzykomunalna Spółka Akcyjna Municipium, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-083207] (1).
  Checked out (1).
Prawo upadłościowe ; Prawo o postępowaniu układowem : komentarz. T. 2 / M. Allerhand. Publisher: Warszawa : Międzykomunalna Spółka Akcyjna Municipium, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-083208] (1).
  Checked out (1).

Powered by Koha