Your search returned 476 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Ochrona danych osobowych : komentarz / Janusz Barta, Paweł Fajgielski, Ryszard Markiewicz. Edition: 4. wyd., stan prawny na 1 listopada 2006 r.Publisher: Kraków : LEX, a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-055231] (3).
Ustawa o fundacjach : komentarz / Henryk Cioch, Andrzej Kidyba. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Lex a Wolters Kluwer business, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Kodeks spółek handlowych : komentarz. T. 1, Komentarz do art. 1-300 k. s. h. / Andrzej Kidyba. Edition: 5. wyd., stan prawny na 15 maja 2007 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-049892] (1).
Kodeks spółek handlowych : komentarz. T. 2, Komentarz do art. 301-633 k. s. h. / Andrzej Kidyba. Edition: 5. wyd., stan prawny na 15 maja 2007 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-049891] (1).
Ordynacja podatkowa / Cezary Kosikowski, Leonard Etel [oraz] Rafał Dowgier, Piotr Pietrasz, Sławomir Presnarowicz. Edition: 2. wyd., stan prawny: 1 września 2007 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-108398] (2).
Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz. T. 1, Komentarz do art. 1-103 / Grzegorz Łaszczyca, Czesław Martysz, Andrzej Matan. Edition: 2. wyd., stan prawny na 1 października 2007 r.Publisher: Kraków : Lex a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-108344] (3).
  Copies available for hold on place: [M-063969] (1).
Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz. T. 2, Komentarz do art. 104-269 / Grzegorz Łaszczyca, Czesław Martysz, Andrzej Matan. Edition: 2. wyd., stan prawny na 1 października 2007 r.Publisher: Kraków : Lex a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-108339] (3).
  Copies available for hold on place: [M-063970] (1).
Konwencja Paryska o ochronie własności przemysłowej : komentarz / Alicja Adamczak, Andrzej Szewc, red. ; autorzy poszczególnych części komentarza Alicja Adamczak [et al.]. Edition: Stan prawny na 11 listopada 2007 r.Publisher: Warszawa : LEX - a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.77] (1).
Dyrektywa VAT / pod red. Krzysztofa Sachsa, Romana Namysłowskiego ; [aut. Krzysztof Sachs et al.]. Edition: Stan prawny: 1 stycznia 2008 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Lex a Wolters Kluwer business, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.226.322] (1).
Prawo zamówień publicznych : komentarz / Małgorzata Stachowiak, Jarosław Jerzykowski, Włodzimierz Dzierżanowski. Edition: 3. wyd. , stan prawny na 12 października 2007 r.Publisher: Kraków : Lex a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-048130] (1).
  Copies available for hold on place: [M-063966] (1).
Prawo ochrony środowiska : komentarz / Krzysztof Gruszecki. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 1 maja 2008 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.6] (1).
Kodeks spółek handlowych : komentarz. T. 1, Komentarz do art. 1-300 k. s. h. / Andrzej Kidyba. Edition: 6. wyd., stan prawny na 1 października 2008 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-085610] (1).
Kodeks spółek handlowych : komentarz. T. 2, Komentarz do art. 301-633 k. s. h. / Andrzej Kidyba. Edition: 6. wyd., stan prawny na 1 października 2008 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-085611] (1).
Kodeks karny : część ogólna : komentarz. T. 1, Komentarz do art. 1-116 k. k. / red. Andrzej Zoll ; [aut.:] Grzegorz Bogdan [et al.]. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 10 października 2007 r.Publisher: Warszawa : LEX - a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-055223] (3).
Kodeks karny : część szczególna : komentarz. T. 3, Komentarz do art. 278-363 K. K. / Andrzej Zoll, red. ; [aut.] Agnieszka Barczak-Oplustil [et al.]. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 31 lipca 2008 r.Publisher: Waszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-055225] (3).
Kodeks karny : część szczególna : komentarz. T. 2, Komentarz do art. 117-277 K. K. / Agnieszka Barczak-Oplustil [et al. ; red. Andrzej Zoll]. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 1 października 2008 r.Publisher: Waszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-055224] (3).
Prawo o ustroju sądów administracyjnych : komentarz / Małgorzata Masternak-Kubiak, Tadeusz Kuczyński. Edition: Stan prawny na 1 października 2008 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Lex a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-090705] (3).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Kodeks postępowania karnego oraz ustawa o świadku koronnym / Tomasz Grzegorczyk. Edition: 5. wyd., stan prawny: 1 kwietnia 2008 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
  Checked out (1).
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz / Bogusław Dauter [et al.]. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 16 kwietnia 2009 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-078575] (2).
Kodeks pracy : komentarz : ustawy towarzyszące z orzecznictwem, europejskie prawo pracy z orzecznictwem. T. 1 / Kazimierz Jaśkowski, Eliza Maniewska ; pod red. Kazimierza Jaśkowskiego. Edition: 7. wyd., stan prawny na 1 września 2009 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-081994] (1).
Kodeks pracy : komentarz : ustawy towarzyszące z orzecznictwem, europejskie prawo pracy z orzecznictwem. T. 2 / Kazimierz Jaśkowski, Eliza Maniewska ; pod red. Kazimierza Jaśkowskiego. Edition: Wyd. 7, stan prawny na 1 września 2009 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-081995] (1).
PIT / Adam Bartosiewicz, Ryszard Kubacki. Edition: Stan prawny: 1 stycznia 2009 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Lex a Wolters Kluwer business, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-108396] (1).
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. T. 3, (Art. 189-314) / pod red.: Dagmary Kornobis-Romanowskiej, Justyny Łacny ; [aut.:] Mariusz Daca [et al.]. Edition: Stan prawny: 30 listopada 2009 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, cop. 2010. Availability: Copies available for loan: [M-093941] (6).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Kodeks wykroczeń / Tomasz Grzegorczyk, Wojciech Jankowski, Monika Zbrojewska ; pod red. Tomasza Grzegorczyka. Edition: Stan prawny: 10 kwietnia 2010 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-091314] (2).
Kodeks wykroczeń : komentarz / Magdalena Budyn-Kulik [et al.] ; red. Marek Mozgawa. Edition: 2. wyd., stan prawny na 1 września 2009 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Kodeks postępowania karnego : komentarz. T. 2, Komentarz do art. 425-673 K.P.K. / Jan Grajewski, Lech K. Paprzycki, Sławomir Steinborn ; pod red. Jana Grajewskiego. Edition: 2. wyd., stan prawny na 15 marca 2010 r. oraz zmiany wprowadzone ustawą nowelizującą z dnia 5 listopada 2009 r., która wchodzi w życie w dniu 8 czerwca 2010 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-112851] (1).
Kodeks cywilny : komentarz. T. 3, Zobowiązania : część ogólna / Zdzisław Gawlik [et al.] ; red. Andrzej Kidyba. Edition: Stan prawny na 15 maja 2010 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-108385] (2).
Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz. T. 2, Komentarz do art. 104-269 / Grzegorz Łaszczyca, Czesław Martysz, Andrzej Matan. Edition: 3 wyd., stan prawny na 1 sierpnia 2010 r.Publisher: Kraków : Lex a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Wokół Konwencji Europejskiej : komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka / Marek Antoni Nowicki. Edition: Wyd. 5 [zm. i uaktual.], stan prawny na 1 czerwca 2010 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-094744] (2).

Powered by Koha